Västlänken enligt plan – men överklaganden ställer till problem - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
22 juni 2016

Västlänken enligt plan – men överklaganden ställer till problem

Johan Nyhus

Johan Nyhus

Västlänken går enligt plan. Tidsplanen håller och kostnaderna håller sig inom budget.
Men byggboomen i Västsverige kan på sikt ställa till problem. Och de många ”okynnesöverklagandena” har blivit ett irriterande inslag.

– Jag upplever att stämningen kring Västlänken har lugnat ner sig, säger det ansvariga kommunalrådet i Göteborg, Johan Nyhus.
– Visst finns det fortfarande en stor debatt, och det är bra, men jag har ju varit med om hela resan med bl.a. trängselskatten och det är bättre i dag.
I veckan samlades Västsvenska handelskammaren, Göteborgs kommun och Trafikverket för att gå igenom läget för Västlänken.
– Arbetet löper på bra och jag uppfattar det som om Trafikverket är väl framme, säger Johan Nyhus.
– Även vi inom kommunen håller våra tidsramar och detaljplanen för Centralstationen och Haga är ute för samråd och vi är snart även klara med Korsvägen.

Vastlanken

Västlänken

Går enligt plan
Även Västsvenska handelskammaren uppfattar det som planerna håller.
– De miljökompletteringar som Trafikverket måste göra och som det har skrivits om den senaste tiden är också enligt plan, säger Markus Ottemark på Västsvenska handelskammaren. När han återger Trafikverkets synpunkter.
Trafikverket räknar med att kunna börja bygga i början av 2018, hittills har man ägnat sig åt upphandlingar och förfinade beräkningar.
Det är stora och omfattande upphandlingar och Trafikverket går ut och letar entreprenörer internationellt för att på så sätt få fler anbudsgivare, rätt kompetens och för att kunna pressa kostnaderna.
– Hittills har man gjort av med 1,4 av de 20 miljarder som projektet beräknas kosta, berättar Marcus Ottemark.
– Byggboomen i Västsverige är ett av de problem som man ser framför sig. Den rådande högkonjunkturen kan driva upp projektkostnaderna.
Västlänken är också en förutsättning för att Sverigeförhandlingarna för Göteborgs del kan föras i hamn.
Den nuvarande säckstationen vid Göteborgs central har nått full kapacitet och den nya länken krävs för att man ska kunna bereda plats höghastighetsbanan.
Erfarenheten från Citytunneln i Malmö – som är en liknande lösning som Västlänken – visar dessutom att man där nu efter bara åtta år har nått sin maxkapacitet.
– Trafikverket tar med detta i beräkningen och förbereder t.ex. Västlänken för 4-spår vid Haga och Korsvägen, säger Markus Ottemark.

Okynnesöverklaganden
Men även om det mesta går enligt plan så ställer de många överklagandena till problem.
– Jag tror att Trafikverket hittills fått 100 överklaganden. Besluten om kommunens detaljplaner är ju ännu inte möjliga att överklaga men vi räknar med överklaganden även där, säger kommunalrådet Johan Nyhus.
Många av överklagandena är rena kopieringar där olika personer sedan skrivit under.
– Jag uppfattar det som ett problem med vårt nuvarande system med överklaganden – och det gäller hela byggsektorn. Visst är det rimligt att vem som helst får överklaga till länsstyrelsen, men är det rimligt att vem som helst får överklaga till högre instans?
– Om någon väcker talan i tingsrätten så finns det alltid en risk att man får stå för rättegångskostnaderna – men i offentliga överklaganden tar den enskilde ingen som helst risk. Alla kostnader för förseningar får tas av det offentliga eller företagen, säger Johan Nyhus.

22 juni 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Är detta en ”svensk nøgle” 2. Prisas för bygg-bemanning 3. Farthinder inget hinder 4. Sexåring brände sig på asfalten 5. Berömt gangster-casino sprängdes 6. Världens första [...]

Läs mer ›
16 juni 2016

Från litet torp till stor maskinfirma

Staffans Maskin Fagerhult Näset – En gång ett litet torp med två kor och små åker tegar som försörjde en familj. Den platsen är i dag en omtalad firma där det bedrivs [...]

Läs mer ›
16 juni 2016

Nu har uppskyltningen börjat

Nu har reklamskyltar börjat monteras upp runt Göteborg. På alla stora vägar till Göteborg ser man reklamen för mässan. Mer kommer och vägvisningskyltar från Ramudden senare i höst gör [...]

Läs mer ›
16 juni 2016

Nya byggen för miljoner Klubbade i Västsverige

Det byggs som aldrig förr i Göteborgsområdet och bara under de senaste veckorna har Göteborgs stad fattat flera beslut som får direkt inverkan på entreprenadbranschen. Här är några av [...]

Läs mer ›
15 juni 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Ljungby Maskin bygger ut 2. Rälen lappas i stället för att bytas 3. Storgräv för Facebook 4. Även Scanias lastbilar kör själv 5. Blir störst i Norden på rivning 6. Chaufförer [...]

Läs mer ›
8 juni 2016

Bengt Berg och Wille har ett långt liv ihop

Bengt Berg har långvariga förhållanden. Han började sälja Willes redskapsbärare 1987 och på den vägen är det. Han har ett livslångt starkt förhållande till båtar och sjön. Och [...]

Läs mer ›
8 juni 2016

Svårt hitta maskinförare för entreprenörer i guldsits

Den länge förutspådda överhettningen av entreprenadarbetsmarknaden i Västsverige är nu verklighet. Behovet är stort av maskinförare och anläggningsarbetare. Ett guldläge för [...]

Läs mer ›
Utställare 2023, Göteborg-Landvetter