En levande mässa - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
19 november 2014

En levande mässa

Hans-Erik– Vi vill skapa en levande mässa. En mässa där man ska kunna titta på nya prylar men där man också ska kunna prova, testa, känna och lära sig något nytt.
Vi har inte valt namnet Entreprenad Live av en slump, det är ett namn som förpliktigar.  Det säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live, som tillsammans med sin kollega Peter Eriksson just nu är inne i ett intensivt skede av förberedelserna för mässan på Ring Knutstorp den 7-9 maj 2015.

Det var här på Ring Knutstorp som de båda startade entreprenadmässor 2012. Och det är här de har störst erfarenhet av vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.
– Vi försöker förbättra i varje litet hörn och varje litet område av mässan, säger Hans-Erik Kristensson.

För utställaren är det viktigt att besökaren inte bara kan gå runt och titta på maskinen. Ofta vill de också prova.
– För att möta detta har vi demoområde i direkt anslutning till montrarna, berättar Hans-Erik Kristensson. Man ska inte behöva gå många metrar för att prova maskinen.

Men demoområde är bara ett sätt att skapa en levande mässa.
– Motorbanan, dumperbanan och den klassiska terrängbanan är tre testbanor som kommer att erbjuda helt unika förutsättningar för provkörningar.

Maskinentreprenörerna, ME, förlägger sin kongress till Ring Knutstorp/Malmö. Kongressen, som kallas Framtidskongress, arrangerar flera seminarier på Ring Knutstorp och dessa är ME just nu är i färd med att fylla med innehåll.
– De flesta kommer att vara öppna för besökare och inte bara för medlemmar i Maskinentreprenörerna, säger Hans-Erik Kristensson.

Ytterligare ett sätt att skapa mervärde under mässan är den framtidsutställning som håller på att tas fram.
– Hur ser entreprenadredskapen ut om 10-15 år? Inom bilindustrin finns konceptbilar men hur ser en ”konceptdumper” ut? Vilka delar av dumpern arbetar man med inför framtiden?

Mycket av dagarna för Hans-Erik Kristensson och Peter Eriksson just nu går åt till att ha kontakt med leverantörer och boka in montrar.
– Det går bra. Intresset för mässan är stort och det är jätteroligt att ringa runt och prata med leverantörerna, säger Hans-Erik Kristensson

19 november 2014

Megasatsningar driver på entreprenadkonjunkturen

Fehmarnbält-förbindelsen ökar trafiken på både vägar och järnvägar i Sydsverige – porten in till Sverige. Detta kommer att leda till ökat tryck på det redan eftersatta svenska väg- [...]

Läs mer ›
19 november 2014

Bra läge för anläggarna

– Det ser hyggligt ut.  Så sammanfattar Per Ek, regionchef för Maskinentreprenörerna Södra, dagsläget. Så gott som alla av Maskinentreprenörernas 640 medlemsföretag i region [...]

Läs mer ›
19 november 2014

Kurvorna vänder uppåt

– Kurvorna vänder långsamt uppåt i Danmark. Anläggningsmarknaden klarar sig bäst. Många megaprojekt driver på utvecklingen. – Den danska byggsektorn hänger tätt samman med [...]

Läs mer ›
19 november 2014

Nu behövs samordning

– Det råder stiltje i den skånska byggkonjunkturen och någon tydlig ljusning syns inte bakom hörnet. Men samtidigt ökar trycket på ett mer samordnat agerande från regionens [...]

Läs mer ›
19 november 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tusen får gå från Volvo 2. Femtio år med John Deere 3. Läraren som började med entreprenad 4. Jättetransport av gångbro 5. Komatsu levererar halvautomatisk grävare 6. Skanska bygger [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Ring Knutstorp 7-9 maj

Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Entreprenad Live arrangeras varje år fast på olika platser. Att år efter år arrangera mässan på samma plats tror vi inte på. Kompletta regionala [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Entreprenad Live är i gott sällskap

Volvo och Koenigsegg förstår också att Ring Knustorp är bästa platsen att testa sina fordon på. Se uppföljningsfilmen på succén, ”The epic split”

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp