”Västsverige är loket i svensk ekonomi” - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren
Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren
8 februari 2023

”Västsverige är loket i svensk ekonomi”

– Västsverige är loket i svensk ekonomi. Det menar Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, som räknar med att regionen står fortsatt stark.

Sverige kommer inte undan de svårigheter som en svår och långvarig pandemi samt krig i närområdet fört med sig. Även Göteborgsregionen påverkas, men Johan Trouvé är optimistisk och räknar med att regionen, mycket tack vare ett urstarkt näringsliv, kommer att stå sig väl, trots den pågående avmattningen i konjunkturen.


– Jag tror inte på kristider i Västsverige. De spaningar vi gjort pekar snarare på att det blir en mjuklandning. Det kommer att bli kännbart för hushållen och byggindustrin kan få det jobbigt, men här finns många starka företag inom efterfrågade områden och med starka orderböcker. Med aviserade investeringar kring 1 000 miljarder kronor i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt under en 20-årsperiod finns även goda förutsättningar för den regionala byggindustrin att klara sig bra under många år framåt.

– Med Skandinaviens största hamn, en för tillfället svag krona och ett flertal exporterande företag inom branscher som fordon, life science, kemi, rymd, flyg och textil design står vi mycket starka. Göteborg är något av Sveriges innovationsmotor, våra produkter ligger ofta i framkant, även i internationell konkurrens. Till det kommer en besöksnäring med stor attraktionskraft.

I dag talas ofta om stora och efterlängtade industrisatsningar i Norrland. Västsverige ligger dock inte efter – snarare tvärtom – och förbereder sig för stora kommande nyetableringar.

– Här finns redan från grunden människor och företag med hög kompetens, vilket är viktigt för många företag som gärna flyttar hit och inte minst kan dra nytta av och inspireras av innovationer som bidrar till hög nivå med avseende på bland annat klimat, energi och hållbarhet. Här etableras exempelvis en fabrik för tillverkning av elflygplan. Två batterifabriker är på gång och det kan bli en tredje. För var och en rör det sig om cirka 4 000 arbetstillfällen under den tre år långa byggtiden. Polestar är en av flera fordonstillverkare som satsar stort. För att möta behovet byggs det som aldrig förr: bostäder, sjukhus, idrottshallar, skolor, hotell, infrastruktur och mycket annat.

– Det här är satsningar som också ställer stora krav på den kommande elförsörjningen. Vi behöver fördubbla elkapaciteten till 2030. Det krävs både ett bättre kraftledningsnät och lokalt producerad elektricitet.

– Havsbaserad vindkraft är det som snabbast kan vara på plats. På regeringens bord ligger flera ansökningar som bara väntar på godkännande. Även kustkommunerna måste ta sitt ansvar och inte rutinmässigt stoppa vindkraftens utbyggnadsplaner. Även kärnkraft kan vara ett alternativ, men ska vi vänta på att ny kärnkraft är på plats är risken stor att de elintensiva företagen sedan länge flyttat sin produktion. Vi ser också fram mot fler tankställen för vätgas, säger Johan Trouvé.

Johan Trouvé skulle gärna se att processen från ansökan till beslut kortades ner i projekten. Snabbare handläggning av ärendena skulle ta bort mycket av dagens oförutsägbarhet och skynda på den gröna omställningen.

– Den största utmaningen för företagen är ändå kompetensförsörjningen. Bristen på rätt kompetens är ett hinder för tillväxten i företagen som därmed inte kan nå sin fulla potential.

Delvis kan den bristen lösas med snabbare och säkrare tågförbindelse, vilket gör att Johan Trouvé inte är helt nöjd med den nuvarande regeringens inställning till de tidigare aviserade satsningarna i järnvägsnätet.

– Att regeringen har valt att pausa planerna på en ny järnväg mellan Västsveriges två största städer är en djup besvikelse, eftersom det begränsar utvecklingen för näringslivet och Västsverige i helhet.

– Min bild är ändå att Västsverige klarar sig bättre än riket i stort. Den nedgång för handeln som det länge varnats för har hittills uteblivit, antalet flygresor från Landvetter fortsätter att öka, kranindexet är det högsta i Sverige och inte minst har vi flera stora företagsetableringar på gång som i sig blir en motvikt till konjunkturnedgången, säger Johan Trouvé.
– Det är i Göteborg det händer.

8 februari 2023

Rekordmånga utställare redan bokade 

Entreprenad Live 2023 i Göteborg blir större än någonsin – Utmaningarna är stora i branschen och samhället i stort. Då är det extra viktigt att vara uppmärksam, lyhörd, innovativ och [...]

Läs mer ›
8 februari 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Kinesisk gigant staplar skulder hos fogden2. Trafikverket säkrar tillgång till vägmaterial3. Tre bolag på ett bräde när Ramudden förvärvar4. Pressade företag varnar för varsel5. [...]

Läs mer ›
19 januari 2023

Generationsskiften under lupp på Stora Infradagen

Svensk samhällsbyggnad står inför generationsskiften inom såväl teknik som för människor. Det är också temat för Maskinentreprenörernas debatt- och diskussionsforum Stora Infradagen [...]

Läs mer ›
19 januari 2023

Efterlängtad nystart för mässor

När mässarrangörerna kunde öppna på riktigt hösten 2022 blev det en kär återkomst. – Digitala lösningar kan vara ett komplement, men kan inte ersätta den fysiska mässan. [...]

Läs mer ›
19 januari 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Cirkulär masshantering kan ge miljardbesparingar2. Nya lagar att ha koll på3. Komatsu förvärvar tillverkare av gruvmaskiner4. Cat investerar i batteritillverkare5. DEBATT: Nya byggregler [...]

Läs mer ›
30 november 2022

Femårsjubilar i ny kostym

Lagom till sitt femårsjubileum har Entreprenad Live vuxit ur sitt hittillsvarande område på Säve Depå. Tillsammans med markägaren Bellman planeras nu för entreprenadmaskinmässor som i [...]

Läs mer ›
30 november 2022

Olle lämnar över stafettpinnen

Sedan starten 2014 har Olle Sjökvist levererat mer än 250 nyhetsbrev för Entreprenad Live. Nu tackar han för sig och lämnar över stafettpinnen till Morgan Andersson, rutinerad skribent med [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp