Västsvenska paketet: - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
15 september 2021

Västsvenska paketet:

Mycket börjar bli klart även om största projektet återstår

Sakta men säkert håller de olika delarna i Västsvenska paketet på att bli klart.
– Västlänken är den del där det mesta fortfarande återstår men såvitt vi känner till så håller man tidsramen, säger Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Västsvenska paketet är ett samlingsnamn för en rad infrastruktursatsningar i Västsverige och runt Göteborg. Paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor och är en gemensam satsning mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket. Arbetet sträcker sig över 20 år.

Markus Ottemark, Västsvenska Handelskammaren

Så här är läget för några av de delar som ingår i projektet, berättar Markus Ottemark:

Marieholmstunneln
– Den invigdes i december förra året. Tidigare har det bara funnits Tingstadstunneln under Göta älv men tack vare Marieholmstunneln har man nu två tunnlar. Men glädjen över att ha två trafikerade tunnlar blir kortvarig. Tingstadstunneln är gammal och behöver renoveras och kommer periodvis att vara delvis avstängd de kommande åren innan båda tunnlarna återigen är öppna.

Nya Hisingsbron
– Den nya Hisingsbron är nu klar och nu har man släppt på såväl cykel, bil som spårvagnstrafik. Man har också kommit långt med att riva den gamla bron.

Linbanan
– Det blir inte någon linbana över älven och projektet är i dag definitivt avfört från dagordningen.

Nedsänkning av E 45
– Delar av E45 som går längs älvstranden har sänkts ner, ett arbete som blev klart i våras. Nästa steg är att bygga bostäder och kontor ovanpå den nya tunneln.

Bussfiler längs infarterna
– För att underlätta för kollektivtrafiken har man anlagt bussfiler bland annat längs E6 norrifrån. Också det arbetet är i princip klart.

Västlänken
Den största satsningen i Västsvenska paketet är den 8 kilometer långa järnvägstunnel under Göteborg, inkluderande de tre nya stationerna Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Arbetet drogs i gång 2018 och beräknas var klart 2026.
– Man arbetar samtidigt på flera olika platser och det går olika snabbt framåt på de skilda arbetsplatserna. Men på det hela håller man håller tidsramen och projektet ska vara klart 2026.

Hamnbanan
Den tio kilometer långa Hamnbanan ingår egentligen inte i Västsvenska paketet men är en stor parallell infrastruktursatsning i Göteborg. Den nuvarande Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår så att mer gods kan lyftas från väg till järnväg.
–  Ett godståg kan ersätta 30 långtradare så den ökade järnvägskapaciteten får stor betydelse. Man är färdig med två av tre deletapper och håller på med den sista.

15 september 2021

Framgångsrik utbildning på ME-skolan i Varberg

Vuxenutbildningen på ME-skolan i Varberg kan ta emot 24 elever och alla platser utnyttjas. Det är två kursstarter årligen med 12 elever i varje kurs.– Det har gått över förväntan, [...]

Läs mer ›
15 september 2021

7 saker du inte visste förra veckan

1. 90 åring lastbilsförare pensionerar sig motvilligt2. NCC förlikades med Örebro kommun3. Längsta 3D-bron finns i Nederländerna4. P-hus på Heden med egen löparbana5. Halvledarbrist [...]

Läs mer ›
8 september 2021

Jubilerande Maskinia taggat att återgå till det normala

År 2021 är ett stort jubileumsår för Maskinia. I snart 40 år har man levererat maskiner till den svenska marknaden och just i år firar man 30 år som generalagent för Doosan och tio år [...]

Läs mer ›
8 september 2021

Dynapac kommer till mässan med bara rena nyheter

– Allt vi kommer att visa på Entreprenad Live kommer att vara nyheter.Det säger Stefan Carlsson, säljare på Dynapac.– Vi har börjat tillverka och sälja svensktillverkade [...]

Läs mer ›
8 september 2021

Träffa ME på Entreprenad Live 14-16 oktober

Det har varit en lång väntan men nu är det äntligen dags att hälsa er alla välkomna till Entreprenad Live på Säve Depå, 14-16 oktober. Entreprenad Live är den självklara mötesplatsen [...]

Läs mer ›
8 september 2021

7 saker du inte visste förra veckan

1. Unik elkran till Sverige2. Blåmetallic Volvogrävare sticker ut3. Grävfirma fortsatte trots polisanmälan4. Terex blir Rokbak5. Fem döda när kran gav vika6. Ramirent och Hesselberg Rental [...]

Läs mer ›
1 september 2021

Hüllert Maskin ser fram emot att träffa kunder på Entreprenad Live

Det började med ett år i moll men det blev snabbt bättre. Nu ser Hüllert Maskin fram emot att träffa kunder på Entreprenad Live-Det är ett viktigt sätt att skapa nya kundkontakter, [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp