Nu behövs samordning - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
19 november 2014

Nu behövs samordning

Anders Gärdsmark, fotograf Rosie Alm

Anders Gärdsmark, Sveriges Byggindustrier

– Det råder stiltje i den skånska byggkonjunkturen och någon tydlig ljusning syns inte bakom hörnet. Men samtidigt ökar trycket på ett mer samordnat agerande från regionens företrädare.
– Vi ser hur andra regioner framgångsrikt trycker på för att göra sin region mer attraktiv och få större del av de offentliga infrastruktursatsningarna, säger Anders Gärdsmark, regionchef i Syd för Sveriges Byggindustrier.
– Vi börjar också komma dithän och med Region Skåne som den alltmer naturliga samordnaren.

Mycket handlar i dag om olika regioner som tävlar med varandra om vilken som är mest attraktiv. Södra Sverige ingår i det sammanhanget i Öresundsregionen med Köpenhamn som en drivande motor.
– Våra fina universitet och institutioner gör oss attraktiva i hela världen. Och vårt läge som inkörsporten till resten av Sverige gör att en snabb utveckling i södra Sverige inte bara är en angelägenhet för skåningar – det är en riksangelägenhet.

Max-lab och ESS i Lund är två exempel på viktiga utbildningssatsningar – som också fått direkta konsekvenser för bygg- och anläggningsindustrin i Sydsverige. Både snart färdiga Max-lab och nyss påbörjade ESS har varit och är stora byggarbetsplatser för de skånska byggföretagen. Men den hett omdebatterade eventuella spårvagnslinjen genom sjukhusområdet och ut till högskole- och forskningsområdet belyser också lite av problemet.
– Vi behöver bra infrastruktursatsningar och någon gång måste politikerna våga satsa, säger Anders Gärdsmark.

Bättre kollektiva förbindelser är ett återkommande krav från företrädare för den skånska byggbranschen, både i det korta perspektivet men också på längre sikt.
– Vi skulle gärna se flera förbindelser över och under Öresund, säger Anders Gärdsmark.

Men i det korta perspektivet trycker man på för att få till en upprustning av Södra Stambanan; fler spår upp till Hässleholm och gärna längre.

Men det behövs också en bättre utbyggnad av regionaltågnätet, bland annat det sedan länge efterfrågade spåret till Simrishamn. Och för att nämna ett mindre men ändå viktigt projekt – motorväg hela vägen från Malmö till Sturup.

Bostadsbyggande i Malmöregionen har sin speciella problematik som leder till att de inte byggs så många bostäder som det egentligen efterfrågas.
– Det behövs många nya bostäder i Malmö. Men Malmös befolkning har för låg investerings och betalförmåga i förhållande till investerings och köpvilja. Det leder till att bostadsbolagen tvekar att dra igång nya projekt. Situationen är, i förhållande till invånare, lättare i Lund och Helsingborg – för att inte tala om Stockholm.

19 november 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tusen får gå från Volvo 2. Femtio år med John Deere 3. Läraren som började med entreprenad 4. Jättetransport av gångbro 5. Komatsu levererar halvautomatisk grävare 6. Skanska bygger [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Ring Knutstorp 7-9 maj

Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Entreprenad Live arrangeras varje år fast på olika platser. Att år efter år arrangera mässan på samma plats tror vi inte på. Kompletta regionala [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Entreprenad Live är i gott sällskap

Volvo och Koenigsegg förstår också att Ring Knustorp är bästa platsen att testa sina fordon på. Se uppföljningsfilmen på succén, “The epic split”

Läs mer ›
15 oktober 2014

På Knutstorp röjs för mässan, med blicken redan i framtiden

– Här ska 5000 kvadratmeter skog tas ner, säger Hans-Erik Kristensson, och pekar mot ett skogsområde på Ring Knutstorp. Avverkningen ska ge plats för ett demoområde . Det ska vara [...]

Läs mer ›
15 oktober 2014

Besökarna gillade Entreprenad Live i Göteborg

Nöja besökare med hög kvalitet. Nu har det gått drygt en månad sedan Entreprenad Live i Göteborg och projektledaren Hans-Erik Kristensson kan summera besökarnas intryck av mässdagarna [...]

Läs mer ›
15 oktober 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Trafikverket ställer krav på digital modellering 2. Copycat går fortsatt bra 3. Q-safefästet vann innovationspris 4. NCC vann norskt miljardkontrakt 5. Ny järnvägslinje ska understödja [...]

Läs mer ›
17 september 2014

ME-Kongressen 2015 med fokus på framtiden

Maskinentreprenörerna, ME arrangerar sin stämma och kongress 2015 i Malmö och på Entreprenad Live-mässan på Ring Knutstorp. Kongressen återkommer vart fjärde år och är ett viktigt [...]

Läs mer ›
Utställare Göteborg 2021