Höghastighetsbanan tidigareläggs - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
5 april 2017

Höghastighetsbanan tidigareläggs

Full fart på sydsvenska järnvägsbyggen i årtionden framöver

Höghastighetståg kan bli verklighet i Sverige – men först om några årtionden.

Sydsvenska entreprenörer med inriktning mot järnvägsutbyggnad kommer att ha jobb i årtionden framöver. För när utbyggnaden av Lund-Arlöv är klar 2025 då är det dags att sätta igång med höghastighetsjärnvägen.

Regeringen beslöt i förra veckan att tidigarelägga utbyggnaden av höghastighetsbanan mellan Hässleholm och Lund. Bygget kan komma igång i slutet av 2020-talet.

Peter Uneklint chef på Trafikverket över satsningen på höghastighetståg i Sverige. Bild: Trafikverket

Trafikverket har också genomfört en omfattande studie av den framtida sträckningen, en så kallad Åtgärdsvalsstudie där en förhandskopia nu har blivit offentlig.
– Det är en omfattande studie och vi har fått ett bra underlag för att gå vidare, säger Peter Uneklint, programchef för höghastighetsbanan på Trafikverket.

Så här kommer höghastighetstågen att gå genom Sverige. Bild: Trafikverket

Höghastighetssatsningen är en stor investering på totalt 230 miljarder för hela landet. Hur stor del av dessa miljarder som tillfaller södra Sverige eller sträckan Hässleholm-Lund vill i dag ingen spekulera om mer än att det är åtskilliga.
Storleken på höghastighetsprojektet har jämförts med Öresundsbron.

Investeringen är stor också i ett internationellt perspektiv
– Vi har haft flera entreprenörsträffar både i Sverige och i utlandet. Både europeiska och asiatiska entreprenörer har visat mycket stort intresse, säger Peter Uneklint.

Intresset för järnvägsutbyggnaden är stort också bland skånska entreprenörer och i branschen – både när det gäller den nu påbörjade utbyggnaden av 4-spår mellan Arlöv och Flackarp och den framtida höghastighetsbanan.

Efter Öresundsbron och Citytunneln har det varit tunt med stora statliga infrastruktursatsningar i Sydsverige men nu kommer det desto mer. De lokala entreprenörer som specialiserat sig på järnvägsutbyggnad kan nästan fortsätta direkt efter Arlöv-Flackarp (färdigt 2025) till höghastighetsbanan (möjlig start 2026).

Stefan Fasth, Hydrema, kommer att ha en god marknad för sina rälsmaskiner många år framöver.

– Vi hoppas naturligtvis att detta ska bli bra för oss, säger Stefan Fasth på Hydrema, som är marknadsledande både när det gäller rälsburna grävmaskiner och rälsburna dumpers.
– Redan nu säljer vi bra av våra rälsmaskiner. Vi kunde sålt ännu mer men problemet är att entreprenörer som köper våra maskiner redan nu har svårt att få tag i maskinförare, säger Stefan Fasth.

Nästa år börjar Trafikverkets egentliga arbete med att ta fram en järnvägsplan, ett arbete som kan ta 5-10 år.
I dag arbetar Trafikverket fortfarande med mycket breda korridorer där järnvägen kan tänkas gå fram.

Det är inom de här breda korridorerna som höghastighetsbanan ska leta sig fram i det skånska landskapet. Bild: Trafikverket

För Skånes del innebär det att en sträckning både på den östra och den västra sidan av Ringsjön fortfarande är fullt möjlig även om utredarna i Åtgärdsvalsstudien mycket försiktigt framhåller att en mer central sträckning väster om Ringsjön anses ”vara något mer fördelaktig”.
– Trafikverkets framtida arbete går ut på att ”tratta ner” förslagen så att vi till slut bara har några få alternativ att välja emellan, säger Peter Uneklint.
Det finns en mängd befolkningsmässiga, miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter att ta hänsyn till när man till slut bestämmer sig för vad järnvägen ska gå fram.
I Trafikverkets uppdrag ingår inte bara själva. järnvägsutbyggnaden ute i landskapet utan också nya stationer i Lund och Hässleholm.
– Där kan man antingen göra som fransmännen gör – lägga höghastighetsstationerna utanför tätorterna eller centralt men dyrare inne i städerna
Det nya höghastighetståget ska göra det möjligt att ta sig från Malmö till Stockholm på två och en halv timme.
– Men det avlastar också det i dag existerande och hårt belastade järnvägsnätet och skapar möjlighet för ökad tågtrafik och för bättre underhåll. Höghastighetståget bidrar på så sätt till ökad regional utveckling.

 

5 april 2017

Röster från några utställare

Beck Maskin AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Vår försäljning går jättebra i hela landet, och vi har många kunder i Skåne. Så det är naturligt för oss att vara [...]

Läs mer ›
5 april 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Utser Sveriges bäste grävmaskinist 2. Röjer väg över fjället 3. Caterpillar gör sig av med 2800 4. Grävmaskinist fann död 5. Tunnelbanelinje, förlängd Roslagsbana, nya spårvagnar [...]

Läs mer ›
29 mars 2017

Nu blir Göteborg en miljon!

Göteborg och västkusten växer så att det knakar och man går från att vara en liten storstad till en europeisk storstadsregion. Det medför många positiva effekter för fortsatt tillväxt [...]

Läs mer ›
29 mars 2017

Röster från några utställare

YrkesAkademin AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne? Vi ställer ut på mässan eftersom vi är en av landets största leverantörer av utbildningar inom branschen. Vi [...]

Läs mer ›
22 mars 2017

Nya idrottshallar spär på byggkonjunkturen

Runt om i Sydsverige byggs flera idrottshallar de kommande åren, vilket ytterligare bidrar till den goda byggkonjunkturen. I Karlskrona byggs en idrotts- och evenemangsarena med plats för 3 [...]

Läs mer ›
22 mars 2017

Röster från några utställare

Maskinia AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne?Maskinia satsar just nu hårt i södra Sverige. Under hösten 2016 öppnade vi vår nya fullserviceanläggning med verkstad i [...]

Läs mer ›
22 mars 2017

7 saker du inte visste förra veckan

1. Världens starkaste lastbil går på el 2. Utredning vill öka mixen privat-offentligt 3. Ramböll vann Fehmarn-uppdrag 4. Hjullastartjuvar med känsla för lyx 5. Lyftkran rasade vid [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp