Temperaturmätare – april 2021 - Entreprenad Live

Temperaturmätare – april 2021


Vad säger våra besökare, maskinentreprenörerna?

  • 82 % säger att pandemin kommer att få större och långsiktiga förändringar för branschen. Man tror på att det framöver resulterar i färre kundkontakter och kundmöten och det blir svårare att sälja och få nya kunder.
  • 59 % säger att konjunkturläget för branschen är mycket starkt eller starkt. 33 % säger att det är normalt. De här siffrorna är högre än i augusti 2020. Vilket betyder att entreprenörerna har mycket att göra.
  • 61 % säger att det egna orderläget är mycket bra eller bra. 30 % svarar att orderläget är normalt. 5 % fler upplever att egna orderläget är bättre idag än i höstas.
  • 53 % svarar att den viktigaste frågan för dem är att investera i maskiner. De viktigaste frågorna är precis som i höstas investeringar i maskiner, personalbehov och kompetensförsörjning samt investering i tillbehör. Andra frågor som ökat i betydelse är miljökrav/hållbarhetsfrågor samt digitalisering.
  • 38 % av entreprenörerna svarar att deras sätt att arbeta har förändrats. Man har färre kundkontakter och arbetar mer digitalt.
  • 70 % anser att entreprenadmässan är den viktigaste kanalen när man skall investera och köpa nya maskiner eller utrustning. Det är en liten minskning från 2020. Även personliga besök hos eller av maskinhandlare går ner något men personliga möten är i särklass entreprenörernas favoritkanal vid köp.
  • 89 % av entreprenörerna saknar en entreprenadmässa 2020. Detta är en uppgång från hösten 2020 då motsvarande siffra var 79 %. ”Saknar den personliga kontakten med människor som sker på mässor. Teams-möten är bra men inte jämförbara med personliga möten.”
  • 75 % av entreprenörerna anser att regionala mässor kommer att vara viktigast framöver.
  • 76 % säger att man besöker mässan för att träffa leverantörer.

Det går bra för branschen och man längtar till mässan. Man vill träffas och har hållit igen på investeringar under pandemin. Vi har anpassat oss och erbjuder en bra och trygg regional mötesplats för entreprenadbranschen att träffas och göra affärer på. Låt oss samarbeta och göra denna efterlängtade mässa till den bästa!


Besökare: Registrera dig för gratis entrébiljett

Utställare: Har du inte bokat monterplats, gör det NU!

Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp