Maskiner – en viktig del i totalförsvaret - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
13 juni 2024

Maskiner – en viktig del i totalförsvaret

Maskinentreprenörer är en viktig, men ofta bortglömd faktor i den civila beredskapen och totalförsvaret. Det vill konsultbolaget Actea ändra på och är därför med på Entreprenad Live för första gången.

Vi blir då och då påminda om allvarliga brister i vårt samhälle. När pandemin bröt ut visade det sig att vi saknade beredskapslager för vitala produkter, något som fördröjde och försvårade kampen mot en mycket dödlig sjukdom. Rysslands oprovocerade anfallskrig mot Ukraina påminde oss om skyddsrummens betydelse. Allvarliga störningar drabbar infrastrukturen på grund av bland annat vädrets ökande nyckfullhet, mänskliga åtgärder, eller brist på åtgärder – läs underhåll.

– Vi har alla ett ansvar att förbereda oss för det oväntade. Samhället behöver bli mer robust, något som kan uppnås genom förändrad och förbättrad ledning och styrning. Värdefulla verktyg är bland annat bättre lägesanalyser och ökad förståelse för morgondagens utmaningar bland såväl myndigheter, kommuner och regioner som näringsliv och den enskilda individen, säger Joakim Robertsson, senior konsult på Actea Consulting, ett företag som strävar efter att i fredstid skapa rätt förutsättningar för ett välfungerande och robust totalförsvar mot kris och krig.

Actea grundades i början av 2000-talet med ett huvudsakligt fokus att leverera tjänster till Försvarsmaktens Materielverk. Inriktningen är verksamhets- och organisationsförändring och bedrivs i dag i två separata bolag – försvar och management.

Det var senare års snabba förändring i vår omvärld som gjorde att Actea Consulting beslöt att med start 2023 bilda ett affärsområde med fokus på civil beredskap och totalförsvar. Joakim Robertsson och Jonas Alm, båda med lång erfarenhet av kris- och konflikthantering samt återuppbyggnad av stater, fick uppgiften att bygga upp och utveckla verksamheten.

– Vi försöker stötta både myndigheter och näringsliv så de står väl förberedda inför kriser av alla slag. Tidigare har vi inte tagit höjd för väpnade angrepp, men det gör vi nu. Vi planerar i fred, men dimensionerar för krig. Vi är övertygade om att det är av stort värde för framtiden och bör exempelvis vara en naturlig del även i företagens affärsplaner och affärsstrategier, säger Jonas Alm.

Ett par nyckelgrupper i beredskapen är maskinentreprenörer och åkare.

– Det är viktigt att det finns tillgång till fältarbetsmaskiner och transporter för att samhället ska fungera. Kommuner tecknar vanligtvis avtal med stora entreprenörer med huvudkontoret någon annanstans. En god idé är att också avtala med lokala, mindre entreprenörer för att försöka säkerställa att deras fordon och anställda är tillgängliga även i krissituationer, säger Joakim Robertsson.

– Liknande avtal tecknas redan när det gäller snöröjning. Som omvärlden ser ut måste vi tänka lite längre och hitta lösningar som fungerar även i andra sammanhang, lösningar som också gör det möjligt att genomföra och medverka i övningar. Det handlar om att öva, öva och öva.

Jonas Alm konstaterar att det främst är Försvarsmakten som krigsplacerar fordon, men om det finns ett avtal med kommunen ökar möjligheterna att resurserna stannar kvar nära hemorten.

I dag arbetar ungefär 30 konsulter inom området totalförsvar med att bidra till att öka Sveriges totalförsvarsförmåga, robusthet och motståndskraft.

Jonas Alm betonar att det är viktigt att få med sig människor även utanför myndigheter och de stora företagen.

– Actea anser att det är viktigt att få med små och medelstora företag i beredskapsplaneringen. Flertalet företag bedriver per definition inte det som kallas samhällsviktig verksamhet, men som kollektiv spelar de stor roll för totalförsvaret.

Joakim Robertsson menar att engagemang i den här frågan är bra för både det egna företaget och det lokala samhället samtidigt som företagarna kan göra stor nytta genom att trycka på underifrån och medverka till att öka intresset från kommunerna.

Actea har ett avtal med Elmia och gjorde ett pilotförsök att möta sina kunder på mässan Subcontractor. Satsningen föll väl ut och nu är tanken att medverka på sex mässor under 2024 och 2025, bland annat Entreprenad Live.

– Funktionerna i samhället måste fortgå även i krissituationer. Även företagarna måste titta framåt och lyfta in säkerhetstänket i såväl den egna verksamheten som i den egna branschen, säger Joakim Robertsson.

Ett ord som ofta återkommer är robusthet. För Actea betyder det förmågan att via kunskap och kompetens se, analysera och förbereda för det oväntade för att därigenom kunna hantera det oväntade så bra att samhällskontraktet kan upprätthållas.

– Samhällets funktioner måste kunna upprätthållas även i krig eller andra kriser. Det vi arbetar med är väsentligt för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Våra kunder kan se det som en hjälp till självhjälp, säger Joakim Robertsson.

Jonas Alm fyller på med att Actea enbart åtar sig uppdrag som gör samhällsnytta.

– I det arbetet är det viktigt att vi kan ge så många som möjligt insikten att de måste tänka på totalförsvaret i sin verksamhet. Företagarna ska inte se den här satsningen som en utgift eller ett hinder. Den tillför värden till företaget och innebär dessutom att man tar ett samhällsansvar.

Nu finns stora förhoppningar om att den här inställningen ska anammas av besökarna på Entreprenad Live på Ring Knutstorp 5-7 september.

– Kort kan vi säga att vi vill skapa en synbar och mätbar effekt i vardagen. Dit når vi med hjälp av metoder som på ett konkret och vardagsnära sätt hjälper organisationer att fatta hållbara affärsmässiga beslut och nå en positiv effekt i vardagen, säger Joakim Robertsson.

– Men, framför allt är vi där för att lyssna, föra dialog och ge råd. De besökare och företagare vi möter kan sin bransch bättre än någon annan och vi tar till oss det vi får veta och gör vad vi kan för att anpassa oss och de tjänster vi kan leverera till målgruppen.


13 juni 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Regeringen vill effektivisera snösvängen2. Eleda förvärvar norsk miljardentreprenör3. E6 i Stenungsund öppnar för trafik i juli4. Stockholms första återbrukspark5. Brister i statlig [...]

Läs mer ›
29 maj 2024

Världspremiär för ny modern vakuumlastare

På förra årets Entreprenad Live i Göteborg dök en helt ny aktör upp bland utställarna. Det var Sibilia Nordic AB med inriktning på vakuumteknik. Efter ett år har företaget inte bara [...]

Läs mer ›
29 maj 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Nya miljarder krävs för bostäder och infrastruktur2. AI ska fixa potthålen3. Besiktning av vissa biogasbussar stoppas4. Tuffa tag när biogasbussar explosionssäkras5. Anmälan om [...]

Läs mer ›
16 maj 2024

Sany satsar på Norden med Järfälla som bas

Järfälla har blivit Sanys nya bas för den nordiska verksamheten. Den kinesiska tillverkaren har startat ett eget dotterbolag och räknar med att satsningen ska leda till ökad försäljning [...]

Läs mer ›
16 maj 2024

Grästorp blir navet i Magnis Nordensatsning

Bortåt 50 miljoner kronor satsar italienska Magni på Grästorp som blir centrum för den italienska tillverkarens Nordensatsning. Nyckelpersoner, verkstad och ett modernt, till stora delar [...]

Läs mer ›
16 maj 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Varannan byggarbetsplats drabbad av inbrott2. Skåne och Stockholm bästa platserna för ny vindkraft3. Byggexpert: Fler balkonger borde besiktas4. 68 920 nya bostäder under förra året5. [...]

Läs mer ›
25 april 2024

“Storsjöodjuret” i Öresund

Menzi Muck och Martins Schaktservice lägger de sista pusselbitarna inför 20-årsjubileet av återskapandet av det nya Bjerreds Saltsjöbad. Man installerar nytt avlopp samt nya vattenledningar [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp