”Det är det personliga mötet vi minns” - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
10 maj 2023

”Det är det personliga mötet vi minns”

– I sökandet efter trygga parter som vi kan lita på är det personliga mötet oslagbart – inte minst i en värld där relationer gått förlorade på grund av bland annat en pandemi, omorganisationer och nyrekryteringar, säger Mikael Jansson, vd för Fairlink.

I dagens intensiva mediabrus, fyllt med såväl information som desinformation, är det lätt att tappa fotfästet. Internet svämmar över av impulser från kända och okända avsändare, i många fall med oklara syften.

– I dag utsätts vi för så oerhört många intryck, så många olika budskap. Samtidigt ställs vi inför frågan vem vi kan lita på. Vi vill prata, ställa följdfrågor. Vi vill själva avgöra och det gör vi bäst öga mot öga, till exempel under mässor, säger Mikael Jansson.

Mikael Jansson, Fairlink
Mikael Jansson, Fairlink

Inte minst inom mässverksamheten har kartan ritats om avsevärt på grund av pandemin. För utställare har det traditionellt bland annat handlat om att göra affärer, visa nyheter, stärka varumärket och underhålla relationer. Nu har det personliga mötet fått ännu större betydelse.

– När mässportarna kunde öppnas på nytt hösten 2022 blev det en oerhört intensiv period när både utställare och besökare äntligen fick tillfälle att återse varandra på riktigt. Gamla nätverk hade raserats, omorganisationer, pensionsavgångar och nyrekryteringar hade blivit vardag. Under 2023 blir det därför också viktigt att rekrytera personal, skapa nya relationer som ersättning för de som försvunnit under pandemin och hitta nya marknader. Här kommer mässorna att få stor betydelse, säger Mikael Jansson.
– Det gäller i hög grad för maskinentreprenörerna där många tillbringar sina arbetsdagar ensamma i sin maskin och på mässan får ett utmärkt tillfälle att prata och umgås med andra. Eventuellt nyanställda som besöker en mässa får dessutom tillfälle att snabbt få ökad förståelse för branschen, skapa nya nätverk och inte minst att kompetensutvecklas.

– Det räcker dock inte med att ”bara” erbjuda en mötesplats. I dag har många konstant tidsbrist och de mötesplatser som överlever är de som kan tillfredsställa såväl utställare som besökare.

Här kan de lokala mässorna öka i betydelse. De erbjuder en träffpunkt nära marknaden där företag kan låta stora delar av personalstyrkan besöka mässan, träffa branschkollegor och se vad marknaden kan erbjuda inom en förhållandevis snäv tidsram.

– För vår del räknar vi med ett upptagningsområde som ryms inom ramen för upp till två timmars bilkörning. Vi vet att besökarnas tid är betydelsefull och därför är det viktigt att vi kan erbjuda ett stort utbud av de produkter och tjänster som de behöver, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live som arrangeras nära Landvetter 7-9 september.

– Vår idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad genom att bland annat erbjuda en utställning komplett med möjligheter till provkörning och givetvis förtäring. Köparna ska enkelt och kostnadseffektivt få överblick över branschens leverantörer och ett bra underlag för köp och investeringar.

Platsen för mässan ligger ungefär 15 minuters bilfärd från Liseberg och knappt fem minuter med bil från flygplatsen i Landvetter. Med ett mässområde som är ungefär 200 gånger 300 meter stort säkras god överblick och korta tider för förflyttningar såväl till och från mässan som på mässan.

– Det ger mer tid till det personliga mötet och till att känna på maskinerna, säger Hans-Erik Kristensson.

För besökarna står 230 till 240 utställare beredda att presentera sina produkter och tjänster.

– Det är det största antal utställare vi haft sedan Entreprenad Live startade. Vi har till och med fått en bokning från en företagare i Överkalix.

– Med tanke på erfarenheterna från förra årets arrangemang i Skåne kan vi räkna med många nyheter på drivlinesidan, i synnerhet på eldrift. Minst tolv utställare har aviserat provkörning av grävare – många av dessa har flera varumärken – det kommer också att finnas möjlighet till provkörning av arbetsfordon från sex tillverkare. För den hungrige kommer maten på området att levereras av rutinerade FC-gruppen som vi samarbetat med tidigare, säger Hans-Erik Kristensson.

– Ett mässbesök på Entreprenad Live ska inspirera, bygga relationer, generera affärer och vara en positiv upplevelse. När man går hem ska man längta till nästa Entreprenad Live.

Där har det personliga mötet stor betydelse för slutintrycket.

– En väldigt stor del av de minnen vi har präglas av de människor vi mött. Det vi minns är ofta det personliga mötet. Det gäller från såväl semestrar som mässor, säger Mikael Jansson.

10 maj 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Brottsbekämpning på bygget2. Psykisk ohälsa vanlig i byggbranschen3. Bilprovningen köper Svensk Maskinprovning4. Vd-skifte i Söderberg & Haak5. Byggnads och Byggföretagen har gått [...]

Läs mer ›
26 april 2023

Trafikverket på gång med anbudsskola

Trafikverket vill underlätta för mindre maskinentreprenörer att ta egna uppdrag, inte bara som underentreprenörer. Därför tar nu Sveriges största offentliga beställare fram en [...]

Läs mer ›
26 april 2023

Christina vill göra skillnad

– Det jag kan bidra med är att gå in som underkonsult och hjälpa företagaren med det administrativa arbetet under hela anbudsprocessen. – Därmed kan företagaren fokusera på [...]

Läs mer ›
26 april 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Nu kommer vätgasmotorerna2. Byggföretag kämpar med kompetensbrist 3. Kritik för otillåten ändring av upphandling4. Miljardbud på Serneke5. Kommission ska öka produktiviteten6. [...]

Läs mer ›
29 mars 2023

Fortsatt bra fart på svenskt byggande

En vanlig uppfattning är att vi står inför ett byggande i fritt fall.– Så är det inte. Vår bedömning är att bostadsbyggandet visserligen minskar väldigt kraftigt i år, men ser vi på [...]

Läs mer ›
29 mars 2023

Stabil men utmanande marknad för maskinentreprenörerna

– Vi har i många år haft en fantastisk marknad inom alla våra sektorer. I takt med ökade kostnader minskar efterfrågan något, men Sveriges maskinentreprenörer har fortfarande mycket att [...]

Läs mer ›
29 mars 2023

Splittrat orderläge – Men flertalet tycker att det går bra

– Det är bra att man nyanserar konjunkturrapporterna. Det blir för mycket fokus på bostadsbyggande och fastighetsbranschen, när andra delbranscher upplever att det det går bra, säger [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp