Efter 100 000 lastbilar närmar sig 4-spårutbyggnaden slutet - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
8 juni 2022

Efter 100 000 lastbilar närmar sig 4-spårutbyggnaden slutet

Första veckan i oktober nästa år är utbyggnaden mellan Lund och Arlöv klar och tågtrafiken kan rulla fram på alla de fyra nyanlagda spåren.

Enorma mängder jord har schaktats bort. Under de fem år som bygget pågått har hittills 1,4 miljoner kubikmeter massor flyttats motsvarande över 100 000 lastbilslaster, eller två fyllda Globen.
– Det har på många sätt varit ett framgångsprojekt, säger biträdande projektledaren Lena Hägg, Trafikverket.

Lena Hägg, biträdande projektledare

Järnvägssträckan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges hårdast belastade järnvägslinjer. Arbetet med att bygga ut till 4-spår och därmed kraftigt förbättra kapaciteten drog igång 2017. Från början avsåg projektet sträckan Arlöv-Flackarp men har efterhand kommit att utvecklas och gäller nu fyra spår för hela den elva kilometer långa sträckan Arlöv-Lund.

– Tidplanen har nyligen justerats från att öppna upp 4-spåret i två etapper (2022 och 2023) till att öppna upp hela sträckan mellan Lund-Arlöv vid ett tillfälle – oktober 2023. säger biträdande projektledaren Lena Hägg

Järnvägen grävs ner i ett schakt sex meter djupt genom Åkarp och fyra och en halv meter djupt genom Hjärup, en åtgärd som gör projektet speciellt.
– Det har skapat stora mängder massor som måste schaktas bort och det har varit en stor utmaning, säger Lena Hägg.

Totalt har entreprenören NCC/OHLA grävt ut 1,4 miljoner kubikmeter schaktmassor. 400 000 av dess har kunnat återanvändas i det egna projektet.
– Vi har fått hitta nytt hem till ungefär en miljon kubikmeter De har kommit till användning på många olika sätt. De har till exempel använts som bullervallar, nya gång och cykel-vägar och en del har tippats i Malmö hamn.

Målsättningen har varit att massorna inte ska transporteras allt för långa sträckor och ibland har lösningen blivit lite udda.
– När Staffanstorp bygger ett nytt grönområde vid Sockertoppen så använder kommunen massor från 4-spår utbyggnaden.

Nu är nedgrävningen genom Åkarp och Hjärup färdig och ett 20-tal broar är också klara.
-Det har varit väldigt intensiva två år men jag skulle säga att vi nu har det värsta bakom oss även om det fortfarande återstår många utmaningar.

En stor utmaning projektet har framför sig är när det nya fyrspåret ska kopplas in på Södra stambanan hösten 2023.

Materialbristen som uppstått i spåren av kriget i Ukraina kan ställa till det i slutfasen men de stora volymerna med betong är avklarade och de stora beställningarna på järnvägsmaterial är gjorda.

– Men när väl trafiken släpps på i september nästa år så återstår ändå mycket arbete för oss. Vi ska riva de tillfälliga spår som använts under byggtiden och vi ska återställa marken.

Ledningen för 4-spår projektet tycker att projektet gått bra.
– Vi har trots stora utmaningar som pandemin kunnat hålla oss inom budget och tidsramar.

Från projektet vill man gärna också framhålla arbetet man lagt ner på miljön och på att återanvända material.
– Våra underentreprenörer kör på HVO. Sammantaget har alla våra klimatåtgärder haft stor effekt på koldioxidutsläppen.

Projektet har också tagit initiativ till något som kan liknas vid Trafikverkets eget Blocket.
– Tanken är att vi ska erbjuda slipers, signalutrustning och annat material till andra nystartade projekt. Vi tror att det kommer att finnas stort intresse, säger Lena Hägg.

Har ni liksom andra inom Entreprenadbranschen känt av bristen på arbetskraft?
– Nej, det tycker jag inte. Projektet har haft gott rykte och många vill vara med och bidra till något som är positiv för hela samhällsutvecklingen.


Faktaruta:
Projekt:
Fyra spår Arlöv- Lund, totalt elva kilometer. Tjugotal nya broar. Ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv och ny station vid Klostergården i Lund.
Kostnad: 5,4 miljarder.
Entreprenör: NCC Infrastructure i konsortium med spanska OHLA.
Klart: Hösten 2023. Då släpps järnvägstrafiken på. Återställningsarbeten kommer pågå under 2024.


8 juni 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. Första dumpern helt  i fossilfritt stål2. Regeringen godkänner vindpark utanför Trelleborg3. Klaravik satsar på Europa4. De plussade på Sverige med ytterligare 500 meter5. Världens [...]

Läs mer ›
18 maj 2022

Swecon tillbaka på Entreprenad Live

– Det är bra eftermarknad som säljer nästa Volvomaskin Swecon i Staffanstorp är den största Sweconanläggningen i Sverige och i höst ställer företaget ut på Entreprenad [...]

Läs mer ›
18 maj 2022

Full fart på motorvägsbygge efter Barslunds konkurs

Nu schacktas och grävs det åter på E:4 utanför Ljungby och ett sorgligt kapitel i svensk infrastrukturhistoria är på väg att få sin lösning.– Vi drog i gång för 14 dagar sedan [...]

Läs mer ›
18 maj 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. Provkörning med kilometerlångt tåg2. Tvärnit för Caterpillar i Kina3. Kranförare räddade livet på femtio4. Swerock stärker grön profil med elpumpar5. Fabian Mårtensson är Sveriges [...]

Läs mer ›
4 maj 2022

Nytt förvärv och fin utmärkelse för Maskinia

Maskinia har haft en hektisk och framgångsrik vår. Dels har man blivit utsedd till Dealer of the Year i konkurrens med alla Doosanhandlare i Europa, dels har man förvärvat Sebro Maskin i [...]

Läs mer ›
4 maj 2022

Mångmiljardindustri i Malmö hamn ska ge jobb åt 6 000

Malmö kom i förra veckan ett steg närmare en ny jätteindustri ute i Norra hamnen. Då beslöt tekniska nämnden att reservera mark i hamnområdet för det svenska företaget TEXEL Energy [...]

Läs mer ›
4 maj 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. Rivningsarbetare springer för livet2. 70 danska familjer bygger kollektivby i Skåne3. Chaufförerna blir bestulna medan de sover4. Fler vill lägga Peabs gröna asfalt5. Många mår dåligt [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp