Om Entreprenad Live - Entreprenad Live

Om Entreprenad Live

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen. Mässorna är kompletta med alla typer av produkter, tjänster och lösningar på Sveriges bästa eventarenor för entreprenadbranschen. Infrastrukturen på Entreprenad Lives arenor är överlägsen. Möjlighet till provkörning, logistik, geografisk placering, marknaden, servicepersonal och infrastruktur är på plats för att serva besökare och utställare.

Regionala mässor – nära slutkunden

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Det skall vara enkelt för köparna att enkelt och kostnadseffektivt få överblick över branschens leverantörer och att kunna fatta bra underlag för köp och investeringar.

Målet är bra affärer och starka personliga relationer

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål. Ett mässbesök på Entreprenad Live skall inspirera, bygga relationer, generera affärer och vara en positiv upplevelse. När man går hem skall man längta till nästa Entreprenad Live

Nyckeln till avslut är provkörning

Entreprenad Live ökar värdet för utställare och besökare. Vi gör det möjligt för leverantörerna att erbjuda besökarna provkörning och demo.

Entreprenad Live i Göteborg erbjuder över 30.000 kvm gräv-område och 4,4 km provkörningsområde

Digitaliseringen har förändrat köpprocessen inom B2B. Detta gäller även för entreprenadmaskiner och utrustning. Slutkunderna är betydligt mer pålästa idag och tar sig själva igenom mycket av vägen till köpbeslut. Vissa forskare påstår att kunden gör 70 % av köpprocessen på egen hand.

Det betyder att:

  1. Kunden har en bra uppfattningen om produkter och leverantörer när de kommer till mässan. De är relativt nära beslut.
  2. De är aktiva och köpmotiverade.
  3. De vill skapa personliga relationer med befintliga eller nya leverantör.
  4. De vill provköra och se bra demos i utställarnas montrar.
  5. De vill ta del av bra erbjudanden och effektiva affärslösningar som uppstår i personliga möten.
  6. De sparar tid och är effektiva när de kan fatta genomarbetade beslut.

Provkörnings-/demoområde i direkt anslutning till varje monter och provkörningsbana där besökarna kan provköra fordon.

  1. Provkörningsområden direkt hos leverantören betyder att hela processen sker i montern, man behöver inte flytta sig till ett speciellt demoområde längre bort.
  2. Man kan prova flera olika maskiner och utrustningar under pågående dialog.
  3. Att många erbjuder provkörning betyder att det är lätt att hitta runt och man kan direkt på plats jämföra och känna skillnader.
  4. Man kommer närmare ett beslut och avslut.

Alla är välkomna men några alldeles extra

Huvudmålgruppen för Entreprenad Live är entreprenörerna som jobbar på fältet. De skall på nära håll få chansen att få en komplett presentation av vad leverantörer till branschen har att erbjuda.

Besöksmålgrupper från stora och små entreprenörer

VD, företagsledning, egna företagare, inköpare, platschefer, arbetsledare, tekniker, förare/hantverkare, utbildare.

En annan viktig målgrupp är alla de bolag som levererar produkter och tjänster till entreprenörerna. I en effektiv och positiv miljö skall man kunna träffa nya kunder och serva befintliga

Utställarmålgrupper

Entreprenadmaskiner, grävmaskiner, lastmaskiner, minigrävare, kompaktlastare, teleskoplastare, vibratorer, vägmaterial, dräneringsmaterial, laser-/laserinstrument, håltagnings- och demoleringsutrustning, grönytemaskiner, kranar, liftar, liftar, fordon, reservdelar & verktyg, uthyrning och utbildning.

Entrén för besökare är kostnadsfri, seminarierna är kostnadsfria och parkeringen är kostnadsfri.

Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp