Personuppgiftspolicy för nyhetsbrev - Entreprenad Live

Personuppgiftspolicy för nyhetsbrev

Du får detta nyhetsbrev (Nytt från Entreprenad Live) för att du har varit besökare på Entreprenad Live, registrerat dig för nyhetsbrevet, jobbar i eller är leverantör till branschen. Vi har genomfört en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1 f GDPR, där vi finner att ni har intresse av att nås av denna information. Vill du veta mer om vår intresseavvägning eller motsäga dig vår behandling – kontakta oss på hans-erik@livebusiness.se
eller skriftligen på följande adress:

Live Business Media Group Sweden AB
Personuppgiftspolicy
Box 112
268 05 Kågeröd

Om du inte vill ha fler utskick från Entreprenad Live, kan du avregistrera dig längst ner i nyhetsbrevet.

Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp