Hållbart, digitalt, storstad och i egen regi – så ser framtiden ut för maskinentreprenörerna - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
8 april 2015

Hållbart, digitalt, storstad och i egen regi – så ser framtiden ut för maskinentreprenörerna

Maskiner i arbete

Framtidens maskinentreprenör står inför stora utmaningar.

Under Maskinentreprenörernas ME:s Framtidsmöte på Ring Knutstorp 6-7 maj tar ett av seminarierna upp hur maskinentreprenörernas vardag ser ut om fem år.

Nilla_Persson_Pressbild, 72

Nilla Persson, konsult hos Kairos Future

Erik_Herngren_Pressbild, 72

Erik Herngren, partner hos Kairos Future

Affärslandskapet 2020 presenteras i en framtidsspaning om ca 25 sidor med utblickar över de mest centrala trenderna inför framtiden samt vilka konsekvenser de får för maskinentreprenörs- företagen.
Rapporten är skriven av Erik Herngren och Nilla Persson, partner respektive konsult vid Kairos Future AB.

Bland slutsatserna som dras i rapporten kan nämnas:

Förmågan att utveckla sina egna affärer ökar i betydelse än mer mot 2020.
– Vi ser en tydlig tendens där företag som bara hyr ut maskin per timme kommer att få det tuffare. Såväl upphandlare som stora entreprenörsföretag efterfrågar alltmer underleverantörer som kan ta helhetsgrepp om en lösning eller tjänst och inte bara skicka dit en maskin när andan faller på. En del av detta innebär också en ökad efterfrågan på funktionsentreprenader, säger Erik Herngren.

Att bejaka digitaliseringen och kraven på hållbarhet blir mer än baskrav framöver.
– Den digitala utvecklingen lär accelerera de kommande åren. Entreprenörer och upphandlare kräver att underentreprenörer skall kunna hantera alla former av digitala ritningar, instruktioner etc. samt dessutom kunna göra egen dokumentation i digital form, säger Erik Herngren.
– Dessutom ökar kraven på att kunna leva upp till hållbarhetskraven, både de sociala och de miljömässiga. Digitaliseringen ger också ökade möjligheter för en upphandlare att kontrollera att en underleverantör lever upp till sina åtaganden, t.ex. kör med de bästa miljöklassade maskinerna om detta varit ett krav i upphandlingen.

Ökade satsningar på infrastruktur och med än starkare fokus på storstäderna
– Idag ser vi slag i slag hur olika politiska propåer lyfter fram infrastruktursatsningar inför framtiden. En del av dem handlar om nybyggnationer men en hel del handlar om att hantera det eftersatta underhållet, säger Erik Herngren.
– Ser vi till satsningarna kan vi samtidigt konstatera att det är storstadsregionerna som står i fortsatt fokus. Var satsningarna kommer att göras är dock inte helt klart. Dels ökar betydelsen av medfinansiering oavsett om det är statliga investeringar eller regionala/kommunala, dels ser vi en kamp om vilket infrastrukturslag som har ”mest eftersatt
underhåll” alltså en kamp mellan t.ex. VA, järnväg, vägar o.s.v.


Faktaruta:
Maskinentreprenörerna håller sitt framtidsmöte på Ring Knutstorp samtidigt som Entreprenad Live-mässan pågår. Tre seminarier ska behandla tre olika ämnesområden.
Dessa är:
Affärslandskapet 2020 (Rapport Kairos Future).
Framtidens krav på VA-systemet.
Branschens framtida kompetensbehov


8 april 2015

Pensionär satsade på digital framtidsteknik

Vill du ha koll på var din maskin är – även om den har blivit stulen. Vill du veta var, när och hur mycket maskinen rullar – då är Trackunit något för dig. Företaget kommer att visa [...]

Läs mer ›
8 april 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Fler stölder av entreprenadmaskiner 2. Lastbilar välter i feldoserade kurvor 3. Vårdare blev sprängare 4. Ny metod att lägga rör 5. Thomas Svensson om brytningen med Case IH och New [...]

Läs mer ›
1 april 2015

Här grävs, schaktas och pålas för största bygget i Sydsverige

Strax norr om Lund görs nu markarbetena till ESS, en av världens modernaste forskningsanläggningar. Det grävs, gjuts, schaktas och pålas i flera hörn på det som just nu mest påminner om [...]

Läs mer ›
1 april 2015

Heta nyheter när JCB ställs ut på Entreprenad Live

– Vi är glada att kunna ställa ut tillsammans med fem av våra återförsäljare ifrån Skåne och Halland, säger Thord Wreter, Key account säljare på Söderberg & Haak om [...]

Läs mer ›
1 april 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Dieselskatten höjs och Rotavdraget sänks 2. …Men samtidigt stimuleras bostadsbyggandet 3. …Och nya regler från och med april 4. Fem kilometer lång flytbro 5. Täby galopp byggs ut 6. [...]

Läs mer ›
25 mars 2015

Nordbecks får räkna med fornlämningar

När Nordbecks grävmaskinister sätter skopan i marken händer det att de stöter på en gammal fornlämning. Men så har företaget också flest jobb i den gamla lärdomsstaden Lund. – [...]

Läs mer ›
25 mars 2015

Så ska Steelwrist få bukt med stölderna

Steelwrist inför stöldmärkning på tiltrotatorer. Systemet kommer att visas upp på årets Entreprenad Live-mässa. – Det är världens största system för stöldmärkning som finns [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp