Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen
Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen
11 april 2024

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och färre tvister är väsentliga förbättringar som förväntas följa med det nya standardavtal som träffats mellan Maskinentreprenörerna och Byggföretagen.

Det nya standardavtalet Abam 24 är avsett för de tillfällen en entreprenadmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad. Avtalet präglas av enhetliga grundvillkor med tydliga rutiner och kravställningar och ambitionen är att det ska vara väl balanserat utan fördelar för vare sig maskinentreprenörer eller deras uppdragsgivare.

– Med det nya standardavtalet räknar vi med att det blir fler skriftliga avtal där ett huvudmål varit att tydliggöra vilken av parterna som har det konkreta ansvaret vid situationer som tidigare kan ha resulterat i onödiga tvister, säger advokat Carl Johan Törnros på Terra Advokat, som medverkat i den process som lett fram till det nya avtalet.

– Genom att det nya avtalet tydligt anger vem av parterna som ska vidta nödvändiga åtgärder före och under kontraktstiden elimineras risken för att ansvar faller mellan stolarna. Det skapar bra förutsättningar för bättre arbetsmiljö och högre säkerhet på arbetsplatsen, vilket kan bidra till att minska antalet olyckor och tillbud.

Exempel på situationer som regleras i det nya avtalet är vem som ansvarar för att kablars placering kartläggs inför grävarbeten och vem som ska stå för kostnaderna för etablering och drivmedel.

– Det ska också klarläggas var, hur och i vilken omfattning en maskin är tänkt att användas. Därmed blir det också tydliggjort vilka redskap som behövs och vilken kompetens och erfarenhet som föraren behöver. Samtidigt står det också klart vilka insatser som behövs för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. En huvudregel är att maskinen endast får användas för det arbete, på den plats och under den tid som fastställts i avtalet, säger Carl Johan Törnros.

– Avtalet i sig är välkommet eftersom det minskar risken för oklarheter. Kopplat till avtalet finns dessutom en kontraktsmall som ger tydlig vägledning och fungerar som en checklista som lotsar parterna igenom väsentliga punkter som bör finnas med i avtalet.

Carl Johan Törnros betonar att Abam 24 också kan vara ett värdefullt stöd för exempelvis offentliga upphandlare på kommunal nivå vid upphandling av maskintjänster för tillfälliga insatser inför bland annat underhåll av VA-ledningar, fjärrvärme eller vinterväghållning.

– Behovet av ett nytt standardavtal för hyra av anläggningsmaskiner med förare har funnits länge. Otydliga avtal och oklar ansvarsfördelning har skapat onödiga tvister. Abam 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter och förebygger därmed onödiga tvister samtidigt som säkerhet och arbetsmiljö förbättras. Förhoppningen är att det kommer att tas emot väl och få stor spridning bland både beställare och maskinentreprenörer, säger Carl Johan Törnros.

11 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar4. Region Skåne polisanmäler Bravida5. Sju [...]

Läs mer ›
14 mars 2024

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Rekordstarkt bokningsläge för Entreprenad Live

Det stora intresset för entreprenadmaskinmässor tycks bestå. För Entreprenad Live är höstens mässa i Skåne i det närmaste fullbokad. Dessutom är redan nu mer än hälften av [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Framtidstro och optimism på infradag

Infrastrukturskuld, extremväder, brottslighet mot företag, oligopol och elektrifiering var några av de ämnen som diskuterades på Stora Infradagen som i år arrangerades för artonde gången [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Allt fler stölder av entreprenadmaskiner2. Stockholm säger upp avtalet om Bromma flygplats3. Sveriges vägnät får skarp kritik i NCC-rapport4. Regeringens nya lönegolv bromsar [...]

Läs mer ›
30 november 2023

Ketchupeffekt inom anläggning 2025

Investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas minska med runt 2 procent under 2024.Under 2025 och 2026 vänder de totala investeringarna återigen upp med cirka 7 respektive drygt [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp