Generationsskiften under lupp på Stora Infradagen - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Hampe Moberg, Stora Infradagen 2023
Hampe Moberg, Stora Infradagen 2023
19 januari 2023

Generationsskiften under lupp på Stora Infradagen

Svensk samhällsbyggnad står inför generationsskiften inom såväl teknik som för människor. Det är också temat för Maskinentreprenörernas debatt- och diskussionsforum Stora Infradagen som arrangeras för sjuttonde gången i Stockholm 26-27 januari.

Marknaden för entreprenadmaskiner ser fortfarande väldigt stark ut trots viss oro för exempelvis sjunkande bostadsbyggande och cementtillgång.

– Maskinentreprenörerna har extremt mycket att göra och antalet anställda i våra medlemsföretag ökade 2022 jämfört med året dessförinnan. I många år har branschen räddats av att många fortsatt arbeta efter uppnådd pensionsålder, men nu ser vi också att det kommer in fler unga till våra företag och vi behöver ännu fler, säger Hampe Mobärg, tidigare vd och i dag senior rådgivare i branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

– Vi står inför ett generationsskifte vad gäller både teknik och människor. Att det samhälle vi bygger nu och framöver är hållbart är ett måste och det ställer stora krav både på maskiner och tillbehör samt på de som ska hantera dem. Upphandlingskraven har skärpts och kommer att skärpas ytterligare. Då krävs både utrustning som lever upp till kraven och människor med tillräcklig utbildning för att få ut maximalt av detta.

– Dessa generationsskiften tydliggör att vi står inför stora utmaningar. De blir därför temat för Maskinentreprenörernas årliga debatt- och diskussionsforum Stora Infradagen. Årets upplaga blir den sjuttonde i ordningen och kommer att sträcka sig över två dagar, 26 och 27 januari. Öppningsdagen är vikt för Maskinentreprenörernas medlemmar medan avslutningsdagen riktar sig till alla som är intresserade av samhällsfrågor med inriktning på infrastruktur. Då arrangemanget vuxit ur sin kostym har det dessutom flyttats till Stockholm Waterfront som tillhandahåller betydligt större lokaler än de som tidigare tagits i anspråk i Näringslivets Hus.

Bland de frågor som kommer att behandlas är hållbarhet, ny teknik och drivmedel liksom hur branschen ska klara nyrekryteringen och säkerställa att företag och myndigheter utvecklas i fas med bland annat de tekniksprång vi befinner oss i.

– Bland annat finns enorma utbildningsbehov i alla led. Det ställs helt nya krav, inte bara på maskinförare utan också på bland annat projektledare, upphandlare och lagstiftare.

Bland annat krävs väl genomtänkta lösningar för att säkerställa att tekniken kan användas fullt ut. För eldrivna maskiner krävs tillgång till elektricitet, för de maskiner som exempelvis använder HVO som drivmedel duger det inte att tillgången är begränsad.

En huvudfråga blir därmed hur vi får hållbar energi att räcka till – över hela landet. Exempelvis ska inte en beställare som kräver HVO i arbetsmaskinerna behöva höra att bränslet inte går att få tag på. I branschen pratas en del om att HVO gör större miljönytta i maskiner än i persontrafiken och att tillgången skulle kunna styras mer till industrin. Även reduktionsplikten och hur den tillämpas är exempel på något som kan – och bör – diskuteras i ett vidare perspektiv.

En fråga som varit uppe i många år är yrkesutbildningen som i dag har svårt att leverera efter näringslivets behov. Givetvis finns även en konkurrenskraftig infrastruktur som tryggar framkomligheten över hela landet med på dagordningen.

Bland deltagarna 27 januari märks infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Per Söderlund, vice ordförande i Skatteutskottet. På talarlistan finns också representanter för Volvo och Caterpillar. Medlemsföretagens anställda kan dessutom räkna med en speciell högtidsstund under torsdagen då OS-guldmedaljören Nils van der Poel, rikligt belönad även på Idrottsgalan, berättar om hur han tänkt när han förverkligat sina drömmar.

– Vi har haft några år med hög maskinförsäljning, bland annat för att minska påverkan på miljön. Det gör att vi har en väl uppdaterad maskinpark, men samhället är under utveckling och kräver kompletteringar. För att nå de högt uppställda hållbarhetsmålen krävs stora investeringar i såväl maskiner som kompetens i alla led.


Stora Infradagen:
Anmälan:
Programpunkter – snabbguide
19 januari 2023

Efterlängtad nystart för mässor

När mässarrangörerna kunde öppna på riktigt hösten 2022 blev det en kär återkomst. – Digitala lösningar kan vara ett komplement, men kan inte ersätta den fysiska mässan. [...]

Läs mer ›
19 januari 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Cirkulär masshantering kan ge miljardbesparingar2. Nya lagar att ha koll på3. Komatsu förvärvar tillverkare av gruvmaskiner4. Cat investerar i batteritillverkare5. DEBATT: Nya byggregler [...]

Läs mer ›
30 november 2022

Femårsjubilar i ny kostym

Lagom till sitt femårsjubileum har Entreprenad Live vuxit ur sitt hittillsvarande område på Säve Depå. Tillsammans med markägaren Bellman planeras nu för entreprenadmaskinmässor som i [...]

Läs mer ›
30 november 2022

Olle lämnar över stafettpinnen

Sedan starten 2014 har Olle Sjökvist levererat mer än 250 nyhetsbrev för Entreprenad Live. Nu tackar han för sig och lämnar över stafettpinnen till Morgan Andersson, rutinerad skribent med [...]

Läs mer ›
30 november 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. ”Det är skillnad på byggare och byggare”2. Statliga upphandlingar klarar inte miljökraven3. Västlänkenupphandling överklagas – igen4. Fossilfri anläggningsentreprenad i [...]

Läs mer ›
21 september 2022

Publikrekord på Entreprenad Live, Ring Knutstorp

Tack alla besökare och utställare för denna gång. Mässan avslutades i lördags i strålande solsken och inte mindre än 3.455 passade på att besöka mässan under lördagen. Totalt [...]

Läs mer ›
7 september 2022

Agro Maskiner ställer ut JCB och New Holland

– Nu är skörden avklarad och vi tycker att det har gått bra.På Entreprenad Live i nästa vecka kan Agro Maskiner flytta fokus till sitt andra ben i verksamheten – [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp