Krav på regelförändringar för lätta lastbilar - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
23 augusti 2023

Krav på regelförändringar för lätta lastbilar

Transportbilar är av stor betydelse för entreprenadmaskinsbranschen. Det märks även på Entreprenad Live 7-9 september där en stor del av leverantörerna finns på plats. Samtidigt ställs krav på förändringar i det regelverk som i dag missgynnar transportbilssegmentet.

Den som behöver en ny lätt lastbil har goda förutsättningar att hitta sin blivande arbetskamrat på höstens Entreprenad Live i Göteborg. Bland utställarna finns representanter för en stor del av de tillverkare som är aktiva på den svenska marknaden.

Aktörer inom bygg och anläggning är en högintressant marknad för tillverkarna och inte minst i dagens läge när det av flera skäl är en minskad efterfrågan på transportbilar är det viktigt för leverantörerna att möta en viktig målgrupp och ge en möjlighet för kunderna att såväl få en överblick av utbudet som lära känna de enskilda fordonen.

– Bilförsäljningen minskade generellt under förra året och vi räknar med att minskningen fortsätter även i år – mycket på grund av den borttagna klimatbonusen, något som slagit hårt mot försäljningen av elbilar. Undantagen är tunga lastbilar och bussar. Det som dock sticker ut i statistiken är att de lätta lastbilar som säljs ligger långt efter i andelen som är laddbara. Bland nyregistrerade personbilar var närmare 60 procent laddbara medan siffran för lätta transportbilar landade kring 20 procent. Detta trots att allt fler av slutkunderna för bygg- och anläggningssektorn skärper kraven på utsläppen, säger Mattias Bergman, vd på branschorganisationen Mobililty Sweden.

– Tillverkarna jobbar hårt för att fasa ut fossila drivmedel, men har hunnit olika långt. Även där det finns elektriska alternativ missgynnas dock lätta transportbilar av regelverket och av växelkursen. I november förra året togs klimatbonusen bort helt. En fossilfri lösning är i dag kanske 100 000 till 200 000 kronor dyrare än en traditionell förbränningsmotor. Dessutom är den betydligt tyngre, vilket påverkar lastkapaciteten. Här arbetar vi för att höja maxvikten på lätta lastbilar från 3,5 till 4,25 ton och därmed får framföras med ett vanligt körkort. Det skulle göra stor skillnad för företagen.

– Det skulle också betyda mycket för miljön. I dag rullar ungefär 600 000 lätta lastbilar i Sverige. Av dessa är inte mer än två procent elektriska. Det kommer att ta tid innan vi ställt om med nuvarande regelverk. Exempelvis är nio procent av personbilarna laddbara.

Flertalet moderna dieseldrivna fordon är godkända för HVO100, en bra och nödvändig utveckling som tar bort runt 90 procent av klimatpåverkan. Något större ekonomiskt incitament för att använda HVO100 finns dock inte.

– Nu betalas fullt ut för bränslet. Ett bra alternativ för klimatet är att ge någon form av kompensation, antingen vid inköp av fordon, eller vid inköp av drivmedlet. Partikelproblemet finns dock kvar även med HVO100 och det är framför allt märkbart i tätorter, säger Mattias Bergman.

Generellt finns ett betydligt större utbud av alternativ bland skåpbilarna, då är det sämre ställt bland pickuperna.

– Den stora marknaden för pickuper finns i Nordamerika och där är efterfrågan på förbränningsmotorer stor. Det minskar tillverkarnas intresse för att ta fram alternativ som drivs med exempelvis elektricitet. Därmed blir utbudet inte så stort. Tittar vi på försäljningssiffrorna i Sverige för första halvåret i år är 15 procent av de lätta lastbilarna helelektriska, bland pickuperna är det sju procent.

För att öka takten på klimatomställning skulle Mattias Bergman gärna se att de lätta lastbilarna i regelverket placeras i ett eget segment, inte som nu klumpas ihop med personbilar. Han menar också att staten borde föregå med gott exempel vid upphandlingar.

– Staten köper mindre andel helelektriska fordon än vad företagen gör. Köparen bryr sig om miljön, men företagen vill också se att det blir en bättre affär i slutändan. Skattesubventionerade inköp ger snabbare en positiv kalkyl.

Mattias Bergman vill också passa på att eliminera några av de myter som sprids kring elbilar.

– Exempelvis är räckvidden i dag betydligt bättre än tidigare samtidigt som även laddinfrastrukturen förbättrats. Det har också spridits mycket falsk information om brandrisken, men en elbil brinner mer sällan än en bil som drivs med fossila bränslen. Bland annat spreds ett rykte om att den brand som utbröt på ett holländskt fartyg i somras startade i en elbil, något som visade sig vara falskt.

– Däremot kan en brand i en elbil vara allvarligare på grund av de emissioner som uppstår. En krockad elbil måste också hanteras lite annorlunda eftersom det kan uppstå något som kallas ”termisk rusning” till batteriet efter några dagar. Det innebär att temperaturen skenar iväg och att batteriet värmer upp sig själv. Men det är en utbildningsfråga och exempelvis verkstäder har i dag i allmänhet speciella uppställningsplatser för krockade elbilar.

– Viktigast att veta för den som är på väg att köpa en ny bil är dock att elbilen inte bara har klimatfördelar utan att en elmotor är tre till fem gånger effektivare än en motor som drivs med fossila bränslen. Det är därför naturligt att elbilen vinner långsiktigt. Men här måste även de styrande lägga mer tid på lagstiftning inom området och säkerställa att dessa bilar inte missgynnas av regelverket.

23 augusti 2023

Öppen paneldiskussion om Små avlopp- eller Kommunala avloppsystem?

”Entreprenad Live 8 september 11.00 -12.00″VA-Fakta bjuder in till en paneldiskussion med närvaro av såväl riks- som lokalpolitiker samt representanter för bland annat företag, [...]

Läs mer ›
23 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Stort sug inför Entreprenad Live2. Kommunernas klimatanpassningsarbete bromsar in3. Ovälkomna håltagare i trähus4. Framtidens gruvdrift är autonom5. Fler privatägda än kommunala [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

Till nytta för medlemmar och bransch

Med ett utpräglat fokus på medlemsnytta har bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna byggt upp ett utbud av medlemsrabatter bland företag som erbjuder så vitt skilda [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

Någonting att äta, någonting att dricka

En av grundbultarna för en lyckad mässa är tillgången till mat och dryck av hög kvalitet. Entreprenad Live har därför inför höstens arrangemang i Göteborg valt att än en gång [...]

Läs mer ›
16 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Boliden frias för spansk dammolycka2. Tysk mångmiljardsatsning på energisparande3. Remondis förvärv av Delete kräver ytterligare utredning4. Allvarlig kritik mot säkerheten på stoppat [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

Maskinmässa i logistiskt toppläge

Entreprenad Live har vuxit ur mässområdet på Säve depå. När portarna öppnas igen 7–9 september blir det i stället strax utanför Landvetter flygplats på ett markområde i Fäxhult som [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

Lastbil eller dumper – välj själv

Efter några års frånvaro från mässor har Cordestam Maskin valt att förlägga sin comeback till Entreprenad Live 7-9 september. I Göteborg avser det Bjästabaserade företaget primärt att [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp