Kubicom ser till att du har koll på massorna - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
9 juni 2021

Kubicom ser till att du har koll på massorna

Hur ska en enskild entreprenör som just lastat ett flak grus direkt och i realtid kunna rapportera vilken miljöpåverkan massorna har?
Eller vad har den svenska skolan gemensamt med entreprenadbranschen?

Atle Andersen är VD för Kubicom i Karlshamn och med över 20 års erfarenhet av teknikutveckling har han funderat över hur massorna ska redovisas och sambandet mellan skolan och entreprenadbranschen.

– Vårt företag har varit med och skapat it-clustret i Blekinge. I Karlshamn är det i dag är flera hundra personer som arbetar med it-utveckling och fler kommer det att bli.

Kubicom ingår i en större företagsgrupp CIMON som försöker hitta smarta digitala lösningar för branscher där många olika människor traditionellt hanterar stora mängder data. Eller som företaget själv säger sig vilja vara, en ”Creative gamechanger”

– Vi har tagit fram ett verktyg för skolan som i dag används av 500 000 personer som underlättar för lärare och elever att enkelt använda digitala läromedel, och som dessutom automatiskt kopplar ihop med utbildningsplaner, närvaro, prov och annat som traditionellt funnits nedskrivet på papper. Även om det är stor skillnad på entreprenadbranschen och skolan så finns det också stora likheter. Både inom skolan och entreprenadbranschen är det väldigt många människor med varierande datamognad som hanterar stora mängder data och där hög driftssäkerhet krävs, säger Atle Andersen.  

– Trots skillnaderna kunde vi som it-företag se hur lösningar från den ena branschen kunde överföras till den andra.

På mässan i Göteborg kommer Kubicom att demonstrera live hur den digitala redovisningen av massahanteringen kan gå till. Kubicoms verktyg är molnbaserat som den enskilde entreprenören kan använda direkt från mobilen

–  Vi kommer att köra en livedemonstration så alla kan se hur det fungerar, säger Atle Andersen.

De 30 000 entreprenörerna i Sverige hanterar dagligen stora mängder massor som traditionellt rapporteras av den enskilde entreprenören per telefon eller på ett handskrivet papper.

– Det är omständligt, många moment och rapporteringen sker med stor fördröjning.

Men inte minst miljökraven ökar kraven på snabb och korrekt hantering. Från den 1 november i år är det dessutom lag på att massorna ska miljöredovisas till naturvårdsverket.

– Vi visste att om vi inte tog fram ett digitalt verktyg som var tillräckligt enkelt och användarvänligt så skulle den enskilde entreprenören välja bort det och fortsätta med sin pappersredovisning. Vi visste också att vi måste arbetar nära branschen för att få till standardiserade lösningar som alla använder, säger Atle Andersen.

– Till exempel har vi tillsammans med branschen utvecklat ett system med QR-kod så att när entreprenören kommer till en deponi kan han bara hålla fram sin mobil mot en läsare som med automatik registrerar och redovisar lasten.

Kubicom kommer också på göteborgsmässan att berätta om hur en kund snabbt, enkelt och i realtid kan godkänna entreprenörens pågående arbete.

– Traditionellt kan det vara många olika människor som ska godkänna en arbetsorder. En entreprenör kan ju behöva få nya arbetsordnar godkända dagligen. Vi har tagit fram ett digitalt system som underlättar kommunikationen och godkännandet mellan beställaren och kunden.

9 juni 2021

Hur känns det, Hans-Erik?

– Jättekul att äntligen få arrangera en riktig mässa Hur känns det Hans-Erik Kristensson inför mässan i Göteborg i oktober?– Det känns jättekul att äntligen få arrangera [...]

Läs mer ›
9 juni 2021

7 saker du inte visste förra veckan

1. Första studenten på tornkran2. Byggbranschen tror på framtiden3. Från Grus-Kalle till jättedumper4. Hedins bygger häftigt huvudkontor i Mölndal5. Bra fart men ökad stress under [...]

Läs mer ›
24 maj 2021

Pressinformation: Entreprenad Live i Göteborg flyttas till den 14-16 oktober 2021

Entreprenad Live 2021 som skulle arrangeras den 9-11 september flyttas till oktober. – Vi kämpar intensivt för vår bransch och för att vi skall kunna träffas snart igen. Lyckligtvis [...]

Läs mer ›
5 maj 2021

Best in show – Tio i topp

I samband med Entreprenad Live i Göteborg 9-11 september gör tidningen Maskinentreprenören Best in Show – Tio i topp. Redaktionen väljer ut de tio mest intressanta produkterna på mässan. [...]

Läs mer ›
4 maj 2021

Äntligen blir det mässa igen!

Det går bra för branschen och man längtar till mässan. Entreprenörerna vill träffas och har hållit igen på investeringar under pandemin. Vi har anpassat oss och erbjuder en bra och trygg [...]

Läs mer ›
3 februari 2021

Till hösten kraftsamlar branschen i Göteborg

Snart har det gått ett år sedan pandemin träffade Sverige med full kraft. Många har drabbats med mycket lidande. Både mänskligt, med sjukdom och tyvärr dödsfall. Andra med stora [...]

Läs mer ›
3 februari 2021

Hur gick Stora Infradagen, Hampe?

Stora Infradagen genomfördes i år digitalt. Programledarna Mikael Tornving och moderatorn Elisif Elvinsdotter frågade ut och diskuterade med gästerna från Vasateatern i Stockholm och hela [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp