Entreprenad för 20 miljarder börjar upphandlas nästa år - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
28 maj 2014

Entreprenad för 20 miljarder börjar upphandlas nästa år

bo_larsson_550x200

Entreprenad i stadsnära miljö, det är en av de stora utmaningarna, säger projektchef Bo Larsson, Trafikverket. Bild: Trafikverket, Kasper Dudzik

Nästa år börjar upphandlingen och 2018 ska bygget vara igång.

Det berättar Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken, den kommande pendeltågsutbyggnaden under Göteborg.
– Men just nu håller vi på att förbereda granskningen av järnvägsplanen så att allmänheten ska få tycka till. Den ska ställas ut i december i år. Under 2015 kommer vi att sammanställa förfrågningsunderlaget och gå ut med det till entreprenörerna, säger Bo Larsson.

Västlänken är en åtta kilometer lång pendeltågsförbindelse genom centrala Göteborg, varav sex kilometer går i tunnel. Den ger staden genomgående pendeltågstrafik. Tre nya stationer gör att göteborgarna kan resa enklare, snabbare och med färre byten.
Det är den enskilt största satsningen i Västsvenska paketet och den totala investeringen beräknas till ca 20 miljarder kronor.
– 2026 ska Västlänken vara klar för trafik, säger Bo Larsson.

Västlänken är uppdelat i sex entreprenader.Västlänken

1. Entreprenad Olskroken*
Olskroken är en central ”järnvägsknut” i Göteborg. Här möts fem banor, de flesta i dag i samma plan. Ombyggnaden omfattar cirka 7 kilometer nya ombyggda spår och sammanlagt 17 broar. Upphandling av entreprenörer påbörjas 2015. Arbetet startar 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

2. Entreprenad Centralen
Ombyggnaden av Centralen innebär både förbättringar av nuvarande station samt en ny genomgående station intill den nuvarande ”säckstationen.” Vissa delar av Centralen ska vara klar tidigare än övriga Västlänken. Entreprenörsupphandling påbörjas 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

3. Entreprenad Kvarnberget
Den minsta av entreprenaderna och kan därför vara lämplig även för en i det här sammanhanget mindre nationell entreprenör.
Upphandlingen påbörjas 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023.

4. Entreprenad Haga
I denna entreprenad ingår också station Haga och entreprenaden är beräknad till 3-4 miljarder kronor. Den är så stor att den också kan vara lämplig för internationella entreprenörer. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2024.

5. Entreprenad Korsvägen
Också denna innehåller en station och är så pass stor att den kan vara intressant också för internationella aktörer. Entreprenaden är på 3-4 miljarder kronor. Upphandlingen inleds 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2024.

6. Entreprenad BEST
Genomgående teknikberoende arbete som påverkar hela projektet. Den del som berör Centralen ska vara klart något tidigare medan upphandlingen av övriga delar påbörjas först 2019.

Västlänken har i förberedelsearbetet haft inledande kontakter både med svenska och internationella entreprenörföretag. För att de riktigt stora europeiska entreprenörföretagen ska vara intresserade och konkurrenskraftiga kan ordern behöva ligga på 3 miljarder eller mer. Några av entreprenaderna i Västlänken är i den storleksordningen och kan till och med bli ännu större om samma entreprenör tilldelas flera entreprenader.
– Vi kommer att vända oss till dem som har erfarenhet av liknande byggen men också de som kan arbeta i stadsnära miljö, säger Bo Larsson. Det är en av de stora utmaningarna.

* Ombyggnaden till planskildhet i Olskroken drivs som ett eget projekt inom Trafikverket. På grund av den geografiska närheten till Västlänken projekteras, upphandlas och genomförs dock de två projekten i samverkan

28 maj 2014

Göteborg är hett! Nu öppnar vi upp mer monteryta

Intresset för mässan Entreprenad Live i Göteborg är rekordstort. För att kunna tillgodose utställarnas intresse öppnar vi upp ytterligare monterytor i direkt anslutning till vårt Press [...]

Läs mer ›
28 maj 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Majoritet gillar Västsvenska paketet 2. Lättare vid upphandling 3. Entreprenadföretag i topp 4. Sprängsten får egen tunnel 5. Skärpta regler mot cabotagefusk 6. Får böta för 14 km i [...]

Läs mer ›
28 maj 2014

Nyheter & Pressinfo från utställare vecka 22

På offensiven när Merlo satsar 1 miljard Jan-Erik Hovlin och Nils-Gunnar Burge är på hugget, som två av Sveriges kaxigaste maskinleverantörer. Med ny teknik, rikstäckande servicenät och [...]

Läs mer ›
21 maj 2014

Axima i Kungälv satsar på entreprenadmaskiner

Axima är Sveriges största privata maskinhandlare. Basen är i Västsverige. Nu satsar Axima också på entreprenad och sedan några år säljer Axima i Kungälv entreprenadmaskiner. – [...]

Läs mer ›
21 maj 2014

Helt ny JCB-grävare visas på Entreprenad Live

Axima kommer på Entreprenad Live i Göteborg i höst att visa en helt ny grävmaskin från JCB. Men det är inte bara en ny 8-tons bandgrävare – det är också inledningen på en helt ny [...]

Läs mer ›
21 maj 2014

Bra med folk i dag men brist i framtiden

Ingen brist nu – men det kommer det förmodligen att bli. Så kan man sammanfatta Peabs bedömning av tillgången på arbetskraft och maskiner i vid byggandet av Marieholmsförbindelsen. [...]

Läs mer ›
21 maj 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Elväg är hett 2. Volvo planerar för elväg 3. Alvesta vann Skol-SM 4. Ny pekapplikation för Marieholmsförbindelsen 5. Ny typ av asfaltbeläggning 6. Långfärd i teleskoplastare 7. Cat [...]

Läs mer ›
Utställare 2023, Göteborg-Landvetter