Teknikomställning i fokus för lastbilsmässa - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Elmia Lastbil 2024
Elmia Lastbil 2024
25 april 2024

Teknikomställning i fokus för lastbilsmässa

Under de senaste trettio åren har antalet lastbilar i trafik ökat år från år och uppgick förra året till drygt 700 000 fordon, enligt statistik från Mobility Sweden. Skärpta krav på bland annat leveransförmåga och minskade utsläpp pekar på att efterfrågan kommer att förbli på en hög nivå, något som gör att Elmia Lastbil som arrangeras 21-24 augusti ligger väldigt väl i tiden som träffpunkt för transportnäringen.

– Den omställning som pågår inom transport- och åkerinäringen berör alla branschens aktörer, allt från transportköpare till fordonstillverkare, åkerier, påbyggare, drivmedelsbolag och politiker. På Elmia Lastbil får alla en möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och ta del av den samlade kunskap som finns inom branschen i dag, säger Björn Swenning, mässansvarig för Elmia Lastbil.

Björn Swenning, mässansvarig för Elmia Lastbil

En tydlig trend är att eldrift blir allt vanligare bland de nyregistrerade bilarna. Trots att klimatbonusen avskaffades i slutet av 2022 och trots en svag svensk krona ökade nyregistreringarna av såväl lätta som tunga lastbilar under 2023 jämfört med 2022. För lätta lastbilar handlade det om en 27-procentig ökning till drygt 43 000 fordon, varav 20 procent var eldrivna jämfört med 15 procent året innan.

Nyregistreringen av tunga lastbilar – 16 ton och uppåt – ökade med cirka 21 procent, varav 4,3 procent var eldrivna, jämfört med 2,7 procent föregående år.

– Det är märkbart att transportföretagen vill öka effektiviteten i transporterna och samtidigt minska utsläppen. Eldrift har hunnit långt i utvecklingen, men med tanke på att laddinfrastrukturen behöver byggas ut ytterligare krävs fortfarande alternativa bränslen, exempelvis HVO, REM och biogas. De får en viktig plats på höstens mässa liksom påbyggare som i hög grad bidrar till att effektivisera branschen, säger Björn Swenning.

Transportbranschen är en bra bit på väg i en omställning som krävs för att minska den klimatpåverkan som resulterar i bland annat kraftig nederbörd och häftiga stormar, något som visat sig ge enorma konsekvenser för dagens samhälle. För att möta problematiken krävs omfattande samarbeten och partnerskap något som Björn Swenning lyfter fram som väsentliga delar av höstens mässa.

– Ingen sitter på alla lösningar för framtidens utmaningar. Det krävs omfattande samarbeten där även skolorna spelar en mycket väsentlig roll. Därför säkerställer vi också en mötesplats för branschen och ungdomar som inte minst behövs för att lösa bristen på yrkesförare och lastbilsmekaniker. För två år sedan hade vi drygt 4 000 besökare från gymnasieskolor och vuxenutbildningar som inte bara fick ta del av värdefull information utan också kunde ge sin syn på förväntningar och önskemål för en framtid i branschen. Branschen måste öka sin attraktionskraft och Elmia Lastbil är ett väldigt bra tillfälle, säger Björn Swenning.

– Ett viktigt led i det arbetet är Skoldagen under mässans andra dag. Där arrangerar vi inspirationsföreläsningar tillsammans med representanter för Volvo, Scania, Mercedes och Lastfordonsgruppen. Fokus för dagen är kompetensförsörjning, med målet att stärka eleverna i deras val av yrke och framtidsmöjligheter inom branschen.

2022 lockade Lastbil 321 utställare och 30 874 besökare som utöver ett omfattande utbud av produkter och tjänster också erbjöds ett brett scen- och seminarieprogram med medverkan av bland annat politiker, myndigheter, näringsliv, och branschfolk.

För närvarande arbetas det med årets scen- och seminarieprogram, som släpps i början av maj. Med tanke på samhällets behov och önskemål är det ingen högoddsare att tro att teknikomställningen för att minska klimatbelastningen kommer att ta stor plats. Andra tänkbara ämnen som diskuteras i branschen är snabbare implementering av längre och tyngre lastbilar, digitaliseringen av åkerinäringen, IT-säkerhet och långsiktigheten i politiska beslut.

Elmia Lastbil har arrangerats sedan 1983 och årets evenemang blir det 21: a i ordningen.

Elmia Lastbil är en internationell hybridmässa som lockar både åkeri- och transportbranschen samt livsstilsbesökare, där 90 procent av besökarna arbetar inom åkerinäringen. De fem största verksamhetsområden som besökarna representerar har inriktningen:
 Styckegods/partigods.
 Verkstads-/ tillverkningsindustrin.
 Bygg- och anläggning.
 Kyl- och frystransporter.
 Skogstransport.

Samarbetspartner är Trailer Magazine, något som bland annat kommer att märkas i form av två programpunkter:

 Nordic Trophy under lördagen där lastbilens yttre och inre står i centrum.
 Veteranlastbilar i Hall C under hela mässan.

Länk till hemsidan för Elmia Lastbil 2024

25 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Samarbete ska öka innovationstakten i anläggningsbranschen2. Byggare vill sätta ramar för social hållbarhet3. Asfalten sprängdes bland lekande förskolebarn4. ”Krisen får inte bli [...]

Läs mer ›
11 april 2024

Skånskt megaprojekt möter behoven från region i tillväxt

Sydvästra Skåne är ett av Sveriges stora tillväxtområden. Ett av de största hindren på vägen är en ålderdomlig infrastruktur för avloppsvatten som behöver såväl upprustning som [...]

Läs mer ›
11 april 2024

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och färre tvister är väsentliga förbättringar som förväntas följa med det nya standardavtal som träffats mellan Maskinentreprenörerna och [...]

Läs mer ›
11 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar4. Region Skåne polisanmäler Bravida5. Sju [...]

Läs mer ›
14 mars 2024

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Rekordstarkt bokningsläge för Entreprenad Live

Det stora intresset för entreprenadmaskinmässor tycks bestå. För Entreprenad Live är höstens mässa i Skåne i det närmaste fullbokad. Dessutom är redan nu mer än hälften av [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp