Coronaviruset - Entreprenad Live

Coronaviruset

Göteborg 2021

Vi har väntat länge på att få träffas, men som man säger – inget är som väntans tider.
Det går riktigt bra för branschen och kunderna längtar verkligen till mässan i höst.
Hela 89 % av våra besökare säger att de saknar mässan och 70 % säger att mässan är deras viktigaste kanal när de skall investera i maskiner eller ny utrustning.

Vi har täta kontakter med myndigheterna och gör allt som står i vår makt för att kunna arrangera mässan till hösten på ett tryggt och säkert sätt.

Exempel på åtgärder för en trygg och säker mässa*

 • Stort mässområde utomhus, 60.000 m2
 • Regional mässa med begränsat resande för besökarna
 • Besökarna transporterar sig inte kollektivt i någon större omfattning
 • Personer med sjukdomssymptom avvisas
 • Samtliga besökare till mässan är registrerade i förväg och ingen kontanthantering finns på mässan
 • Zonindelning av mässan med optisk avläsning av antal personer på mässområdet
 • Separata in och utgångar och mässvärdar som övervakar att trängsel inte uppstår
 • Tydliga instruktioner om riskhantering för utställare, partners och vår egen personal
 • Långa öppettider med maximalt ca 2000 personer samtidigt (baserat på tidigare analyser av besöksbeteende)
 • All provkörning sker under kontrollerade former och desinficering sker efter varje provkörning
 • Corona-19 säkrat seminarietält för max 100 personer med 1 m mellanrum mellan stolarna. Seminarievärdar på plats för övervakning
 • God tillgång till toaletter och extra städning
 • God tillgång till handsprit
 • Ingen alkoholförsäljning på mässan
 • Tydliga instruktioner om riskhantering för utställare, partners och vår egen personal
 • Utbildad sjukvårdspersonal på plats

*Vi följer riskbedömningar, riktlinjer och rekommendationer från svenska myndigheter och följer deras beslut.

Utställare Göteborg 2021