Öppen paneldiskussion om Små avlopp- eller Kommunala avloppsystem? - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
23 augusti 2023

Öppen paneldiskussion om Små avlopp- eller Kommunala avloppsystem?

Entreprenad Live 8 september 11.00 -12.00″
VA-Fakta bjuder in till en paneldiskussion med närvaro av såväl riks- som lokalpolitiker samt representanter för bland annat företag, kommuner och myndigheter, inte minst från Havs- och vattenmyndigheten som sedan den 1 juli i år har tillsynsvägledningsansvar till länsstyrelsen för tillämpningen av 6 § LAV.

— Det har under en längre tid pågått intensiva diskussioner om hur kommunerna ska hantera gränsdragningen mellan enskilda avloppslösningar och kommunala stora avloppslösningar. Nu får myndigheter, leverantörer och entreprenörer chansen att diskutera förutsättningarna, utmaningarna och de mest effektiva lösningarna säger, Hampe Mobärg, Moderator.

— Den statliga offentliga utredningen ” Vägar till hållbara vattentjänster” lämnade 2018 ett antal förslag till regeringen. Med utgångspunkt från utredningens betänkande har några förändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) skett nyligen, bland annat krav på kommunerna att ta fram så kallade vattentjänstplaner.  Även ett förtydligande i 6 § LAV om att kommunen ska ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Moderator: Hampe Mobärg, VA Fakta

Deltagare:
– Bodil Aronsson Forsberg, Havs och Vattenmyndigheten
– Larrys Söder, KD, Riksdagen
– Patrik Ellis, Kingspan BAGA AB
– Tomas Gideflod, Härryda Kommun
– Anders Robertsson, Maskinentreprenörerna
– Terje Skaarnes, Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk (MRV)
– Joacim Nordh, Rörgrossistföreningen (RGF)

Fakta:
En viktig del i sammanhanget är de enskilda avloppen. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten finns i Sverige 1 miljon små avloppsanläggningar varav 700 000 med WC som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa kan så mycket som 200 000 avlopp sakna godkännande för avloppsrening. Det innebär också att av 1 miljon enskilda avlopp är det 300 000 som inte har funktion verifierad.

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Vi föreslår lösningar som säkrar rätten till rent vatten och fungerande avlopp till ett rimligt pris i hela Sverige. Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd. Tillsammans representerar vi fler än 4 000 företag som har djup insyn i hur det står till med VA-systemen i Sverige.

23 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Stort sug inför Entreprenad Live2. Kommunernas klimatanpassningsarbete bromsar in3. Ovälkomna håltagare i trähus4. Framtidens gruvdrift är autonom5. Fler privatägda än kommunala [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

Till nytta för medlemmar och bransch

Med ett utpräglat fokus på medlemsnytta har bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna byggt upp ett utbud av medlemsrabatter bland företag som erbjuder så vitt skilda [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

Någonting att äta, någonting att dricka

En av grundbultarna för en lyckad mässa är tillgången till mat och dryck av hög kvalitet. Entreprenad Live har därför inför höstens arrangemang i Göteborg valt att än en gång [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Boliden frias för spansk dammolycka2. Tysk mångmiljardsatsning på energisparande3. Remondis förvärv av Delete kräver ytterligare utredning4. Allvarlig kritik mot säkerheten på stoppat [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

Maskinmässa i logistiskt toppläge

Entreprenad Live har vuxit ur mässområdet på Säve depå. När portarna öppnas igen 7–9 september blir det i stället strax utanför Landvetter flygplats på ett markområde i Fäxhult som [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

Lastbil eller dumper – välj själv

Efter några års frånvaro från mässor har Cordestam Maskin valt att förlägga sin comeback till Entreprenad Live 7-9 september. I Göteborg avser det Bjästabaserade företaget primärt att [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Klartecken för batterifabrik i Göteborg2. Lägsta antalet nystartade företag på tio år3. Krav på skärpta regler för sprängämneshantering4. Regnskadad banvall fick persontåg att [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp