Här grävs, schaktas och pålas för största bygget i Sydsverige - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
1 april 2015

Här grävs, schaktas och pålas för största bygget i Sydsverige

Fullt tryck på ESS 3

Entreprenadmaskinernas närvaro är som störst just nu på ESS. Det grävs, schaktas och pålas för fullt

Strax norr om Lund görs nu markarbetena till ESS, en av världens modernaste forskningsanläggningar. Det grävs, gjuts, schaktas och pålas i flera hörn på det som just nu mest påminner om en lerig och blåsig skånsk åker.

Jonas Blomgren

Jonas Blomgren Schakt & Transport tycker det är spännande att få vara med om ett så stort bygge.

Men ett helt komplex av byggbodar skvallrar om att här sker något stort, något mer än ett vanligt bygge.
– Det är intressant att få vara med om ett så här stort projekt, säger Jonas Blomgren, platschef/produktionschef i Malmö för Schakt & Transport, ett Skanskaföretag med huvudansvar för maskinförsörjningen på ESS.

ESS är utan jämförelse det största bygget som just nu pågår i södra Sverige och det kommer att vara så för lång tid framöver. Först 2019 beräknas slutbesiktningen äga rum – även om delar av projektet ska stå klart tidigare. Projektet beräknas kosta 17 miljarder kronor och är nästan i klass med Öresundsbron (drygt 20 miljarder).

Henrik Andersson

Henrik Andersson har fått se mer av samarbete och mindre av färdiga ritningar.

– Entreprenadmaskinernas närvaro i projektet är förmodligen som störst just nu, säger Henrik Andersson, den som på plats är chef för markarbetena.
– Just nu har vi 6 dumprar, 2 bandtraktorer, 9 grävmaskiner, 1 hjullastare och 1 bandtraktor igång.

ESS ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Det är en så kallad spallationsanläggning vilket innebär att en proton skjuts iväg i hög hastighet i en accelerationstunnel och när den kolliderar med målet (Target) – ett heliumkylt hjul i så frigörs neutroner – och det är detta som forskarna är intresserade av. Liknande anläggningar finns i USA och Japan.

Tunneln

Accelerationstunneln är färdiggrävd och där pågår gjutningsarbeten

Grävarbetena för den 585 meter långa nedsänkta accelerationstunneln är i stort sett klara och där pågår gjutning för fullt. När Entreprenad Live är på besök håller man just på med schaktarbetena för målstationsbyggnaden (Target). Det är just kombinationen av högteknologisk forskning och traditionell byggteknik som gör det här projektet speciellt.

För att klara av megaprojektet arbetar entreprenören Skanska och ESS nära tillsammans.
– Den stora utmaningen ligger i den korta framförhållningen, att det projekteras samtidigt som det byggs, säger Henrik Andersson.
– Vanligtvis är projekteringen klar långt innan vi kommer in men här kan vi få nöja oss med ibland bara en månads framförhållning.

Den sena framförhållningen är en nödvändighet och beror just på kombinationen av forskning och traditionellt bygge. På ESS pågår utvecklingen av anläggningen och runt om i Europa sitter just nu 600 forskare och konstruerar experiment och instrument som ska in i ESS. Men eftersom forskningen går med svindlade fart så ändras också instrumenten och de experimenten som går att utföra i dem hela tiden vilket i sin tur ställer nya krav på bygget.
– Man får vänja sig av med tanken att ha en färdig ritning och i stället lära sig arbeta tillsammans. Men det gör det också extra spännande och intressant att arbeta med, säger Henrik Andersson.

Men det är inte bara olika forskarlag och deras projekt som påverkar projektet. ESS är också ett stort europeiskt samarbete med 17 delägare, där Sverige och Danmark som värdländer drar det tyngsta lasset. In i det sista var finansieringen oklar.
– Vi körde igång den 12 juni i fjol men vi visste bara några dagar innan att vi verkligen skulle komma igång. Vi fick ringa runt till maskinförarna och körde hela semestern. Men det gick bra.

ess1_812541c-300x199

ESS som det kommer att se ut

ESS kommer när det står klart att tydligen synas från motorvägen mellan Malmö och Kristianstad – men mycket kommer också att vara dolt.
– Accelerationstunnel är nedgrävd och ovanpå kommer vi att lägga sex meter lera, berättar Adam Eriksson, projektingenjör, som visar runt på ESS.

Vid den här typen av anläggning alstras joniserande strålning som visserligen snabbt klingar av men som forskarna ändå inte vill ska läcka ut i naturen.
Och det är här den skånska leran kommer att göra ett förträffligt arbete.
– Materialet runt accelerationstunneln får inte vara vattenförande och då är leran så bra efter som den leder vatten så dåligt, säger Adam Eriksson.


Faktaruta materialåtgång:
50 000 kubikmeter betong.
6 000 ton armeringsjärn.
40 kilometer rör för t.ex. kyla.
2 000 kilometer kablar.


Entreprenad:

Byggentreprenör: Skanska
Arkitekter: Hening Larsen och COBE.
Underentreprenörer: Stadax, SSI, Hilti, Reppu Svets & Montage, Heab byggställningar, Haucon Sverige AB, Skanska Maskin, Peri form, Skanska Installation, Skanska Grundläggning, Peab grundläggning, Sweco eviroment, Adept Managment Ltd, Lambda SA, Finnfoam, Skanska SA, AB Sydsten, AKKA frakt, Teodoliten, Mätcenter, AB Schakt & Transport, ABG, Cami, Viacon/Dahl, Viacon, St Eriks, A Söderlindhs i Sverige AB, Sweco, Tyréns AB, Skånsk Larmtjänst, Svensk bevakningstjänt, Cramo Instant, Blinkfyrar, Svedala utemljö, Eviloop.
Källa: Byggfakta


1 april 2015

Heta nyheter när JCB ställs ut på Entreprenad Live

– Vi är glada att kunna ställa ut tillsammans med fem av våra återförsäljare ifrån Skåne och Halland, säger Thord Wreter, Key account säljare på Söderberg & Haak om [...]

Läs mer ›
1 april 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Dieselskatten höjs och Rotavdraget sänks 2. …Men samtidigt stimuleras bostadsbyggandet 3. …Och nya regler från och med april 4. Fem kilometer lång flytbro 5. Täby galopp byggs ut 6. [...]

Läs mer ›
25 mars 2015

Nordbecks får räkna med fornlämningar

När Nordbecks grävmaskinister sätter skopan i marken händer det att de stöter på en gammal fornlämning. Men så har företaget också flest jobb i den gamla lärdomsstaden Lund. – [...]

Läs mer ›
25 mars 2015

Så ska Steelwrist få bukt med stölderna

Steelwrist inför stöldmärkning på tiltrotatorer. Systemet kommer att visas upp på årets Entreprenad Live-mässa. – Det är världens största system för stöldmärkning som finns [...]

Läs mer ›
25 mars 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Småföretagare tror på framtiden 2. Polacker och tyskar vanligast i Sverige 3. För tung last för bron 4. Regeringen vill sänka ROT 5. 2,7 promille på åkgräsklippare 6. Elektrisk [...]

Läs mer ›
18 mars 2015

Snabb väg från garaget till att bli ledande på redskap

SMP Parts är marknadsledande på snabbfästen, skopor och tiltrotatorer i Sverige. Företaget ställer ut på Entreprenad Live på Ring Knutstorp i maj. – Vi kommer bland annat att visa [...]

Läs mer ›
18 mars 2015

NY ENTREPRENAD UT FÖR UPPHANDLING

Ombyggnad av E22 har kommit halvvägs Nu rullar vägverket ut den fjärde etappen av ombyggnaden av E22. Etappen kallas Förbifart Linderöd är en sex kilometer lång motorvägsträcka som [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp