Ketchupeffekt inom anläggning 2025 - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
30 november 2023

Ketchupeffekt inom anläggning 2025

Investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas minska med runt 2 procent under 2024.Under 2025 och 2026 vänder de totala investeringarna återigen upp med cirka 7 respektive drygt 3 procent. Det bedömer Prognoscentret.

Prognoscentret anser att anläggningsmarknaden är en sektor med goda tillväxtförutsättningar framöver.

För energisektorn väntas de samlade nyinvesteringarna samt satsningarna på drift- och underhållsåtgärder uppgå till 58 miljarder kronor under 2023, vilket gör sektorn till det största segmentet på anläggningsmarknaden. Trots den investeringsvilja, aktivitet och reformering av energiområdet som råder väntas utvecklingen avta under 2023 och 2024. Det beror i huvudsak på att vindkraftens utbyggnad minskar under dessa år.

Även utbyggnaden av fjärrvärmenätet går ner på grund av att bostadsbyggandet minskar kraftigt. På lite längre sikt, när planer, tillståndsprocesser och faktiskt kapacitet i form av resurser och material skapar reella förutsättningar kommer investeringarna öka. Under åren 2025 och 2026 väntas återigen en relativt kraftig tillväxt i energirelaterade investeringar och då främst inom elnätsutbyggnaden och vindkraften.

Investeringar i farleder och hamnar ökar kraftigt med totalt 50 procent under perioden 2023-2025. Ökningen sker inom såväl privata och kommunala hamnar som inom statens farleder och övrig marin infrastruktur. Höstens budgetproposition och Trafikverkets budget visar att både Trafikverket och Sjöfartsverket får ökade medel under perioden fram till år 2025.

Investeringarna i kommunaltekniska anläggningar har successivt ökat de senaste sju åren, främst till följd av en omfattande bostadsproduktion, men också till följd av ett pågående generationsskifte i landets vatten- och avloppsreningsverk och inte minst för att ersätta delar av ett åldrande ledningsnät. Reinvesteringar i ledningsnätet har ökat trendmässigt men inte nått den nivå som krävs för en långsiktigt hållbar förnyelsenivå. I och med att förnyelsebehovet är stort, de miljömässiga kraven ökar, behovet av klimatsäkring vid översvämningar ökar och finansieringen sker via taxor pekar det mot en fortsatt tillväxt i reala termer under flertalet år framöver, skriver Prognoscentret i ett pressmeddelande.


Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i vad som heter Euroconstruct och har därigenom tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Källa: Maskinentreprenören

1 november 2023

Entreprenad Live levererade igen på nytt mässområde

Efter tre dagar summerades en lyckad tillställning med 250 utställare och nästan 11.000 besökare. Det vädrades morgonluft i sensommarvädret och årets mässa visade upp en unik bredd av [...]

Läs mer ›
1 november 2023

Byggföretagen tror på anläggningsbyggandet 2024

När bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kom med sin konjunkturprognos var förhoppningarna lågt ställda. Men så illa är det inte – för maskinentreprenörer.Det skriver [...]

Läs mer ›
1 november 2023

Därför är mässdeltagandet en oumbärlig del av mediamixen

Här har vi sammanställt sju punkter om varför mässor är en viktig och självklar del av din marknadsföringsstrategi. Mässdeltagandet är en oumbärlig del av din mediamix. Det ger dig [...]

Läs mer ›
18 september 2023

Vår bästa mässa hittills

– Mässan blev fantastisk. Detta var vår bästa mässa hittills. När utställarna springer efter dig i montergångarna och vill boka monterplats till nästa mässa, då vet vi att [...]

Läs mer ›
5 september 2023

Nu öppnar portarna till Entreprenad Live

Nu är det dags. Efter ett drygt års förberedelser öppnar portarna till årets Entreprenad Live 7-9 september. På det nya mässområdet nära Landvetter flygplats väntar årets stora [...]

Läs mer ›
5 september 2023

Massiv satsning av Zeppelin

I Zeppelins monter på Entreprenad Live kommer tyngdpunkten att ligga på digitalisering och elektrifiering. Det lär dock inte visas någon av Caterpillars elektrifierade maskiner, men [...]

Läs mer ›
5 september 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Upp till bevis för batterilastaren2.Tunnelbyggare utsattes för rök3.Hyresbostäder förmedlas som aldrig förr4.Cyberbrott – ohyggligt dyra för samhället5.Tekniskt genombrott i [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp