Nitton järnvägsprojekt som ger jobb i Skåne - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
31 juli 2019

Nitton järnvägsprojekt som ger jobb i Skåne

Järnvägsutbyggnaden i Skåne handlar inte bara om 4-spår mellan Arlöv i Lund. I det tysta pågår planering för en rad projekt som kommer att få stor betydelse för den sydsvenska entreprenadbranschen. Här är 19 av projekten som Trafikverket listar på sin hemsida.

1. Eslöv, förlängning av förbigångsspår
Trafikverket ska bygga om bangården så att spår 5 och 6 kan användas för 750 meter långa tåg oberoende av varandra. Det skapar också förutsättningar för punktligare trafik.

2. Fast förbindelse Helsingör Helsingborg
Öresundsregionen har 3,7 miljoner invånare och idag färdas gods och varor i allt högre utsträckning över Öresund. Infrastrukturen spelar en avgörande roll för utvecklingen av Öresundsregionen. Långt fram i tiden men nu utreds möjligheterna för en fast förbindelse över Öresund vid Helsingborg.

3. Helsingborg C, brand- och utrymningslarm
Trafikverket planerar tillsammans med Helsingborgs stad att byta ut brandlarmet på Helsingborgs centralstation. Trafikverket installerar samtidigt ett talande utrymningslarm i både tågstationen och bussterminalen.

4. Hässleholm-Lund, dubbelspårig höghastighetsjärnväg
Höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. En del av en ny generation järnväg.

5. Lommabanan öppnar för persontrafik
I december 2020 öppnar Lommabanan för persontåg. Satsningen görs för att Trafikverket vill underlätta för dig som pendlar.

6. Lund-Arlöv, fyra-spår
Banan mellan Lund och Arlöv uppgraderas till fyra spår.

7. Marieholmsbanan, Eslöv, ombyggnad plattform
Trafikverket planerar att bygga om plattformen vid spår 2 i Eslöv. Det gör vi för att förbättra framkomligheten för tågtrafiken från Marieholmsbanan.

8. Rååbanan, Helsingborg-Teckomatorp, spår- och växelbyte
Vi planerar att byta spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp för att förlänga järnvägens livslängd och skapa förutsättningar för en tågtrafik med bättre punktlighet.

9. Skånebanan, förlängning mötesspår Attarp
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

10. Skånebanan Åstorp-Hässleholm, anpassad för ökad hastighet
Sträckan Åstorp-Hässleholm är 52 kilometer lång och är en del av Skånebanan. För att förebygga förseningar och skapa en luftigare tidtabell genomför vi förbättringar av sträckan.

11. Stationer för alla
Trafikverket arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och skapa en miljö för alla. Fram till 2021 ska projektet ”Stationer för alla” anpassa 150 stationer efter beslutade åtgärder.

12. Stängsling längs järnväg
Trafikverket arbetar för att skapa en säkrare järnväg i Sverige. För att minska antalet olyckor sätter vi upp stängsel på utvalda platser. Detta kommer att öka säkerheten längs järnvägen.

13. Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad persontrafik
Trafikverket möjliggör för persontågstrafik på Söderåsbanan för att du ska kunna tågpendla enkelt, säkert och miljövänligt.

14. Södra Stambanan
Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Trafikverket jobbar intensivt för att förbättra den.

15. Utbyte rulltrappor, Hässleholm
För att öka driftsäkerheten och tillgängligheten till järnvägsplattformarna byter vi ut rulltrapporna på Hässleholm järnvägsstation.

16. Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg, Romares väg, utbyggnad till dubbelspår
Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg till dubbelspår för att skapa en bättre resa.

17. Åtgärder inför nationellt tågledningssystem
I takt med att tågtrafiken ökar, så växer behovet av snabba signaler. Trafikverket satsar därför på att bygga om kommunikationen mellan trafikcentralerna och ställverken.

18. Österlenbanan, Ystad-Simrishamn, förbättringsåtgärder
Trafikverket gör nu stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När detta är klart blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg enklare.

19. Kontinentalbanan, persontrafik genom Malmö
Trafikverket bygger om Kontinentalbanan som går genom Malmö. Trafikverket vill möjliggöra för persontrafik på banan och skapa en bra förbindelse mellan stadsdelarna i Malmö. Mycket klart. Nu arbetas med bullerskyddsåtgärder.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

31 juli 2019

7 saker du inte visste förra veckan

1. Samsung och Volvo utvecklar batterier2. Rekord för Caterpillar3. En timmes väntan på bygglov4. Världens största elektriska fordon5. Hjullastare använt vid stöld6. Grävmaskin [...]

Läs mer ›
26 juni 2019

Bobcat satsar med nya lokaler och nytt varumärke

Bobcat i Kristianstad har flyttat in i nya fräscha lokaler och har i vår blivit generalagent för Weycors hjullastare. – Det har gåt bra i många år. Men man kan inte sitta stilla, man [...]

Läs mer ›
26 juni 2019

Maskin Mekano tillverkar lokalt och satsar på Europa

Maskin Mekano är marknadsledande inom sorteringsverk i Sverige. Nu siktar Jönköpingsföretaget på Europa. – Vi visade vårt sorteringsverk på lastväxelram på Bauma i München. Det [...]

Läs mer ›
26 juni 2019

Mycket block och sten när E4-an täpps till

Just nu byggs sista motorvägsdelen av E4-an norr om Ljungby. Sen kan trafiken rulla fram på motorväg hela vägen mellan Helsingborg och Gävle. – Vi har stött på mer block och sten [...]

Läs mer ›
26 juni 2019

7 saker du inte visste förra veckan

1. Bostadsbyggandet minskar2. Sernekes VD sommarpratar3. Andresen Maskin satsar turkiskt4. Volvo kör hyttlöst IRL5. Ynglingar smashade skola med hjullastare6. Miljardsatsning på cykel och [...]

Läs mer ›
13 juni 2019

Söderberg & Haak växer med generalagentur för Bomag

Nu stärker Söderberg & Haak sin position på marknaden för entreprenadmaskiner. Idag presenteras nyheten att man tar över generalagenturen i Sverige för tyska Bomag. Bomag är en så [...]

Läs mer ›
12 juni 2019

Maskinia visar upp hela sitt breda sortiment

– Vi kommer på Entreprenad Live i höst att visa upp hela vår bredd och ge möjlighet till demokörning i direkt anslutning till montern. Det säger Maskinias marknadsansvarige Daniel [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp