EU-premiär för eldrivet bygge i Östersund - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
En av de maskiner som arbetar vid det fossilfria bygget av förskolan Ottfjället i Östersund är EC230 Electric, den största maskinen i Volvos eldrivna produktutbud. Foto: Volvo CE
En av de maskiner som arbetar vid det fossilfria bygget av förskolan Ottfjället i Östersund är EC230 Electric, den största maskinen i Volvos eldrivna produktutbud. Foto: Volvo CE
28 juni 2023

EU-premiär för eldrivet bygge i Östersund

När spaden sattes i jorden för byggandet av förskolan Ottfjället i Östersund för ett par veckor sedan höjdes ribban för klimatsmart byggande. Projektet beskrivs som EU:s första elektrifierade byggarbetsplats — i varje fall till 95 procent.

Östersunds kommun har satt målet att vara klimatneutral, fossilfri och energieffektiv till 2030. Bland annat pekas elektrifieringen av arbetsmaskiner ut som ett område med stor utvecklingspotential, något som kom att prägla planeringen inför byggandet av den nya förskolan Ottfjället.

— Vi har ambitiösa klimatmål för Östersunds kommun och det här projektet är viktigt för att vi ska kunna nå dem. Vi vill vara klimatledare och ligga i framkant när det gäller den gröna omställningen. Genom det här bygget visar vi att omställning från fossilt till elektrifierat är möjlig när vi bygger förskolor, säger kommunalrådet Effie Kourlos (C).

Användandet av eldrivna maskiner i byggprojekt är ett led i projektet ”klimatledare inom offentlig upphandling” som regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige drivit tillsammans med sex kommuner. Förhoppningen är att satsningen ska öka takten i omställningen genom klimatkrav i offentliga upphandlingar.

Förskoleprojektet är resultat av ett samarbete mellan Östersunds kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo CE, Swecon och Skanska. Parterna har tillsammans skapat en modell för byggandet som ligger i framkant av utvecklingen och, enligt medverkande parter, är det första byggprojektet i EU som genomförs med eldrivna maskiner.

Att man inte nådde riktigt fram till 100 procent eldrift beror på att man vid vissa mindre delar av arbetet använder maskiner som inte drivs med elektricitet, en asfaltutläggare och en vält. Dessa får dock HVO100 som drivmedel, vilket gör att byggprocessen ändå är fossilfri. Bärande maskiner i projektet är två elektriskt drivna maskiner från Volvo, den 23 ton tunga bandgrävaren EC230 Electric och hjullastaren L25 Electric samt en av Volvos eldrivna lastbilar. Bandgrävaren är den hittills största i ett växande sortiment av eldrivna maskiner från Volvo.

Bedömningen är att maskinerna som laddas med snabblastare kommer att finnas på plats under ungefär sju månader. Enligt en förstudie från Skanska kommer projektet tack vare elektrifieringen att, jämfört med traditionellt byggande, minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med 64 ton — Det motsvarar vad cirka 6,5 genomsnittliga EU-hushåll släpper ut under ett år.

Skanska och Volvo har sedan tidigare goda erfarenheter av att samarbeta kring den här typen av klimatsmarta lösningar. Bland annat genomförde företagen hösten 2018 ett projekt i en bergtäkt i Göteborgsområdet där man använde eldrivna maskiner, dumprarna var till och med självgående. Att parterna därför gått samman i det banbrytande förskoleprojektet är därför ingen överraskning.

— Det här är den första upphandlingen där vi fått som krav att skapa en utsläppsfri arbetsplats, vilket är en spännande utmaning. Alla arbetsmaskiner innanför staketet runt arbetsplatsen ska drivas på el så långt det är möjligt. Det här projektet ligger verkligen i framkant och det är ett viktigt steg för vår fortsatta klimatresa. Ett fint tillfälle att bidra till teknikutveckling av arbetsmaskiner, säger Skanska Sveriges hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton.

Fredrik Tjernström, ansvarig för Electromobility Solutions Sales på Volvo CE hoppas att projektet inspirerar fler att ta klivet över till mer klimatsmarta lösningar i byggandet.

— Det främsta fokuset har varit att visa att en utsläppsfri byggarbetsplats är möjlig redan i dag. I färdplanen mot fossilfritt byggande kan effektiva klimatkrav i offentlig upphandling påskynda övergången till netto noll och skapa lika villkor för mer hållbara produkter, tjänster och lösningar. Vi hoppas att detta leder till att fler aktörer blir uppmärksamma på möjligheten till fossilfria lösningar inom byggsektorn, säger han.

Även Volvos återförsäljare Swecon betonar vikten av att aktivt medverka i den hållbara omställningen.

— När våra kunder sätter så höga koldioxidminskningsmål är vi desto mer angelägna om att samarbeta med dem. Vi ser till att Volvomaskinerna uppfyller deras krav och att förarna har all den kunskap och det stöd de behöver för att prestera så bra som möjligt, säger företagets produktchef för elektromobilitet, Fredrik Askling.

— Banbrytande projekt som detta är viktiga för att förstå hur man inför klimatmål i offentlig upphandling. De visar att fossilfria maskiner inte bara är en vision för framtiden. De spelar också en viktig roll för att skapa efterfrågan på marknaden för teknik med låga koldioxidutsläpp, vilket kommer att hjälpa till att påskynda mer överkomliga priser och driva på en långsiktig omvandling.

Enligt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, står bygg- och fastighetssektorn för ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp, och av dem står arbetsmaskinerna för en betydande del.

— Det är oerhört glädjande att vi har kommit så långt i utvecklingen av elektrifierade arbetsmaskiner att vi nu kan dra igång den första utsläppsfria byggarbetsplatsen inom EU. Genom att efterfråga de utsläppsfria maskinerna snabbar vi på utvecklingen och gynnar de företag som går i täten, säger han.

Hans förväntningar på den närmaste framtiden är stora.

— Nu kavlar vi upp ärmarna så att detta blir den första av många kommande utsläppsfria byggarbetsplatserna runt om i Sverige, säger Svante Axelsson.

Det är en minst sagt vällovlig ambition. Enligt Upphandlingsmyndigheten genomför städer, kommuner, regioner och myndigheter upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor per år. Då spelar nivån på de ställda klimatkraven en oerhört viktig roll för den sammanlagda miljöbelastningen.

28 juni 2023

Maskinentreprenörerna visar stor framtidstro

Trots en viss oro för en något vikande marknad tyder Maskinentreprenörernas färska konfidensindikator inte på att medlemsföretagen förbereder sig för en nedgång. Tvärtom tycks de göra [...]

Läs mer ›
28 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Göteborg upphandlar eldrivna arbetsmaskiner2. Extremväder en utmaning för svenska städer3. Risk för chockhöjning av vattenpriser4. Många struntar i byggets säkerhetsregler5. Liebherr [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

Glasklar lösning för säkra hyttrutor

Cab Secur kommer i nära samarbete med norska tillverkaren Xplo Safe att visa besökarna på höstens Entreprenad Live det som beskrivs som okrossbara, glasklara, svensktillverkade [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

Bara fantasin sätter gränser

– Det är bara fantasin som sätter gränser för den här typen av produkt. Historiskt har vi fokuserat på den privata båtmarknaden, men nu tar vi våra spårsändare och smarta [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Maskintillverkarnas tio i topp2. Byggbranschens chefer känner oro för uppsägningar3. Allt fler stölder på byggarbetsplatser4. Ovanlig auktion gav mersmak5. E-handeln växer inom [...]

Läs mer ›
1 juni 2023

Otydlig lag bromsar enskilda avloppslösningar

Den lag om hållbara vattentjänster som trädde i kraft vid årsskiftet har påverkat viljan att investera i enskilda avlopp negativt. Maskinentreprenörerna jobbar nu för att ordna en [...]

Läs mer ›
1 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Pang i bygget2. Onödiga masstransporter kostar skjortan3. Fortsatt nedgång i bostadsbyggandet4. Kraftsamling för havsbaserad vindkraft5. Wacker Neuson samlar redskap i egen division6. [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp