Massor från Västlänken grundar för nya bostäder i Frihamnen - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
18 april 2018

Massor från Västlänken grundar för nya bostäder i Frihamnen

Sten och lera motsvarande nästan en Globen ska transporteras på pråmar ut i Frihamnen.

Jord- och lermassorna från Västlänken kan innebära fler bostäder i Frihamnen i Göteborg.
– Det är ett mycket bättre förslag än att dumpa fyllnadsmassorna runt om Göteborg på olika deponier, säger fastighetsdirektör Martin Öbo på fastighetskontoret i Göteborg.

Men man är sent ut och frågan är hur mycket som hinns med.

En avsiktsförklaring om att verka i den riktningen har nu skrivits under mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och byggherren Älvstaden.

Fastighetsdirektör Martin Öbo tycker det är ett bättre att massor från Västlänken kommer till användning i Frihamnen än dumpas på olika deponier. Fotograf: Sharon Raoufi

De nya planerna ska ses som ett nytt komplement till Trafikverkets redan uppgjorda planer på hur jord- och lermassorna ska tas om hand. Verket har redan upphandlat olika deponiplatser i Göteborgs omgivningar, t.ex. Alekrossen och Källeredskrossen. Deponiplatserna kräver ofta långa lastbilstransporter.
– Om ett en betydande del av massorna från Västlänken hanteras med ett minimum av transporter vore det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, säger Martin Öbo.

Grundtanken i det nya förslaget är att massorna ska fraktas med lastbil till älven och där lastas på pråmar som tar dem över älven för att slutligen dumpas i vattnet.
Tanken är inte i första hand att utvidga Frihamnens landområde utan att grunda upp bassängerna.
– På så sätt kan vi stadga upp kajerna och bygga bostäder längre ut på kajerna, säger Martin Öbo.
– Vi hade ändå behövt massor för att utveckla Frihamnen.

Avsiktsförklaringen som nu skrivits under innebär att en tredjedel av jord- och lermassorna från Västlänken används för utfyllnad i Frihamnen. Totalt handlar det om 500 000 kubikmeter. Det är stora massor, nästan som ett helt Globen (Globen rymmer 605 000 kubikmeter).

En ansökan om att få dumpa massorna i Frihamnen har skickats in till Mark- och miljödomstolen.
– Vi måste få en gillande dom men vi måste också komma längre i våra detaljplaner om hur Frihamnen ska utformas.

Tiden är knapp och någon möjlighet att mellanlagra massorna finns inte.
– Det finns ett ”tidsfönster” någon gång mellan 2019 och 2026 och även om vi inte skulle ha hunnit få allt på plats till 2019 så har jag gott hopp om att åtminstone en del av massorna ska hamna i Frihamnen, säger Martin Öbo.

18 april 2018

7 saker du inte visste förra veckan

1. Vägen som halkbekämpar sig själv 2. Kungsbackas dyraste bygge 3. Svåra byggen blir billigare 4. Veidekke köper täkt i Landvetter 5. Syskonen på Trejon erövrar världen 6. Mycket jobb [...]

Läs mer ›
4 april 2018

Från blästrade dieseltankar till moderna tanklösningar

Det började med att Mats Fritiofsson blästrade dieseltankar och lastbilar till grannbönderna på Östgötaslätten. – Familjegården vi bor på är egentligen för liten att leva på, [...]

Läs mer ›
4 april 2018

Västsveriges tio hetaste byggprojekt just nu

Byggkonjunkturen är på topp just nu i hela Sverige. Många stora miljardprojekt håller på att växa fram från norr till söder. Västsverige utmärker sig genom sin blandning av stora [...]

Läs mer ›
4 april 2018

7 saker du inte visste förra veckan

1. E 22 stängs av genom Lund 2. Största pumpen byggs i Göteborg 3. Sweco bygger urstark väg 650 meter under jord 4. Ovanligt elefantlyft i Spanien 5. Peab bygger hotell på Landvetter 6. [...]

Läs mer ›
21 mars 2018

Svenningsen i Skänninge är ett av de företag som medverkar på Entreprenad Live i Göteborg i höst.

De ställer ut med Kubota i ryggen – ett av världens största företag inom grönyte-, entreprenad- och lantbrukssektorn. På Entreprenad Live visar Svenningsen fram för allt upp sina [...]

Läs mer ›
21 mars 2018

Sveriges mest spännande byggprojekt utvecklas i Mölndal

I Mölndal växer just nu Sveriges intressantaste byggprojekt fram. Åtminstone om man får tro Sverige Byggers projektdatabas* – inget annat projekt i Sverige punktbevakas av branschen [...]

Läs mer ›
21 mars 2018

7 saker du inte visste förra veckan

1. Bygglexikon på arabiska 2. Trafikkontoret häver kontrakt 3. Tummen ner för vägslitageskatt 4. Kollar asbest och kvartsdamm 5. Tog verktygstjuvar på bar gärning 6. Grävmaskinist fick [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp