Snart schaktas för Skånes största infrastrukturprojekt - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
22 februari 2017

Snart schaktas för Skånes största infrastrukturprojekt

Datorgrafik över den nya nedgrävda fyrspåriga stationen i Hjärup. Bild: Metro och Trafikverket

rnvägen mellan Malmö och Lund ska göras om till fyrspårig och till hösten börjar arbetet. Det är ett av Sydsveriges största entreprenadprojekt väl i klass med de stora infrastrukturprojekten i Stockholm och Göteborg. Projektet kommer att få stor betydelse för den sydsvenska entreprenadmarknaden många år framöver.

Redan för flera år sedan var Trafikverket ute och informerade om projektet värt fyra miljarder bland framtida tänkbara byggherrar, bl.a. i utlandet.
– Vi vet att det har varit ett stort intresse och projektet är så pass stort att det borde kunna locka till sig också utländska byggbolag, säger Jens-Peter Eisenschmidt Trafikverkets projektledare för projektet Lund-Arlöv 4 spår.

Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för projektet Lund-Arlöv 4 spår.

Anbudstiden går ut den 18 april och i juni ska det vara klart vem som vann upphandlingen.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar med över 400 tåg per dygn och för att komma åt att arbeta på banvallen måste man under byggtiden anlägga två tillfälliga spår intill nuvarande.
– Det är tillfälliga spår som sedan kommer att rivas men de måste naturligtvis byggas med de krav som ställs på en modern järnväg, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Den nya järnvägen kommer delvis att gävas ner. Inte som en tunnel utan snarare som ett stort dike. När den passerar Åkarp ska den att gå sex meter under markplan och genom Hjärup fyra meter.
– Järnvägen börjar ovan mark i Arlöv för att sedan gå ner under marknivån genom Åkarp och Hjärup för att åter komma upp till marknivå i Flackarp.

Projektet innefattar också 13 nya vägbroar och en 400 meter lång övertäckning i Åkarp. Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att byggas om och det kommer att bli en helt ny tågstation på Klostergården i Lund.

De anbuds som nu lämnas in avser den åtta kilometer långa sträckan Arlöv-Flackarp. Men i kontraktet finns också så kallad ECI för de återstående tre kilometrarna mellan Flackarp och Lund som innebär att byggbolaget får fortsätta bygga även de sista kilometrarna, under förutsättning att man kommer överens om villkoren.
– Järnvägsplanen är inte klar för sträckan Flackarp-Lund. Men vi har mycket att vinna på om vi kan fortsätta med samma entreprenör, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Sträckan Arlöv-Flackarp ska vara klar 2022 och under förutsättning att man kan fortsätta med samma byggherre så fördröjer sträckan Flackarp-Lund projektet bara med ett år så att allt ska kunna tas i bruk 2023.
– Vi börjar bygga redan under hösten och redan i början av nästa år så ska en av broarna i Arlöv vara färdigbyggd.

Arbetet blir ett nära samarbete mellan Trafikverket och entreprenören och man kommer att sitta i samma lokaler i Arlöv.
– Planen är att utbyggnaden börjar i Arlöv och går norrut. Vi har naturligtvis en tanke om hur det här ska gå till men sen kommer den framtida byggherrens ”tänk” också att starkt påverka hur arbetet kommer att framskrida, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

22 februari 2017

Röster från några utställare

Lundaman Instrument AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Vi har ställt ut på samtliga Entreprenad Live mässor med mycket bra resultat. Det har alltid varit trevliga [...]

Läs mer ›
22 februari 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Dusch och toalett i lastbilshytten 2. Budgetlösning för att tvätta maskiner 3. Bro av träflis föregår riktig bro 4. Plastspont förbilligar miljöskydd 5. Skanska bygger Lundaspårvagn [...]

Läs mer ›
15 februari 2017

Röster från några utställare

Hydroscand AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne? Hydroscand har en stark närvaro i Öresundsregionen, med 5 filialer i Skåne och lika många i Danmark. Därför ska vi [...]

Läs mer ›
8 februari 2017

Sydsvensk byggboom ökar trycket hos entreprenörerna

Det byggs som aldrig förr i Sverige – och allra mest i Sydsverige. Entreprenörerna känner av högkonjunkturen. Det är full fart – Det är fullt tryck, säger Daniel Schönström på [...]

Läs mer ›
8 februari 2017

Bättre för alla – Enbart en entreprenadmässa i Skåne

–Splittring är aldrig bra, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live.  –Det känns bra nu att Entreprenad Expo valde att lägga ner mässan i Borgeby, det blir [...]

Läs mer ›
8 februari 2017

Röster från några utställare

Randex AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne? Med god erfarenhet från Entreprenad Live i Göteborg 2016 följer vi med till Skåne. I Skåne har vi många nöjda och [...]

Läs mer ›
8 februari 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Ny norsk ”Torped-Scania” mot alla odds 2. EU-förbud för veckovila i lastbilshytt 3. Kraftig ökning av maskinförsäljningen 4. JCB satsar på liftar 5. Nytt vägräcke testas i Danmark [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp