Ny typ av upphandling för Västlänken - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
23 september 2015

Ny typ av upphandling för Västlänken

foto:Christiaan Dirksen Trafikverket Lillian Brunbäck

Lillian Brunbäck och Trafikverket är pionjärer med en ny typ av upphandling för Västlänken.
Foto: Christiaan Dirksen

– Trafikverket kommer att i de två upphandlingar som nu är aktuella – Olskroken och Centralen – att tillämpa en ny metod som kallas Early Contractor Involvment.
Det säger Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig på Trafikverket för Västlänken.
– Detta innebär att den entreprenör som får kontraktet kommer att vara på plats och involverad mycket tidigare, i de här båda fallen mellan 20 och 24 månader.

Utvecklingen har gått i den här riktningen under flera år. Trafikverket har regeringens uppdrag att i större utsträckning än tidigare lägga ut sina entreprenader som totalentreprenad och att verket i större utsträckning intar en mer renodlad beställarroll.
– Vi måste vi veta vad vi vill ha och ställa tydliga krav på entreprenören. Vi måste se till att vi får det vi har beställt. Men däremellan ska vi låta entreprenören ta ansvar för att hitta de mest innovativa och produktionseffektiva lösningarna utan att Trafikverket är inne och petar i detaljerna, säger Lillian Brunbäck.
– Trafikverket måste låta entreprenören göra det som de är bäst på, det tjänar vi båda på i slutändan.

Early Contractor Involvement kommer från England där den med goda resultat tillämpats både inom motsvarande vägverket och banverket under många år.
– Olskroken och Centralen är pilotprojekt för den här metoden inom Trafikverket och mig veterligt har den bara använts en gång tidigare på anläggningssidan i Sverige (ESS European Spallation Source utanför Lund).
Trafikverket är en av de stora beställarna av entreprenader i Sverige. Men entreprenaderna inom Västsvenska paketet och Västlänken utmärker sig på grund av sin storlek – flera av dem är i miljardklassen. Storleken och komplexiteten gör att totalentreprenad och Early Contractor Involvment lämpar sig väl vid dessa upphandlingar.
– Vi hoppas också kunna intressera utländska leverantörer, säger Lillian Brunbäck.

23 september 2015

Nya Älvstaden i full gång

– Byggandet av nya Älvstaden fortgår som planerat och har tagit fastare former. Det säger Anders Svensson, processledare för Älvstaden. Inte bara Västlänken och Västsvenska paketet [...]

Läs mer ›
23 september 2015

Det börjar bli ont om folk

– Vi har hittills klarat av det men nu går vi in i en ny period framöver när det kommer att bli svårt att hitta tillräckligt med folk. Det säger Roger Westberg, personalchef för [...]

Läs mer ›
23 september 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Infrastruktur och bostäder ska skapa jobb 2. Nylagd räls redan sprucken 3. Stölder sätter skräck i landsbygden 4. ME och Ingelstadsgymnasiet utvecklar maskinförarutbildning 5. Ny [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Entreprenadkonjunkturen har fått upp farten

Entreprenadkonjunkturen i Västsverige har fått upp farten. Och mycket tyder på att den bara kommer att öka. När Entreprenad Lives nyhetsbrev för drygt ett år sedan skrev om [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Alla beslut ligger fast – Nya satsningar på gång

– Alla beslut som är tagna kring Västlänken och Västsvenska paketet ligger fast och det finns ingenting som tyder på att de stora infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet ska [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Snart skrivs de första kontrakten för Västlänken

Trafikverkets planer för Västlänken rullar på som planerat. Anbudsförfrågningar för entreprenaderna har börjat gå ut och de första kontrakten skrivs i början av nästa år. [...]

Läs mer ›
16 september 2015

Ett bättre och mer kompakt mässområde – Ett bättre bokningsläge

Det är en påtagligt nöjd Hans-Erik Kristensson som summerar läget inför Entreprenad Live i Göteborg om knappt ett år. När Hans-Erik Kristensson tillsammans med sin kollega Peter Eriksson [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp