Maskinentreprenörerna visar stor framtidstro - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
28 juni 2023

Maskinentreprenörerna visar stor framtidstro

Trots en viss oro för en något vikande marknad tyder Maskinentreprenörernas färska konfidensindikator inte på att medlemsföretagen förbereder sig för en nedgång. Tvärtom tycks de göra sig redo för den dag konjunkturen tar fart igen.

Vikande konjunktur och ökade räntekostnader spelar in när maskinentreprenörer bedömer marknadsläget. När bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas konfidensindikator nyligen presenterades ser dock flertalet förhållandevis ljust på såväl dagsläge som på den närmaste framtiden.

Medan framför allt bostadsbyggarna ser hur mörka orosmoln tornat upp sig kan maskinentreprenörerna fortfarande njuta av en himmel som åtminstone är delvis blå, även om det stundar något mörkare tider.

När mätningarna gjordes under maj blev resultatet 104, vilket innebär att stämningen fortfarande är positiv bland företagen även om värdet är det lägsta för maj månad sedan mätningarna inleddes 2015. Däremot är det en dystrare syn på de närmaste sex månaderna. Resultatet för november stannar på 92, något som pekar på en betydligt mer pessimistisk syn präglad av dagens stora utmaningar: stigande priser på drivmedel, ökade räntekostnader och en ökad osäkerhet kopplad till konjunkturläget.

Någon egentlig krisbild målas dock inte upp, snarare tycks det finnas stora förväntningar på en snar återhämtning. Ett tydligt tecken är investeringsnivån.

Företagens maskinstock ligger på en mycket hög nivå. Investeringarna har ökat med omkring tre procent sedan förra mätningen i november 2022. Företagen gör bedömningen att investeringarna kommer att öka med ytterligare två procent det kommande halvåret.

– Branschen står stark, trots krisen på byggmarknaden. Det är för att uppdragen i vår bransch lutar mot infrastruktur och inte bara bostadsbyggande. Årets Sommar-Meko visar att medlemsföretagen, trots svagt vikande siffror, sitter still i båten i avvaktan på att konjunkturen ska ta fart igen, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson i en kommentar.

– Att personalstyrkan ligger på all time high, och maskininvesteringarna på en mycket hög nivå, kan tyda på att branschen gör sig beredd att gasa sig ur krisen. Företagen undviker dessutom att göra sig av med personal eftersom startsträckan kan bli lång när konjunkturen vänder. Det följer branschens logik. Maskinparken och personalen är företagens två största kostnadsposter, svåra att påverka och förändra på kort tid. Företagets medarbetare är också guldet i skattkistan – det är svårt att hitta rätt kompetens och att växla upp när konjunkturen vänder. Att hantera kostnadsförändringarna genom att säga upp medarbetare är därför det sista man vill göra.

Överlag har maskinentreprenörerna en stabil personalstyrka som vuxit de senaste åren. Nu börjar det dock finnas tecken på att något fler företag har minskat antalet anställda jämfört med för ett år sedan. Samtidigt har det blivit något enklare att rekrytera personal. Mer än hälften av företagen har dock, enligt undersökningen, fortsatt mycket svårt att rekrytera kollektivanställda med rätt kompetens.

Ett orosmoment som faktiskt växer sig allt starkare är upphandlingarna. En stor majoritet av företagen (62 procent) upplever att kraven har blivit högre de senaste tre åren. Det kan handla om krav kring miljö och klimat, krav på ökad dokumentation och krav på hur arbetet ska utföras. Enligt företagen får de därmed svårare att kvalificera sig för vissa upphandlingar, samtidigt som de behöver lägga mer tid på administration. 

Att kraven skärps är inte problemet. Det är något som snarare hälsas med glädje. Det stora problemet är, enligt Maskinentreprenörerna, att kraven riskerar att snedvrida konkurrensen då det är vanligt att både formulering och uppföljning brister från beställarnas sida. Företag som försöker leva upp till kraven kan därför slås ut av mindre nogräknade företag som struntar i det eftersom risken att de upptäcks är förhållandevis liten.

– Då ökade krav vid upphandlingar sällan följs upp, riskerar etablerade seriösa företag att missgynnas. Vi tar vår del av ansvaret genom att fortsätta vårt arbete med att utbilda medlemmar och beställare i branschens förutsättningar. Vi vill se rimliga upphandlingar som präglas av transparens, säger Anders Robertsson. 

28 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Göteborg upphandlar eldrivna arbetsmaskiner2. Extremväder en utmaning för svenska städer3. Risk för chockhöjning av vattenpriser4. Många struntar i byggets säkerhetsregler5. Liebherr [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

Glasklar lösning för säkra hyttrutor

Cab Secur kommer i nära samarbete med norska tillverkaren Xplo Safe att visa besökarna på höstens Entreprenad Live det som beskrivs som okrossbara, glasklara, svensktillverkade [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

Bara fantasin sätter gränser

– Det är bara fantasin som sätter gränser för den här typen av produkt. Historiskt har vi fokuserat på den privata båtmarknaden, men nu tar vi våra spårsändare och smarta [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Maskintillverkarnas tio i topp2. Byggbranschens chefer känner oro för uppsägningar3. Allt fler stölder på byggarbetsplatser4. Ovanlig auktion gav mersmak5. E-handeln växer inom [...]

Läs mer ›
1 juni 2023

Otydlig lag bromsar enskilda avloppslösningar

Den lag om hållbara vattentjänster som trädde i kraft vid årsskiftet har påverkat viljan att investera i enskilda avlopp negativt. Maskinentreprenörerna jobbar nu för att ordna en [...]

Läs mer ›
1 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Pang i bygget2. Onödiga masstransporter kostar skjortan3. Fortsatt nedgång i bostadsbyggandet4. Kraftsamling för havsbaserad vindkraft5. Wacker Neuson samlar redskap i egen division6. [...]

Läs mer ›
10 maj 2023

”Det är det personliga mötet vi minns”

– I sökandet efter trygga parter som vi kan lita på är det personliga mötet oslagbart – inte minst i en värld där relationer gått förlorade på grund av bland annat en pandemi, [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp