Personuppgiftspolicy - Entreprenad Live

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för mässor som arrangeras av Live Business Media Group Sweden AB

Live Business Media Group Sweden AB (org. Nr. 556912-1113) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som besökare lämnar till oss vid registrering.

Live Business värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Du besöker mässan i din yrkesroll och i samband med registrering samlar vi in dina kontaktuppgifter. De uppgifter vi samlar in är företagsnamn, namn, adress, email-adress, mobilnummer samt branschtillhörighet och befattning.

Dessa uppgifter kan vi komma att använda för att påminna dig om mässan, ge dig information om vad som kommer att finnas och hända på mässan samt andra kontakter som behövs för att genomföra mässan enligt plan.

Vi har även genom en intresseavvägning
funnit att ni har intresse av att nås av denna information om nästkommande mässa samt branschinformation. Vi sparar kontaktuppgifterna i upp till 4 år för att därefter radera dem.

När du får nyhetsbrev och mail ges du möjlighet att tacka nej till kommande information. I alla våra e-postutskick finns en hänvisning till hur du tackar nej till fler digitala utskick från oss.

Som besökare till Live Business mässor har du alltid rätt att begära att uppgifter om dig rättas, tas bort eller avsäga dig information från Live Business. Detta görs genom e-post på adressen: hans-erik@livebusiness.se
eller genom att skriftligen kontakta oss på följande adress:

Live Business Media Group Sweden AB
Personuppgiftspolicy
Box 112
268 05 Kågeröd

Under våra mässor sker fotografering och videofilmning. Som besökare görs du uppmärksam på att du kan bli fotograferad och filmad under mässan. Bilder och filmer från mässan kan komma att användas i marknadsföring och på internet. Alla bilder och filmer hanteras ansvarsfullt och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder raderas.

Ladda ner Personuppgiftspolicy som pdf

Utställare Göteborg 2021