Nya Älvstaden i full gång - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
23 september 2015

Nya Älvstaden i full gång

Anders Svensson, processledare för Älvstaden

Bygget av nya Älvstaden har kommit igång ordentligt berättar Anders Svensson, processansvarig

– Byggandet av nya Älvstaden fortgår som planerat och har tagit fastare former.
Det säger Anders Svensson, processledare för Älvstaden.

Inte bara Västlänken och Västsvenska paketet slukar entreprenadresurser i Västsverige – även Göteborgs stad har flera nya stadsförnyelseprojekt på gång. Och då framför allt Älvstaden – samlingsnamnet för utbyggnaden av Göteborg som ska knyta samman stadens båda älvstränder.
– Arbetet pågår i Kvillebäcken och på Skeppsbron, säger Anders Svensson.

– Också detaljplanearbetet för första etappen av fem andra delområden är på gång. Det gäller Backaplan, Centralen, Lindholmen, Södra Älvstranden och Frihamnen.
Den intensiva debatten i Göteborg om Västlänken påverkar framför allt kring delprojektet Centralen.
– Där finns en stor ömsesidig påverkan. Beslut kring t.ex. Hisingsbron eller Centralstationen har stor inverkan på andra beslut och där krävs det mycket samordning, säger Anders Svensson.
Räcker resurserna till för alla entreprenadprojekt?
– Om staden ska bygga mycket och snabbt så kan tillgången på konsulter och entreprenörer bli en trång sektor i framtiden.

23 september 2015

Det börjar bli ont om folk

– Vi har hittills klarat av det men nu går vi in i en ny period framöver när det kommer att bli svårt att hitta tillräckligt med folk. Det säger Roger Westberg, personalchef för [...]

Läs mer ›
23 september 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Infrastruktur och bostäder ska skapa jobb 2. Nylagd räls redan sprucken 3. Stölder sätter skräck i landsbygden 4. ME och Ingelstadsgymnasiet utvecklar maskinförarutbildning 5. Ny [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Entreprenadkonjunkturen har fått upp farten

Entreprenadkonjunkturen i Västsverige har fått upp farten. Och mycket tyder på att den bara kommer att öka. När Entreprenad Lives nyhetsbrev för drygt ett år sedan skrev om [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Alla beslut ligger fast – Nya satsningar på gång

– Alla beslut som är tagna kring Västlänken och Västsvenska paketet ligger fast och det finns ingenting som tyder på att de stora infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet ska [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Snart skrivs de första kontrakten för Västlänken

Trafikverkets planer för Västlänken rullar på som planerat. Anbudsförfrågningar för entreprenaderna har börjat gå ut och de första kontrakten skrivs i början av nästa år. [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Ett bättre och mer kompakt mässområde – Ett bättre bokningsläge

Det är en påtagligt nöjd Hans-Erik Kristensson som summerar läget inför Entreprenad Live i Göteborg om knappt ett år. När Hans-Erik Kristensson tillsammans med sin kollega Peter Eriksson [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Full fart!

Se den rafflande STCC-finalen tillsammans med Entreprenad Live på Ring Knutstorp lördag 26:e september Exklusivt erbjudande för Entreprenad Lives kunder. Gå två betala för en! För första [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp