Kurvorna vänder uppåt - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
19 november 2014

Kurvorna vänder uppåt

Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Kurvorna vänder långsamt uppåt i Danmark. Anläggningsmarknaden klarar sig bäst. Många megaprojekt driver på utvecklingen.

– Den danska byggsektorn hänger tätt samman med utvecklingen i den danska ekonomin, säger Dansk Byggeris chefsekonom Bo Sandberg.
– Och den danska ekonomin har haft en mycket svagare tillväxt än till exempel Sverige och Tyskland.

Men nu pekar kurvorna uppåt för Danmark – om än fortfarande svagt och trevande. För första gången på sex år finns det nu rejäl tillväxt i sysselsättningen.
Antalet anställda inom byggsektorn är dock fortfarande på rekordlåga nivåer. Framför allt är det nybyggnation av privata bostäder som sackar efter medan det ser bättre ut för anläggningsarbete och offentligt finansierade investeringar, till exempel så storsatsar Danmark på sex splitternya sjukhus spridda över hela landet.

Men även för bostäder vänder siffrorna svagt uppåt. Fler bostäder handlas i dag jämfört med åren direkt efter finanskrisen och de säljs snabbare.

Och även om antalet anställda inom byggsektorn som helhet står kvar och stampar– så ser det positivare ut inom anläggningssektorn. Och det är inte överraskande med tanke på de mega-projekt som just nu pågår eller är i inledningsfasen i Danmark.

Störst och mest intresse tilldrar sig det spektakulära bygget under Fehmarn Bält, tunneln som ska förbinda Danmark med Tyskland.

Men det pågår också mängder med andra storsatsningar. Här är några exempel.
• Utbyggd tunnelbana i Köpenhamn.
• Storupprustning av danska sjukhus (inte bara de sex nya).
• Nya järnvägar
• Ny vindkraftpark i Öresund
• Spårvagn (Lettbane) i Köpenhamn, Odense, Århus och Aalborg
• Nya och upprustning av motorvägar.
• Nya bostäder i Nord- och Sydhamnen i Köpenhamn

Dansk byggmarknad skiljer sig från svensk byggindustri på flera områden. Bland annat finns det fler mindre företag med bara en eller några få anställda och det finns också färre stora megaföretag som till exempel Skanska.

Detta rimmar illa med de krav som ställs på många av vår tids megaprojekt. Vid bygget av Fehmarn Bält är det 20 företag som totalt är med i den slutgiltiga budgivningen – bara ett av dem är danskt.

Men i slutändan kan ändå mycket av Fehmarn Bält-pengarna komma dansk byggindustri tillgodo, genom att man tar in underentreprenörer och alla anslutningsprojekt som uppstår kring storbygget.

19 november 2014

Nu behövs samordning

– Det råder stiltje i den skånska byggkonjunkturen och någon tydlig ljusning syns inte bakom hörnet. Men samtidigt ökar trycket på ett mer samordnat agerande från regionens [...]

Läs mer ›
19 november 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tusen får gå från Volvo 2. Femtio år med John Deere 3. Läraren som började med entreprenad 4. Jättetransport av gångbro 5. Komatsu levererar halvautomatisk grävare 6. Skanska bygger [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Ring Knutstorp 7-9 maj

Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Entreprenad Live arrangeras varje år fast på olika platser. Att år efter år arrangera mässan på samma plats tror vi inte på. Kompletta regionala [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Entreprenad Live är i gott sällskap

Volvo och Koenigsegg förstår också att Ring Knustorp är bästa platsen att testa sina fordon på. Se uppföljningsfilmen på succén, ”The epic split”

Läs mer ›
15 oktober 2014

På Knutstorp röjs för mässan, med blicken redan i framtiden

– Här ska 5000 kvadratmeter skog tas ner, säger Hans-Erik Kristensson, och pekar mot ett skogsområde på Ring Knutstorp. Avverkningen ska ge plats för ett demoområde . Det ska vara [...]

Läs mer ›
15 oktober 2014

Besökarna gillade Entreprenad Live i Göteborg

Nöja besökare med hög kvalitet. Nu har det gått drygt en månad sedan Entreprenad Live i Göteborg och projektledaren Hans-Erik Kristensson kan summera besökarnas intryck av mässdagarna [...]

Läs mer ›
15 oktober 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Trafikverket ställer krav på digital modellering 2. Copycat går fortsatt bra 3. Q-safefästet vann innovationspris 4. NCC vann norskt miljardkontrakt 5. Ny järnvägslinje ska understödja [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp