DEBATT: SVENSK KOMPETENSFÖRSÖRJNING I KRIS - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
2 december 2020

DEBATT: SVENSK KOMPETENSFÖRSÖRJNING I KRIS

Konkurrenskraft handlar inte bara om projekt, utan också om utbildning och kompetensförsörjning. Gymnasiets yrkesutbildningar är sedan länge i kris, samtidigt som branschen skriker efter kompetenta maskinförare. Alternativet är att hyra in yrkeskunnig arbetskraft från andra länder. Därför blir programpunkten ”Utbilda för tekniksprång och hållbarhet” en av de viktigaste punkterna under Stora Infradagen 2021.

ME låter då utredaren Lars Stjernkvist (s), som i somras lämnade in sin utredning om gymnasieskolans framtida planering och dimensionering, möta Amelie Zweigbergk, tidigare folkpartistisk statssekreterare och dessutom den som gjorde den förra gymnasieutredningen. På plats finns också Tobias Ramstedt, gymnasiechef i Varberg, med tung praktisk erfarenhet från ME-skolan.

–Vi hoppas på en konstruktiv debatt om vad som behöver göras för att få fart på utbildningarna igen. Det finns mycket bra i Lars Stjernkvists utredning, men i det remissvar som vi lämnade till regeringen i månadsskiftet trycker vi främst på två saker.

–Det behövs en kraftsamling runt yrkesutbildningarna. Utvecklingen går snabbt och vi måste hänga med när det gäller ny teknik och nya metoder. ME tror på att samla dyra utbildningar som den för maskinförare, till större regionala nav med bredare upptagningsområden, detta för att göra det möjligt att investera mer effektivt i lärare och maskiner. Vi svarar för maskinförarutbildningen vid nio skolor, men de totalt 300 som tar examen varje år hos oss och andra skolor räcker inte till, de måste bli fler.

-Samtidigt utbildas många ungdomar i program som leder rakt ut i arbetslöshet. Det duger inte. Utbildningarna måste anpassas efter arbetsmarknadens behov. Det innebär att samverkan mellan skola och företag måste bli mycket bättre. Här har ME:s medlemsföretag och hela branschen ett stort ansvar att ta när det gäller att ta emot praktikanter. Utan vettig praktik blir det inga maskinförare, säger Hampe Mobärg i en kommentar.

2 december 2020

ME OCH ME-SKOLAN

För trygga tillgången till utbildningsplatser för maskinförare, säkerställa kvaliteten i utbildningen och öka attraktionsförmågan för utbildningen och yrket, driver [...]

Läs mer ›
2 december 2020

Entreprenad Live Online – Digital mötesplats för entreprenadbranschen.

Entreprenad Live arrangeras i Göteborg och Skåne och är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen. Mässorna är kompletta med alla typer av [...]

Läs mer ›
2 december 2020

7 saker du inte visste förra veckan

1. Kran lyfte ut överviktig man2. Tunnel vid Hallsberg byggs för tunga tågen3. Serneke på väg hitta ny Karlatorns-partner?4. Världens första batteridrivna mobilkran i Norge5. Brist på [...]

Läs mer ›
25 november 2020

Entreprenad Live lanseras även som digital mässa.

Mässan nu ännu närmare entreprenörerna Entreprenad Live Online är namnet på den nya digitala lösningen som Entreprenad Live har utvecklat under hösten och som lanseras den 26 november. [...]

Läs mer ›
18 november 2020

Vi ses säkert

Vi har alla största respekt för rådande pandemi och de åtgärder som följer för att undvika smittorisken. Det är därför vi, Sveriges största mässarrangörer, skapat en [...]

Läs mer ›
18 november 2020

7 saker du inte visste förra veckan

1. Nybygge i filttofflor2. Volvo hjulgrävare med storskärm på baklämmen3. Tyskt klartecken för Fehrman4. Kran släppte Volvo från 30 meter5. Västlänken gräver fram vrak6. Fler trotsar [...]

Läs mer ›
28 oktober 2020

Bara uppåt för Bytupp

– Det var som om proppen gick ur i början av augusti. Sedan dess har det bara gått uppåt. Det säger Johan Salinder, grundare och VD i Bytupp.se, den nya köp- och säljsajten för [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp