Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Kraftvärmeverk i Örtofta
Kraftvärmeverk i Örtofta
14 mars 2024

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i Sydvästskåne. I fokus står el, värme och avlopp. Den största satsningen blir ett helt nytt VA-system kring Malmö och Lund.

I Skåne minskar bostadsbyggandet vecka för vecka. Inte på många år har byggkranarna varit så få i Malmö, Trelleborg och Lund. Men under de kommande åren väntas de offentliga investeringarna i Sydvästskåne bli högre än på flera decennier. Bland dem som förbereder storslagna miljardprojekt finns vatten- och avloppsbolaget VA Syd, det kommunala energiföretaget Kraftringen, Kriminalvården och Trafikverket.

Källa: SDS, Sydsvenska Dagbladet 12 mars: Sammanställning viktiga anläggningsprojekt i Sydvästskåne. https://www.sydsvenskan.se/2024-03-11/lista-skane-gar-mot-byggboom-med-fokus-pa-el-varme-och-avlopp

Här är några av de största projekten:

1. Nytt VA-system kring Malmö och Lund. 13-15 miljarder kronor.
VA Syd ligger i startgroparna för megaprojektet Cloaca Maxima. Det är latin för ”det största avloppet”. Maxima är en regional lösning för att hantera framtida avloppsmassor inte bara från Malmö och Lund – utan även från Bara, Burlöv, Hjärup, Klågerup och Lomma. Navet i satsningen består av Sjölunda avloppsreningsverk på Spillepengen i Malmö, en anläggning som ska bli starkt moderniserad. Andra inslag i satsningen är nya utloppsledningar i Öresund, en ny pumpstation vid Sjölunda, en gigantisk avloppstunnel under Malmö samt en helt ny tunnelanslutning från Lund till Spillepengen via Burlöv och Lomma. Det nya VA-systemet ska börja byggas 2027 och kan stå klart i slutet av 2030-talet. Det betalas via va-avgifter, inte med regelrätta skattemedel.

2. Kraftvärmeverk i Örtofta. 2,7 miljarder kronor.
Energiföretaget Kraftringen AB ska bygga ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta för fjärrvärme (75-95 MW) och elektricitet (15-30 MW). Det ska även leverera processånga (20-150 GWh/år) till det närbelägna sockerbruket. Det nya kommer att fördubbla Örtoftaverkets kapacitet och ersätter äldre anläggningar i de fyra ägarkommunerna. Kraftvärmeverket byggs upp kring en ångpanna med fluidbäddsförbränning (fjärrvärme) och en ångturbin (el). Det ska eldas med förnybara bränslen i form av skogsbränsle och returträ. Kraftringen ska även bygga en ny fjärrvärmeledning Örtofta-Lund. Kraftringen ägs av fyra kommuner – Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

3. Fängelse i Trelleborg. 2,0 miljarder kronor.
Kriminalvården vill bygga en ny kriminalvårdsanstalt utanför Trelleborg med 300 fängelseceller samt ett häkte med 150 celler. Det nya fängelset får på så sätt plats för 720 intagna. Fängelset får säkerhetsklass 2, men ska utformas så att det i framtiden kan få högsta säkerhetsklass. Fängelset byggs på en plats där bosättningar från stenåldern, bronsåldern och äldre järnåldern blottlagts av arkeologer. Det nya fängelset kan börja byggas under 2025 och tar minst fem år att få klart.

4. Vägsatsningar längs E22. 1,4 miljarder kronor.
Trafikverket har ett 30-tal investeringar på gång i Skåne, men inom de närmaste åren är det främst längs E22 som grävskoporna och schaktmaskinerna kommer att synas. I Lund satsar Trafikverket 533 miljoner kronor på trafikplatsen Lund Södra och 865 miljoner kronor på att bygga om vägsträckan Gastelyckan-Lund Norra med en ny avfart. Samtidigt ska väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas till 2+2-körfält med mittseparation och broar för planfri korsning. Arbetena beräknas vara klara i början av 2027.

5. Kapacitetsökning på Öresundsbron. 1,3 miljarder kronor.
Det statliga brobolaget Svedab AB öppnar upp plånboken för att öka kapaciteten på Öresundsbron. Det görs med tre stora järnvägsinvesteringar på svensk sida av Öresund. Svedab satsar 860 miljoner kronor på en ny planskild spårkorsning på Malmö bangård. På så sätt slipper de tåg som är på väg mot Malmö C från kontinentalbanan att korsa spåren på Södra stambanan. Svedab satsar 200 miljoner kronor på fler plattformsspår i Malmö C:s banhall. Det banar väg för ökad trafik när Femarn Bält-förbindelsen tas i bruk 2029. Svedab satsar därutöver 230 miljoner kronor på att bygga om enkelspåret Östervärns station-Malmö C till dubbelspår. Det gör det enklare att låta tågen till Trelleborg och Ystad gå via kontinentalbanan – och inte som idag via den hårt belastade Citytunneln. Byggena ska vara klara i december 2029.

6. Öresundsverket i Malmö. 1,0 miljard kronor.
Det statliga tyska kraftbolaget Uniper är i full gång med att rusta upp Öresundsverket i Malmö, som legat i malpåse i flera år. Verket ska säkra elförsörjningen i Malmöområdet i händelse av en kris. Svenska kraftnät bekostar nysatsningen, som kostnadsberäknas till en miljard kronor. I den kostnaden ingår också Unipers kostnader under drift. Uniper har en stor underhållsskuld att ta hand om. Största enskilda investering är bytet av turbinblad i kraftverkets största gasturbin. Turbinen har tillverkats av General Electric, som även ska leverera de nya turbinbladen. – Det är en mångmiljoninvestering i dollar, säger kraftverkschefen Mikael Nilsson. Anläggningen ska vara driftklar i början av 2025.

7. Upprustning av regementet P7 i Revingehed. 1,0 miljard kronor.
Upprustningen av försvaret har i Skåne redan skapat en byggboom på Södra skånska regementet i Revingehed. Den byggboomen har snart slukat en halv miljard kronor. Under de närmaste åren ska ytterligare en miljard spenderas för att skapa ett helt nytt regemente. En ny kontorsbyggnad för 110 anställda står klar senare i år. Därefter ska ett stort antal byggnader nyuppföras och renoveras. Revingehed ska få en ny vaktbyggnad, ett nytt bassjukhus och en ny mekanikerskola. Fem äldre förläggningsbyggnader ska totalrenoveras så att antalet värnpliktiga kan öka från 320 till 500 per år.

8. Ny högspänningsledning. Barsebäck-Söderåsen. 532 miljoner kronor.
Sedan Svenska kraftnät helt nyligen bytt ut högspänningsledningarna Hurva-Sege och Barsebäck-Sege tar det statliga affärsverket sig nu an Barsebäck-Söderåsen. De tre projekten kostar totalt 1,6 miljarder kronor. Förnyelsen av ledningarna på sträckan Söderåsen-Barsebäck kostar 532 miljoner kronor och innebär att en ny 400 kV-ledning byggs. Satsningen innebär att Malmöområdets elförsörjning förstärks och att risken för effektbrist i Sydvästskåne minskar avsevärt. Utbyggnaden ska vara klar i slutet av 2025.

9. Diverse offentliga byggnader. 4–8 miljarder kronor fram till 2028.
Region Skåne, Lunds universitet och polismyndigheten har stora planer i Sydvästskåne. Bland deras byggplaner finns nya sjukhusbyggnader i Malmö, ett helt nytt sjukhusområde i Lund, ett nytt polishus i Svågertorp utanför Malmö, en ny bussdepå i Lockarp utanför Malmö, en ny bussdepå på Gastelyckan i Lund och ett nytt Science Center på Brunnshög i Lund.

16 februari 2024

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Rekordstarkt bokningsläge för Entreprenad Live

Det stora intresset för entreprenadmaskinmässor tycks bestå. För Entreprenad Live är höstens mässa i Skåne i det närmaste fullbokad. Dessutom är redan nu mer än hälften av [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Framtidstro och optimism på infradag

Infrastrukturskuld, extremväder, brottslighet mot företag, oligopol och elektrifiering var några av de ämnen som diskuterades på Stora Infradagen som i år arrangerades för artonde gången [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Allt fler stölder av entreprenadmaskiner2. Stockholm säger upp avtalet om Bromma flygplats3. Sveriges vägnät får skarp kritik i NCC-rapport4. Regeringens nya lönegolv bromsar [...]

Läs mer ›
30 november 2023

Ketchupeffekt inom anläggning 2025

Investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas minska med runt 2 procent under 2024.Under 2025 och 2026 vänder de totala investeringarna återigen upp med cirka 7 respektive drygt [...]

Läs mer ›
1 november 2023

Entreprenad Live levererade igen på nytt mässområde

Efter tre dagar summerades en lyckad tillställning med 250 utställare och nästan 11.000 besökare. Det vädrades morgonluft i sensommarvädret och årets mässa visade upp en unik bredd av [...]

Läs mer ›
1 november 2023

Byggföretagen tror på anläggningsbyggandet 2024

När bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kom med sin konjunkturprognos var förhoppningarna lågt ställda. Men så illa är det inte – för maskinentreprenörer.Det skriver [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp