Många spännande seminarier under mässdagarna i Göteborg - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
27 augusti 2014

Många spännande seminarier under mässdagarna i Göteborg

– Kommunen kan kräva i upphandlingarna att en arbetslös person eller en lärling visstidsanställs under kontraktstiden av det bolag som vinner ett anbud.MajaOhlsson
Så förklarar Maja Ohlsson hur det i praktiken går till när Göteborgs stad ställer krav på social hänsyn vid upphandling.
Maja Ohlsson ska tillsammans med sin kollega Jörgen Larzon medverka vid ett av seminarierna under Entreprenad Live. Under mässan arrangeras ett tiotal seminarier med fokus på utvecklingen inom Göteborgs stad.

Maja Ohlsson och Jörgen Larzon kommer att tala under rubriken ” Social hänsyn i offentlig upphandling – en modell för Göteborgs Stad”.
– Kommunfullmäktige har bestämt att minst 50 procent av tjänsteupphandlingarna under 2014 ska göras med social hänsyn.
Samtidigt ska man ta fram en modell för hur upphandling med social hänsyn ska gå till.
Fokus ska läggas på att genom att använda upphandlingarna som verktyg skapa arbete för utrikesfödda, arbetslösa ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Upphandlingsbolaget har inrättat en speciell stödfunktion som arbetar med sju utvalda bolag.
– Och det rör sig om bolag som främst jobbar mot bygg- och anläggningssidan, säger Maja Ohlsson.

Maja Ohlsson och Jörgen Larsson kommer att berätta om sitt arbete fredagen den 5 september kl 10.00-10.30.

Seminarier under Entreprenad Live:

Torsdagen den 4 september

Kl 11.00-11.30
Invigning
Framtidens Göteborg 2025, Johan Nyhus, Göteborgs stad, Kommunalråd ansvarig för trafikfrågor
Entreprenadbranschen, Håkan Norén, Ordförande ME

Kl. 13.00-13.30
Västsvenska Paketet och Västlänken -vad innebär dessa projekt för stadsutvecklingen
Föreläsare: Birgitta Lööf , planchef stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Birgitta berättar om mål och tankar med Västsvenska paketet och Västlänken. Efter föredraget hoppas vi att ni fått ett sammanhang och en ökad kunskap om vad detta betyder för staden ur ett stadsutvecklingsperspektiv.

KL. 13.30-14.00
Marieholmsförbindelsen ett pågående byggprojekt
Föreläsare: Eva Kraft, Kommunikationsansvarig Marieholmsförbindelsen
En av Göteborgs pågående storsatsningar är Marieholmsförbindelsen som består av en ny vägtunnel under och en ny järnvägsbro över Göta älv. I maj 2013 togs första spadtaget för projektet vars syfte är att göra Göteborgs trafiksystem mer robust och mindre sårbart. Marieholmsförbindelsen byggs i centrala Göteborg. Det gäller att ta hänsyn både till de känsliga naturområden som finns i närheten och att inte omgivning och trafik på väg, järnväg och sjö störs. Dessutom utförs arbetet i ett område som till stora delar utgörs av gammal industrimark vilket självklart medför en del utmaningar. Vi berättar om projektet som nu är i byggskede.

Kl. 14.00-14.30
Älvstaden
Föreläsare: Johan Ekman, Kommunikation – PR
Älvstaden är ett av nordens största stadsutvecklingsprojekt, med plats för 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser, mitt i centrala Göteborg. Nu är det dags att gå från vision tillhandling. Frihamnen, Skeppsbron och Masthuggskajen är några konkreta projekt som startar inom kort.

Kl. 14.30-15.00
Hisingsbron – Göteborgs nya landmärke
Föreläsare: Peter Fjällhed, projektchef
Susanne Viberg, projektledare byggnation för Hisingsbron vid trafikkontoret i Göteborgs Stad.
År 2020 ska stadens nya bro över Göta Älv står klar. En bro som ska binda samman älvstränderna och stärka regionen. Här berättar vi om arbetet med bron, vilka möjligheter den ger oss och vilka utmaningar vi står inför.

Fredagen den 5 september

Kl. 10.00-10.30
Social hänsyn i offentlig upphandling – en modell för Göteborgs Stad
Föreläsare: Maja Ohlsson och Jörgen Larzon
I Göteborgs Stads budget finns det politiska målet att minst 50% av Stadens tjänsteupphandlingar under 2014 ska göras med social hänsyn. Hösten 2013 inrättades en stödfunktion på Upphandlingsbolaget vars syfte är att ta fram en modell för hur social hänsyn ska tas i Stadens upphandlingar. Den modell som är under utarbetning lägger fokus på att använda krav på social hänsyn i upphandling som ett verktyg för att skapa arbetsmöjligheter för arbetslösa ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder. Arbetet löper som ett pilotprojekt under två år och utvärderas hösten 2015.

Kl. 11.00-11.30
Miljöhänsyn
Föreläsare: Erik Pettersson mfl
Miljöförvaltningen kommer att prata om sin tillsyn av byggprojekt och hur vi kontrollerar verksamhetsutövarens ansvar för miljöfrågor inför och under byggskedet.

Kl. 13.00-13.30
Ledningsarbeten,kretslopp och vatten
Föreläsare: Josefine Trägårdh.
Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning vars uppdrag är att:
• tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering.
• verka för god resurshållning
• se till att invånarnas hushållsavfall blir omhändertaget, återanvänt, återvunnet eller bortskaffat på ett effektivt och miljömässigt sätt.
Kretslopp och vattens anläggningar påverkas i stor utsträckning eftersom Västsvenska Paketet och andra projekt genomförs i stadsmiljö. Både drift av avfall och VA påverkas markant. Planering, projektering och byggnation måste säkerställa att förvaltningens uppdrag kan fullföljas i alla faser.
Projekten innefattar omfattande ledningsarbeten, en stor andel av de allmänna VA-ledningarna måste flyttas och förläggas på nya sträckor för att upprätthålla funktion och passa in i stadens nya struktur.

Kl. 14.00-14.30
Hur kan Göteborgs stad vara med och bidra till Kompetensutveckling för en dynamisk arbetsmarknad
Föreläsare: Anders Johansson, Planeringsledare, Vuxenutbildningsförvaltningen
Svante Boström, Rektor, Yrkeshögskoleutbildning, Utbildningsförvaltningen
Ett livslångt lärande innebär utbildning på olika nivåer beroende på var du och ert företag står idag och vart ni vill i framtiden.
Det du och ditt företag inte kan idag, kan bli avgörande för er utveckling imorgon.
Vi vill visa er under denna timme, olika möjligheter hur vi gemensamt kan höja kompetens inom ert företag inför framtidens arbetsmarknad.

Kl. 15.00-15:30
Bostadsutvecklingen i staden
Föreläsare: Gunnar Persson, chef planavdelningen stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
Gunnar berättar om politikernas mål och visioner för ökat bostadsbyggande samt om pågående och kommande planarbeten för fler bostäder.

Lödagen den 6 september

Kl. 10.00-10.30
Social hänsyn i offentlig upphandling – en modell för Göteborgs Stad
Föreläsare: Maja Ohlsson och Jörgen Larzon
I Göteborgs Stads budget finns det politiska målet att minst 50% av Stadens tjänsteupphandlingar under 2014 ska göras med social hänsyn. Hösten 2013 inrättades en stödfunktion på Upphandlingsbolaget vars syfte är att ta fram en modell för hur social hänsyn ska tas i Stadens upphandlingar. Den modell som är under utarbetning lägger fokus på att använda krav på social hänsyn i upphandling som ett verktyg för att skapa arbetsmöjligheter för arbetslösa ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder. Arbetet löper som ett pilotprojekt under två år och utvärderas hösten 2015.

Kl. 11.00-11.30
Ledningsarbeten,kretslopp och vatten
Föreläsare: Josefine Trägårdh.
Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning vars uppdrag är att:
• tillgodose invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering.
• verka för god resurshållning
• se till att invånarnas hushållsavfall blir omhändertaget, återanvänt, återvunnet eller bortskaffat på ett effektivt och miljömässigt sätt.
Kretslopp och vattens anläggningar påverkas i stor utsträckning eftersom Västsvenska Paketet och andra projekt genomförs i stadsmiljö. Både drift av avfall och VA påverkas markant. Planering, projektering och byggnation måste säkerställa att förvaltningens uppdrag kan fullföljas i alla faser.
Projekten innefattar omfattande ledningsarbeten, en stor andel av de allmänna VA-ledningarna måste flyttas och förläggas på nya sträckor för att upprätthålla funktion och passa in i stadens nya struktur.

27 augusti 2014

”Jag hoppas på en riktig entreprenadmässa”

Nu är det bara en vecka kvar till Entreprenad Live på Stora Holm 4-6 september. 250 utställare på 25 hektar klassisk Volvomark. Många besökare väntas när det nu för första gången [...]

Läs mer ›
27 augusti 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Dieselstölder oroar Östgötapolisen 2. Trafikverket tvingas betala i efterhand 3. Enormt ”vägtåg” genom Norge 4. Stort VA-projekt i hamn 5. Stöd för trängselskatt 6. Protester mot [...]

Läs mer ›
27 augusti 2014

Nyheter & Pressinfo från utställare

Digital väktare brottslighetens nya överman Nya tankar i kombination med ny teknik, en garagekväll i september 2010, blev grunden till ett miljonföretag i Safe Solutions AB. Idén blev lika [...]

Läs mer ›
23 augusti 2014

Läs EntreprenadAktuellts bilaga

EntreprenadAktuellt skriver allt om mässan i sin nya bilaga. Läs den här!

Läs mer ›
20 augusti 2014

ME:s ordförande bjuder in till mässfest

– Välkomna! Maskinentreprenörernas ordförande Håkan Norén hälsar välkommen till mässfesten. – Alla våra medlemmar och alla som har anknytning till anläggningsbranschen är [...]

Läs mer ›
20 augusti 2014

Volvo Truck visar tyst batteridriven kran

Volvo Truck Center Sweden AB återfinns på årets Entreprenad Live mässa i Volvos koncerngemensamma monter och demonstrerar där nya batteridrivna lastbilskranen ePTO. – Vi ser helt nya [...]

Läs mer ›
20 augusti 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Volvo CE lanserar ny app för begagnat 2. Svevia förbättrade resultatet 3. Rysslandssanktioner slår mot Volvo 4. Intresserad av en jätteborr? 5. Första bron över vallgraven på 110 år [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp