Otydlig lag bromsar enskilda avloppslösningar - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
1 juni 2023

Otydlig lag bromsar enskilda avloppslösningar

Den lag om hållbara vattentjänster som trädde i kraft vid årsskiftet har påverkat viljan att investera i enskilda avlopp negativt. Maskinentreprenörerna jobbar nu för att ordna en paneldiskussion på höstens Entreprenad Live som ska bringa reda i de oklarheter som lagen inte lyckats lösa.

Det bubblar och porlar under våra fötter. Väl dolt för de flesta finns ett mer än 200 000 kilometer långt ledningsnät – det motsvarar fem varv runt jorden – som leder vatten till och från lite mer än 3 000 vatten- och avloppsreningsverk som finns spridda bland våra kommuner.

Dessvärre skiftar kvaliteten – och det rejält. Stora delar av vattnets infrastruktur byggdes för omkring 50 år sedan och är avskrivna vid det här laget, men fortsätter att användas. Detta trots ett ofta bedrövligt skick. Hittills har valet allt för ofta varit att lappa och laga i stället för att byta ut bristfälliga delar mot nya.

Sammanlagt landar den årliga investeringsbudgeten för vattensystemet på en bit över 20 miljarder kronor. Det är gigantiska summor, men Svenskt Vattens färska investeringsrapport visar att det årliga investeringsbehovet uppgår till 31 miljarder kronor, vilket betyder 560 miljarder fram till 2040. Det innebär en årlig underinvestering kring tio miljarder kronor. Situationen riskerar med andra ord att förvärras även i fortsättningen.

En viktig del i sammanhanget är de enskilda avloppen. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten finns i Sverige minst 700 000 små avloppsanläggningar som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa kan så mycket som 200 000 avlopp sakna godkännande för avloppsrening.

Gamla eller icke fungerande avloppsanläggningar sprider bakterier och miljöfarliga ämnen och bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Även här är behovet av förbättringar och förnyelse stort, men en ny lag har inte lyckats skapa den efterfrågade tydligheten om vad som gäller.

– Efter ett riksdagsbeslut sommaren 2022 trädde lagen i kraft vid det senaste årsskiftet, dock ännu utan föreskrifter. Först för några veckor sedan fick Havs- och Vattenmyndigheten regeringens uppdrag att ta fram de nya föreskrifterna. Bland annat råder i dag stora oklarheter i och med att kommunerna tidigare haft möjlighet att tvinga in fastighetsägare – även långt från befintliga ledningar – i det kommunala avloppsnätet även där det funnits ett godkänt enskilt avlopp, säger Hampe Mobärg, före detta vd i bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna som vill belysa problemet under en utbyggd paneldiskussion under Entreprenad Live i Göteborg i höst.

– Den nya lagen har fört med sig en minskad investeringsvilja. Fastighetsägare riskerar inte att först betala upp mot 100 000 kronor för ett väl fungerande enskilt avlopp för att strax därefter tvingas betala betydligt större belopp för att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet.

Inte minst pandemin bidrog till att öka intresset för att bo på fastigheter som inte är anslutna till kommunala avloppssystem. Därmed ökade också behovet av att avloppsvattnet tas om hand.

– Både de kommunala systemen och de enskilda avloppen är utmärkta lösningar med såväl för- som nackdelar. De kommunala systemen har bättre övervakning, men ett haveri kan få förödande konsekvenser, vilket flera kommuner blivit varse de senaste åren i form av bland annat otjänligt kranvatten, säger Hampe Mobärg.

Hampe Mobärg

– De enskilda avloppen är svårare att övervaka, men ett haveri drabbar betydligt färre. Ett enskilt avlopp kan betjäna upp till 200 hushåll. Det finns dock förslag på att till exempel ställa krav på självkontroll i kombination en enklare besiktning, exempelvis vart femte år.

– Nu står vi dessutom inför en situation där varken kommuner eller enskilda fastighetsägare vet vad som gäller. Vi hoppas att den planerade paneldiskussionen ska räta ut alla oklarheter och även bidra till att föreskrifterna utformas på ett sätt som är bra för alla parter liksom för miljön.

– Tanken är att vår paneldiskussion ska ske med närvaro av såväl riks- som lokalpolitiker samt representanter för bland annat företag, kommuner och myndigheter, inte minst från Havs- och Vattenmyndigheten som arbetar med föreskrifterna, säger Hampe Mobärg.

Entreprenad Live genomförs nära Landvetter i Göteborg 7-9 september.
Paneldiskussionen kommer att ske den 8 september kl. 11:00

1 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Pang i bygget2. Onödiga masstransporter kostar skjortan3. Fortsatt nedgång i bostadsbyggandet4. Kraftsamling för havsbaserad vindkraft5. Wacker Neuson samlar redskap i egen division6. [...]

Läs mer ›
10 maj 2023

”Det är det personliga mötet vi minns”

– I sökandet efter trygga parter som vi kan lita på är det personliga mötet oslagbart – inte minst i en värld där relationer gått förlorade på grund av bland annat en pandemi, [...]

Läs mer ›
10 maj 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Brottsbekämpning på bygget2. Psykisk ohälsa vanlig i byggbranschen3. Bilprovningen köper Svensk Maskinprovning4. Vd-skifte i Söderberg & Haak5. Byggnads och Byggföretagen har gått [...]

Läs mer ›
26 april 2023

Trafikverket på gång med anbudsskola

Trafikverket vill underlätta för mindre maskinentreprenörer att ta egna uppdrag, inte bara som underentreprenörer. Därför tar nu Sveriges största offentliga beställare fram en [...]

Läs mer ›
26 april 2023

Christina vill göra skillnad

– Det jag kan bidra med är att gå in som underkonsult och hjälpa företagaren med det administrativa arbetet under hela anbudsprocessen. – Därmed kan företagaren fokusera på [...]

Läs mer ›
26 april 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Nu kommer vätgasmotorerna2. Byggföretag kämpar med kompetensbrist 3. Kritik för otillåten ändring av upphandling4. Miljardbud på Serneke5. Kommission ska öka produktiviteten6. [...]

Läs mer ›
29 mars 2023

Fortsatt bra fart på svenskt byggande

En vanlig uppfattning är att vi står inför ett byggande i fritt fall.– Så är det inte. Vår bedömning är att bostadsbyggandet visserligen minskar väldigt kraftigt i år, men ser vi på [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp