Mycket markarbete när Karlskrona bygger stort - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
8 mars 2017

Mycket markarbete när Karlskrona bygger stort

En helt ny stadsdel ska växa fram med fantastisk närhet till havet. Datorbild: White

När Pottholmen i Karlskrona nu byggs ut krävs stora insatser för att ställa marken i ordning.
Pottholmen är ett av Sydsveriges största byggprojekt de kommande åren värt över 1,5 miljarder kronor och väl färdigt kommer det att rymma bland annat World Trade Center, 450 nya bostäder och ett nytt resecentrum. Den här veckan startar grundläggningsarbetet för det första bostadskvarteret.

Men förberedande arbeten har redan pågått under ett år med flytt av el-, fjärrvärme- och vattenledningar och sanering av marken. Pottholmen är ett vattenområde som har fyllts ut under hela 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Fyllnadsmassorna har varit av varierande och dålig kvalitet med innehåll av olika föroreningar som nu måste saneras.
– PEAB är i slutfasen av den första delen av mark- och saneringsarbetena, berättar Karlskronas kommuns projektledare Anders Jaryd.
– Totalt kommer vi i projektet att handla upp markarbeten för mer än 100 miljoner kronor.

Den som besökt världsarvsstaden Karlskrona har passerat genom Pottholmen (som inte längre är en egentlig ö utan har växt samman med stadskärnan). Stationen ligger på Pottholmen och kör man bil är det dit besökaren först kommer på väg in till centrala staden.

Anders Jaryd, Karlskronas projektledare för Pottholmen.

Det här är ett stort projekt, det näst största byggprojektet i Sydsverige under 2017, bara 4-spår Malmö-Lund är större.
– Planer på att exploatera området har funnits ända sedan millenniumskiftet men av olika anledningar tog det fart först 2008, berättar Ander Jaryd.

Det var i samband med att kommunen då skrev kontrakt med Kärnhem, som bl.a. har rättigheterna till varumärket World Trade Center, om att exploatera området som planeringen tog fart på allvar.

För ett år sedan påbörjades lednings- och markarbetena och den inledande fasen ska vara klar till sommaren. Det är ett komplext projekt med många inblandade aktörer. Bl.a. har Trafikverket anlagt en ny perrong inne på stationen för att serva spårområdet och den nya planerade busstationen.
– Det är flera byggnader som har rivits inom området och framför oss har vi också att riva brandstationen, när den nya står färdigbyggd till hösten 2018.

Om de gångna åren använts till planering, sanering och förberedande markarbeten så är det i år som själva nybyggnationen ska komma igång. Tre av bostadskvarteren kommer att exploateras av Kärnhem. Markanvisning för de återstående tre kvarteren kommer att lämnas ut på anbud. Bostadshusen kommer att vara 4-7 våningar höga, förutom ett punkthus på 14 våningar. Området kommer också att innehålla ett gemensamt parkeringshus.
– Karlskrona är en världsarvstad vilket medför att hänsyn måste tas till detta viktiga kulturarv , säger Anders Jaryd.
– Jag tycker vi har lyckats riktigt bra att få till planeringen för det nya Pottholmen så att bebyggelsen kompletterar den historiska staden. Det är väldigt stark medvind för projektet och vi har stort stöd från både allmänheten och politiker. Det har snarare funnits en otålighet, en undran om vi inte ska komma igång snart.

– Eftersom planeringen för projektet pågått under så lång tid så har det tillåtits mogna och jag tycker vi har fått till goda kvaliteter i området.
– Vi räknar med att allt ska vara färdigbyggt fram till år 2024.

– I Stockholm blir man väl klar med ett sådant här område var fjortonde dag, men för oss i Karlskrona är detta stort, säger Anders Jaryd halvt på skämt.

8 mars 2017

Röster från några utställare

Hilltip AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Vi ställer ut våra HillTip Snöplogar, sand / salt spridare och Saltlake spridare ämnade för pick-up, lätta lastbilar samt [...]

Läs mer ›
8 mars 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Skånskt hissnande företag prisat 2. Ny metod prövas på Nordens största tågtunnel 3. Tvingas betala dyrt för störningar 4. Gigant körs förarlöst 5. Volvodumper på ryska lervägar [...]

Läs mer ›
1 mars 2017

Röster från några utställare

Amas Svenska AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Vi tycker att Entreprenad Live alltid varit en mycket bra mässa överlag. Det faktum att den arrangeras i Skåne gör den [...]

Läs mer ›
22 februari 2017

Snart schaktas för Skånes största infrastrukturprojekt

Järnvägen mellan Malmö och Lund ska göras om till fyrspårig och till hösten börjar arbetet. Det är ett av Sydsveriges största entreprenadprojekt väl i klass med de stora [...]

Läs mer ›
22 februari 2017

Röster från några utställare

Lundaman Instrument AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Vi har ställt ut på samtliga Entreprenad Live mässor med mycket bra resultat. Det har alltid varit trevliga [...]

Läs mer ›
22 februari 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Dusch och toalett i lastbilshytten 2. Budgetlösning för att tvätta maskiner 3. Bro av träflis föregår riktig bro 4. Plastspont förbilligar miljöskydd 5. Skanska bygger Lundaspårvagn [...]

Läs mer ›
15 februari 2017

Röster från några utställare

Hydroscand AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne? Hydroscand har en stark närvaro i Öresundsregionen, med 5 filialer i Skåne och lika många i Danmark. Därför ska vi [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp