Framgång inspirerar ME till nya utbildningssatsningar - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
29 april 2015

Framgång inspirerar ME till nya utbildningssatsningar

tomas_lindbergME

Tomas Lindberg, VD för ME-skolan.

Intresset för att samarbeta med Maskinentreprenörerna ME kring utbildningsfrågor är stort från många kommuner runt om i landet.
– Vi för samtal i både i norra och södra Sverige, berättar Tomas Lindberg, VD för ME-skolan.

Utbildningsfrågorna kommer att vara en av seminariepunkterna under Maskinentreprenörerna ME:s Framtidsdagar på Ring Knutstorp under nästkommande veckända.
– Samarbetet kan ske på många sätt och vi måste själv bestämma oss för hur vi vill att det ska se ut.

Maskinentreprenörerna har uppmuntrats av det lyckade engagemanget i Bålsta där ME vid terminsstarten i fjol gick in och tog över den praktiska yrkesdelen på maskinförarutbildningen vid Upplands-Bro Gymnasium, nordväst om Stockholm.
– Det har gått bra. Det var redan en bra utbildning men vi har arbetat med att göra den bättre, säger Tomas Lindberg.

Konkret har ME kunnat bidra med en tydligare struktur och bättre och mer detaljerad planering. Men man har också tillfört resurser, t.ex. nya byggbodar.
– Vi har kunnat tillföra resurser och höja kvalitén, säger Tomas Lindberg.

ME-skolan 2

Läraren Emil Fremdling och eleven Tobias Silver på ME-skolan i Bålsta. Bild: Maskinentreprenören

Det ligger i sakens natur att den här typen av utbildningar vill ha ett närmare samarbete med branschen och i Bålsta har man kunna ta detta ett steg längre.
– Vi har en referensgrupp med deltagare från branschen och vi har kunna återuppväcka programrådet – ett samarbete mellan skola, kommun och branschen.

Skolan hade när ME tog över den praktiska delen:
7 elever i årskurs 3
11 elever i årskurs 2
17 elever i årskurs 1
– De preliminära ansökningar tyder på att vi får 18 nya elever till nästa termin och det är ju glädjande om våra och skolans ansträngningar ger resultat. Om vi kunnat bryta den negativa trenden och locka fler sökande.

Utbildningssatsningen syftar i slutändan till att branschen ska få fler och bättre maskinförare, inte minst i dessa tider när många utbildningar läggs ner.
– I samtalen vi för med kommuner runt om i landet är konkret övertagande som i Bålsta bara ett spår. Samarbetet kan se ut på väldigt många sätt.
– Vi vill jobba fram ett koncept där vi beskriver hur en bra utbildning bör se ut, vilka maskiner som ska finnas, vilka delar som ska ingå i kurserna etc.
– Vi vill höja kvalitén och vi vill ha mer likvärdiga utbildningar runt om i landet, säger Tomas Lindberg.

29 april 2015

Fyrhjulsdrift bara när det som bäst behövs

MAN kommer under Entreprenad Live-mässan 7-9 maj på Ring Knutstorp att visa upp en lastbil med MAN HydroDrive på provkörningsbanan. – Det är en lastbil som vi är ganska ensamma om [...]

Läs mer ›
29 april 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Trailern som växer på längden 2. Kämpig början för Volvo CE 3. Maktskifte i Pon 4. Grönlund köper utbildare i norr 5. Ny VD för Skanska Maskin 6. Mindre transportbilar kallar [...]

Läs mer ›
22 april 2015

Huddig – en annorlunda maskin får visa vad den går för

På Entreprenad Live finns möjlighet att se grävmaskiner i arbete och då passar Grävlastarbolaget och vöXss på att visa vad en Huddig-maskin går för. Huddig är inte ett bolag som alla [...]

Läs mer ›
22 april 2015

Framtidsseminarium: Utbildning för framtiden

Sjöbo går mot trenden – utbildar fler maskinförare Medan maskinförarutbildningar läggs ner runt om i landet går Sjöbo på tvärs och uppvisar en motsatt trend. – Vi ökar med [...]

Läs mer ›
22 april 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Budgetsatsningar gynnar entreprenörer 2. Facebook stoppade tjuvar 3. Hundrameterspålar testas i Göteborg 4. Monstertruck visas på Intermat 5. Stenhuggare fann gamla mynt 6. Full fart på [...]

Läs mer ›
15 april 2015

Testa med Hedin bil på alla tre provkörningsbanorna

På Entreprenad Live på Ring Knutstorp den 7-9 maj erbjuds provkörning på tre olika banor. Hedin Bil i Helsingborg finns med på alla tre. – Det är en bra möjlighet att möta nya [...]

Läs mer ›
15 april 2015

Premiär för nya trailern

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp