Krångel riskerar bygga berg av rivningsavfall - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
16 augusti 2017

Krångel riskerar bygga berg av rivningsavfall

Kent Högberg framför en hög med svårsorterade blandade rivningsrester.

– Återvinningsbranschen har ett stort problem och måste skaffa sig en egen standard.
Det säger Kent Högberg, miljöchef på Ågab, som dagligen arbetar med att förvandla bygg- och markavfall till nyttiga produkter som går att återanvända på marknaden.

Entreprenad Live möter honom på Ågabs anläggning nära Skabersjö utanför Malmö. Varje dag passerar 250 lastbilar ut och in genom grindarna – antingen för att lämna avfall eller för att hämta material som går att återanvända.

Här analyseras, sorteras och klassificeras materialet innan det förhoppningsvis hittar en köpare och kan åter bli nyttiga beståndsdelar i nya hus och vägar.
En del av det byggavfall som kommer in är så rent att det direkt kan återanvändas och ibland får Ågab också in avfall som är så nedsmutsat att det måste tas om hand som farligt avfall.

Men en hel del har små rester av föroreningar men är fortfarande fullt möjligt att använda i t.ex. bullervallar eller som underlag för cykelbanor.
– Men för att det ska få användas krävs en omfattande och krånglig dokumentation, både från vår sida och från kundens sida. Samtidigt är nytt och jungfruligt material, t.ex. sten som kommer direkt från ett stenbrott, bara obetydligt dyrare och då väljer kunden det jungfruliga materialet för att slippa allt krångel.

Kent Högberg är också ordförande för branschföreningen Renare Mark i Skåne.
– Bygg- och anläggningsbranschen skaffade sig en standard för några år sedan som i dag alla följer. Det är dags för återvinningsbranschen att göra samma sak.
– Risken är annars att vi skapar berg av material som skulle kunna användas men som ingen vill ha. Vi måste sluta se det som ett avfall och i stället se det som produkter som kan återanvändas.

Men då krävs att någon tar ett övergripande grepp över hela situationen
– Det är ett gigantiskt problem som ingen politiker egentligen våga ta i, inte minst nu när vi närmar oss val.

Återanvändningsindustrin är en komplicerad kedja där kvalitén på det som ska återanvändas oftast avgörs vid sorteringen ute på rivningsplatserna eller vid olika deponeringsstationer. Om den som river eller slänger inte sorterar tillräckligt väl så är det också svårt att skapa återanvändbara produkter.
– Vi försökte för några år sedan återanvända glas för att skapa glasull. Men det föll på att glaset inte var tillräckligt rent, där fanns tillräckligt små rester av föroreningar för att glasullmaskinerna inte skulle klara av det.

Kent Högberg framför en hög med ren lera, en viktig beståndsdel i det som sen blir Hasselfors planteringsjord.

Gammal, nedsmutsad och uppriven asfalt är en annan sådan produkt som riskerar att växa återvinningsanläggningarna över huvudet.
För Ågab gäller det att hela tiden fundera på hur de rivningsmassor man får in ska kunna omvandlas till nya produkter. Ett sådant exempel är Hasselfors planteringsjord som Ågab är licenserad återförsäljare av.

Den blandas efter ett speciellt recept där Ågab redan har det mesta av beståndsdelarna.
– Det offentliga måste gå före, säger Kent Högberg. För privata aktörer är ofta priset avgörande. Vi skulle behöva sänka priset för den som lämnar in rivningsmassor samtidigt som vi skulle behöva höjda priset på jungfruligt material, funderar Kent Högberg.
– Först då skulle det bli ekonomiskt lönsamt att välja återvunnet material framför jungfruligt.Faktaruta:
Ågab= Återvinningsbart: Grus, Asfalt, Betong
Sysav och Sydsten har 40 procent var i Ågab, resterande 20 procent ägs av Akka frakt.
Ågab har fyra anläggningar runt om i Skåne.16 augusti 2017

Världens 10 största deponier

Problemet med deponier kan förefalla stort i Sverige men är litet i jämförelse med några av världen största städer. Entreprenad Live listar tio av världens största deponier eller [...]

Läs mer ›
16 augusti 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tyngre lastbilar fodrar starkare broar 2. Gräver i väntans tider… 3. Veolia köper Hans Andersson Recycling 4. Rekordförsäljning inom byggvaruhandeln 5. Lambertssons fjärde depå i [...]

Läs mer ›
9 augusti 2017

Wacker Neuson satsar på eldriven hjullastare

Eldrift av entreprenadmaskiner kommer stort och i Malmö har en eldriven hjullastare från Wacker Neuson fått utstå ett riktigt kraftprov. Malmö har fått ett nytt konserthus och det gamla i [...]

Läs mer ›
9 augusti 2017

10 områden där elmotorn slår igenom

Eldrivna maskiner och entreprenadmaskiner kommer på full front. Vi har listat tio exempel på den blixtsnabba utvecklingen av elmotorer – allt från elektriska skottkärror till tyngre saker [...]

Läs mer ›
9 augusti 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Fler beviljade bygglov 2. Grävde fram gamla skeppsrester 3. Färre kvinnor söker ingenjörsutbildningar 4. Fem broar som rasade 5. Lär sig bygga på svenska 6. Brist på arbetskraft stort [...]

Läs mer ›
28 juni 2017

Helt ny stadsdel växer upp på unikt läge i Landskrona

Norr om Landskrona byggs ett nytt bostadsområde vars läge kan få varje stadsarkitekt runt om i Sverige att bli gröna av avund. – Det är sällan en stad har tillgång till ett sådant [...]

Läs mer ›
28 juni 2017

Tio byggprojekt som sätter Landskrona på kartan

Det byggs mycket i Landskrona och Norra Borstahusen är det helt dominerande projektet. Men även på andra håll i staden är det mycket på gång. Entreprenad Live har listat tio projekt som [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp