Maskinentreprenörerna ökar fokus på säkerhet - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna
Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna
25 april 2024

Maskinentreprenörerna ökar fokus på säkerhet

Varje dag dör tusentals människor av arbetsrelaterade skador runt om i världen. FN har därför dedikerat 28 april till den internationella Arbetsmiljödagen, dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Även på Maskinentreprenörerna pågår ett aktivt arbete för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Bygg- och anläggningsbranschen drabbas då och då av olyckor, ibland med dödlig utgång. Allt fler av branschens aktörer jobbar därför hårt för att minska riskerna och säkerställa att varje anställd får en trygg och hälsosam arbetsplats. Stora företag kan avsätta större resurser för arbetsmiljöarbetet, värre är det för mindre företag. Det är en av flera anledningar till att Maskinentreprenörerna inlett en större satsning för att hjälpa medlemsföretagen med säkerhetsarbetet.

– Alla ska jobba för en nollvision med målet att ingen ska skadas, än mindre dö i sitt arbete. Det finns önskemål från framför allt våra mindre medlemmar att vi som branschorganisation ska kunna stötta dem i säkerhetsarbetet. Därför jobbar vi nu ännu mer med att bland annat ta fram relevant stödmaterial i form av både filmer och broschyrer. Själv fick jag uppgiften att leda strategin och utvecklingen av det här arbetet, säger Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna.

– I det här arbetet är det viktigt att vi krokar arm med andra aktörer och samverkar med både fackliga parter och beställare. Vid årsskiftet träder nya regler från Arbetsmiljöverket i kraft som innebär att beställarnas krav på tydliga rutiner och uppföljningar kommer att bli allt fler. Här vill vi kunna hjälpa till och stärka våra medlemmars dialog med beställarna.

– Det här arbetet är viktigt och vi förstärker därför den service vi redan i dag erbjuder våra medlemmar. Det handlar exempelvis om webbinarier, rådgivning på plats, nya verktyg på webben och tillgänglighet via klassiska verktyg som telefon och mail. Det handlar mycket om att öka kunskaperna och kompetensen i arbetsmiljöfrågor.

Charlotta Dieden lyfter bland annat fram två specifika områden där det finns en hel del att göra: riskbedömningar och skapandet av säkra attityder och beteenden – områden där beställare och utförare har samma mål och där samarbetet underlättas av gemensamma värderingar. Med hjälp av väl genomförda riskbedömningar kan olyckor undvikas, likaså om man inte tar några genvägar när arbetet ska utföras.

Hösten 2023 klev Maskinentreprenörerna också in som partner i Byggbranschens Säkerhetspark där det bland annat ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet vid olika uppbyggda stationer och scenarion för risker i arbetet, exempelvis schaktning, tunga lyft och arbete på väg.

Maskinentreprenörerna har också klivit in som medlem i föreningen Håll Nollan som samlar byggbranschen i en kamp för ökad säkerhet.

Samarbetet inom Håll Nollan ökar våra möjligheter för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte, säger Charlotta Dieden.

– Vi har en märkbar kompetensbrist i branschen och vi kommer att möta stora utmaningar för att hitta kompetent personal när konjunkturen vänder. Då är det nödvändigt med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

En viktig del i säkerhetsarbetet går ut på att involvera de anställda som med sin kompetens om hur arbetet ska utföras kan bidra med värdefull kompetens när säkerhetsrutiner arbetas fram. Här finns också en ambition att fler ska åta sig uppdrag som skyddsombud.

– Samverkan med anställda är en väldigt viktig del i säkerhetsarbetet. Genom att höja kompetensen i alla led kan vi bygga en säkerhetskultur – det är att göra skillnad.

25 april 2024

Teknikomställning i fokus för lastbilsmässa

Under de senaste trettio åren har antalet lastbilar i trafik ökat år från år och uppgick förra året till drygt 700 000 fordon, enligt statistik från Mobility Sweden. Skärpta krav på [...]

Läs mer ›
25 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Samarbete ska öka innovationstakten i anläggningsbranschen2. Byggare vill sätta ramar för social hållbarhet3. Asfalten sprängdes bland lekande förskolebarn4. ”Krisen får inte bli [...]

Läs mer ›
11 april 2024

Skånskt megaprojekt möter behoven från region i tillväxt

Sydvästra Skåne är ett av Sveriges stora tillväxtområden. Ett av de största hindren på vägen är en ålderdomlig infrastruktur för avloppsvatten som behöver såväl upprustning som [...]

Läs mer ›
11 april 2024

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och färre tvister är väsentliga förbättringar som förväntas följa med det nya standardavtal som träffats mellan Maskinentreprenörerna och [...]

Läs mer ›
11 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar4. Region Skåne polisanmäler Bravida5. Sju [...]

Läs mer ›
14 mars 2024

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp