Miljardbygge i Varberg eldar på byggboom i Väst - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
17 augusti 2016

Miljardbygge i Varberg eldar på byggboom i Väst

Det är inte bara Göteborg och Västlänken som ska bygga tunnlar för tåg. Det är inte heller bara i Göteborg som det råder byggboom.
I Varberg planera man en ny station och en tre kilometer lång järnvägstunnel. Allt till en kostnad av 3.9 miljarder kronor.

Varbergstunneln

Karta över den nya järnvägstunnelns dragning genom Varberg.

Under våren har tunnelplanerna visats upp för Varbergsborna och just nu arbetar Trafikverket med att få projektorganisationen på plats och ta fram konkreta projekteringsplaner. Bygget ska gå igång 2019 för att förhoppningsvis vara klart 2024.

Den dubbelspåriga tunneln under Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göteborg–Malmö. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för människor och gods.

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått länge. Omkring 85 procent är utbyggt.

Tekniskt förbättras hela banans standard. Hastigheten kan höjas, restiden förkortas och tillförlitligheten ökas.

Tankar finns att bygga vidare till Oslo och därmed skapa en snabb väg från Norge, via Göteborg och Västkusten och vidare till kontinenten.

Järnvägen ska förläggas i en cirka tre kilometer lång tunnel under staden, från nya stationen och söderut. Varberg kommer att få en ny station med nedsänkta plattformar strax norr om nuvarande station. Det nya centrala stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen.

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår och godsbangård tas bort från centrala Varberg.

Den barriär som järnvägen utgjort i centrum försvinner. Samtidigt försvinner också flera farliga plankorsningar, vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

Källa: Varbergs kommun och Trafikverket

17 augusti 2016

KVD ger tunga maskiner bättre plats

Joachim Ågren ,VD på KVDpro: Vad har ni för nyhet på Entreprenad Live? – Hela KVDpro är en nyhet. KVD har länge varit stora på begagnade maskiner och tunga fordon, men som en del av [...]

Läs mer ›
17 augusti 2016

Ny vikplog från MTT

Petuel Ankarhorn, MTT Sweden AB: Vad har ni för nyhet på Entreprenad Live? – Vi har en ny vikplog, V-Tech, som är anpassad för både hjullastare och traktorer. Den är utformad för [...]

Läs mer ›
17 augusti 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tog höjd för specialtransport 2. Nu ska hela rasket rivas… 3. Hinner skaffa YKB. 4. Ekodukt vid Sandsjöbacka 5. Tömt Abelco tjurrusar på börsen 6. Cut-and-cover för att gräva ner [...]

Läs mer ›
10 augusti 2016

Fiber-fräshjul för grävmaskiner nyhet hos AMAS

Ulf Dolfei, AMAS Svenska AB Har ni någon nyhet att visa upp på Entreprenad Live? – Vi kommer bland annat att visa upp ett nytt fräshjul för fiberläggning, nyheten är att de nu kan [...]

Läs mer ›
10 augusti 2016

Markskydd i Väst visar upp bro i plast

Per Hillertz & Jonathan Votrenius, Markskydd i Väst: Har ni någon nyhet att visa upp på Entreprenad Live? – Vi har en ny bro i plast i vår  Tempo Trax / körplattor serie som vi [...]

Läs mer ›
10 augusti 2016

Grön park- och byggboom i Göteborg

Byggboomen i Göteborg handlar inte bara om broar, vägar och andra stora infrastruktursatsningar. Det ska också anläggas stora nya parkområden. Ett av dessa parkprojekt är Jubileumsparken [...]

Läs mer ›
10 augusti 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Scania direktsänder nylansering 2. Rysk asfaltsbalett 3. Man kastar sten mot grävmaskin 4. Öresundsbron målas om med robotar 5. Dubbling till Göteborgs cyklister 6. 17-åring driver egen [...]

Läs mer ›
Utställare 2023, Göteborg-Landvetter