Skåne 2019 Archive - Entreprenad Live - page 2

Archive for the ‘Skåne 2019’ Category

Sennebogen premiärvisas av Scantruck på Entreprenad Live

Publicerad: 21 augusti, 2019 av Ola Eborn |

Scantruck visar en SENNEBOGEN 613E.

Den svenska generalagenten för Manitou får också tyska SENNEBOGEN i programmet
Scantruck AB breddar sitt sortiment med tyska SENNEBOGEN teleskopkranar på den svenska marknaden. Fr.o.m den 1 september är Scantruck generalagent för SENNEBOGEN kranarna i Sverige.

”SENNEBOGEN kranarna blir ett fint och logiskt supplement till vårt existerande Manitou program. Vi har redan förfrågningar på de tyska teleskopkranarna, redan innan de första maskinerna har kommit till Rosersberg. Så det tyder helt klart på ett stort intresse”, säger Anker B. Lemvig som är Scantrucks Business Manager Sweden.

Det omfattande programmet av tyska kvalitetskranar spänner från maskiner som kan lyfta från 16 till 130 ton. Teleskopkranarna har räckvidder från 24 till 67 meter, och SENNEBOGEN producerar maskiner såväl på hjul som på band.

Många branscher
”Målgruppen för teleskopkranarna är speciellt byggindustrin där de kan lösa många uppgifter. Men maskinerna kan också användas i många andra branscher. De flexibla och kompakta kranarna används också bland annat vid rivningsarbete och materialhantering”, förklarar Anker B. Lemvig.

Scantruck har svensk premiär för SENNEBOGEN teleskopkranarna på fackmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp vid Kågeröd väster om Helsingborg i Skåne den 12-14 september. Här visar Scantruck en SENNEBOGEN 613E teleskopkran med lyftkapacitet på 16 ton och en räckvidd upp till 24 meter. Den kompakta maskinen är lätt och snabb att flytta och kan användas så snart den har kört in på arbetsplatsen.

Veteran med maskiner
”Det är möjligt att arbeta både med kranspel och fly-jib med 613E-kranen, som är en av de minsta i SENNEBOGENs sortiment av teleskopkranar”, säger Business Manager Sweden Anker B. Lemvig hos Scantruck AB.

SENNEBOGEN är en veteran inom produktion av stora maskiner till entreprenad- och byggindustrin. Företaget grundades 1952, de startade med produktion av maskiner och material till lantbruket, men har ändrat produktprogrammet och är idag bland de ledande producenterna inom kranteknologi och maskiner till materialhantering. Bolaget har 1600 anställda, dels på huvudkontoret i Straubing i Sydtyskland, dels på fabriker i Ungern, USA och Singapore.

Flyttning av containers och även mycket tyngre material är inte ett problem för SENNEBOGEN -teleskopkranarna. Modellen 613E lyfter 16 ton och når 24 meter

Även de minsta SENNEBOGEN -teleskopkranarna når långt. Här används en hjulburen SENNEBOGEN 613E vid ett byggprojekt

Hyllie ska bli stort som Trelleborg och det tar 20 år innan det är färdigbyggt

Publicerad: 21 augusti, 2019 av Ola Eborn |

Hyllie kommer att vara Malmös stora byggprojekt i många år framöver.
– Vi uppskattar att 70 procent av ytan återstår att bebygga och att det kommer att ta ytterligare två decennier innan Hyllie är färdigbyggt.
Det säger Britt-Marie Fagerström, projektledare/exploateringsingenjör vid Malmö Fastighets- och gatukontor.

– Det är som att bygga en helt ny stad och färdigbyggt kommer Hyllie att ha lika stor folkmängd som Trelleborg.Hyllie började som en dröm för många år sedan hos den skånske byggherren Percy Nilsson. Här, där Skåne möter Danmark och där Citytunneln gör sitt sista stopp innan tågen far vidare över sundet, ville han bygga sin arena. Där skulle hans älskade ishockeylag Malmö Redhawks kunna spelar och världsartister uppträda. Men han drömde också om en helt ny stadsdel.

Britt-Marie Fagerström

För drygt tio år sedan stod Arenan, Emporia och Mässhallarna klart. Dessa plus nytillkomna The Point har blivit så starka varumärken att de nästan är synonyma med Hyllie. Och det är ingen slump.
– Det har varit en mycket medveten strategi att satsa på starka landmärken, säger Britt-Marie Fagerström.

I dag bor 3 000 människor i Hyllie och 8 000 personer har sin arbetsplats i stadsdelen. Dessutom finns här en skola för 630 elever.

Hittills har man byggt på den mest högexploaterade och stationsnära marken i Hyllie och det kommer att bli mer av bostäder och skolor när nu arbetet rullar vidare.
– Men än återstår flera centrala lägen att bebygga, bland annat kommer Midroc under nästa år att dra igång sitt projekt Embassy of Sharing alldeles intill Hyllie station.

Hyllie kommer att få en helt ny park vars första etapp ska stå klar om två år. Bild: Malmö stad.

Området ska också få en ny park, stor som Folkets Park i Malmö, vars första etapp ska stå klar 2021.

Arbetet med att utveckla Hyllie har präglats av ett annorlunda arbetssätt. Kommunen och byggherrarna har arbetat tätt samman. Malmö äger nästan all mark och i markanvisningstävlingarna har byggherrarna fått visa vad de vill bidra med. Parterna har försökt komma överens om en målbild snarare än att binda upp varandra i snåriga kontrakt.
– Ett intressant arbetssätt men också förpliktade. Det kräver ett stort engagemang för alla inblandade men kan också ge en helt annan utväxling.

Utgångsläget för några decennier sedan var också några leriga fält en bra bit utanför Malmö centrum.
– Man kan inte bygga en stad på en åker om man inte har marknaden med sig. Samarbetet har varit en helt avgörande faktor för att Hyllie utvecklats så väl som det har gjort och att intresset är så stort från marknadens aktörer, säger Britt-Marie Fagerström.

Området har också blivit populärt hos malmöborna. Det är på få ställen i staden där lägenhetspriserna stiger så kraftigt som just i Hyllie.

Malmö har satsat mycket pengar och resurser i Hyllie.
– Vi har byggt gator, lekplatser, torg och infrastruktur tidigare i projektet än vad vi brukar. Vi vill visa att vi tror på det här och att det är nu är upp till andra aktörer att bidra med sin del.

Wiklund satsar tyngre med Kramer hjullastare

Publicerad: 14 augusti, 2019 av Ola Eborn |

Wiklund Tradig är bland annat importör i Sverige för tyska Kramer. Företaget kommer med en nyhet till Entreprenad Live i höst– en tio tons hjullastare från Kramer.
– Den har fått beteckningen 8155 och det är första gången vi säljer en så stor Kramer-hjullastare, säger säljaren Martin Täljemark.
– Det är en helt ny fyrhjulsstyrd maskin med stora BM:s snabbfäste och den går 40 kilometer per timme. (mer…)

Maskinstyrning på väg in i grävmaskinerna

Publicerad: 14 augusti, 2019 av Ola Eborn |

Trimble är marknadsledande globalt inom maskinstyrning

Automatiserade maskinstyrningssystem håller på att erövra grävmaskinen.
– Grävmaskiner står i dag inför samma utveckling som bandtraktorer och väghyvlar gjorde för många år sedan, säger Mathias Alperud, försäljningschef för Sitech Sverige.

När Sitech ställer ut på Entreprenad Live i september så kommer företaget att visa upp maskinstyrningssystemet Trimble Earthworks som går att få monterat med automatik.
– Utvecklingen accelererar fort. Maskinstyrningssystemet måste anpassas till varje enskild tillverkare och maskin. Vid årsskiftet hade vi framme systemet för bara några få modeller men nu finns det för 42 modeller och nya kommer till hela tiden.

Automatiserade maskinstyrningssystem för grävmaskiner innebär inte – om nu någon skulle tro det – att grävmaskinen kör av sig själv. Men med hjälp av inmatad data kan föraren styra tiltrotator, skopa och bom i samma moment.
– Det höjer kvaliteten på grävarbetet och det underlättar för föraren. Dessutom är det lönsamt eftersom det spar både tid och pengar, säger Mathias Alperud.

Sitech säljer Trimble, ett amerikanskt märke.
– Mycket av den här utvecklingen kommer från USA och Trimble är marknadsledande i världen.

Trimble har under några år arbetat med att utveckla sin nya mjukvaruplattform Trimble Earthworks.
– Den togs fram för grävmaskiner för några år sedan men är nu på väg att introduceras brett även för andra entreprenadmaskiner.

Systemet bygger på androidplattformen.
-Bakom automatiserade grävsystem ligger en avancerad mjukvara och många års utveckling.

Mathias Alperud

Men Mathias Alperud tycker egentligen inte att han kan se någon skillnad på hur en nyutexaminerad 20-årig maskinförare eller hur en äldre erfaren grävare tar till sig tekniken.
– Det är enkelt för maskinföraren att hantera. Kan man sköta sin telefon kan man också hantera ett maskinstyrningssystem.

Sitech säljer också vågsystem för bland annat grävmaskiner.
– Grävmaskinshytten är i dag utrustade med många olika displayer för olika elektroniska funktioner som t.ex. backkamera. Men med vårt system kan man få vågssystemet och maskinstyrningssystem i samma display vilket rensar upp i hytten.

Utvecklingen går snabbt inom det här området och under den senaste tiden har flera stora maskintillverkare kommit med modeller som redan från fabrik är utrustade med maskinstyrningssystem.
– Men Trimble är det enda märket som kan eftermonteras med automatik, berättar Mathias Alperud.

31 cykelbanor som kan ge mycket jobb

Publicerad: 14 augusti, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

Trafikverket satsar hårt på gång- och cykelvägar i södra Sverige. Här är 31 projekt i Skåne, Halland, Småland och Blekinge län som kommer att ge mycket jobb framöver.

Skåne

1. Väg 101, Alstad – Östra Grevie, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Alstad och Östra Grevie. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

2. Väg 101, Arrie–Käglinge, gång – och cykelväg
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge.

3. Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

4. Väg 108, Lund–Kävlinge delen Lackalänga–Rinnebäck, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Lund och Kävlinge, delen Lackalänga–Rinnebäck. Det ökar trafiksäkerheten och bidrar till att fler väljer cykeln i framtiden.

5. Väg 13, Hedeskoga–Sövestad, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs väg 13 från Hedeskoga till Sövestad i Ystad kommun. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

6. Väg 13, Östra Ljungby–Gråmanstorp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

7. Väg 1357, Glumslöv–Ålabodarna, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg på väg 1357 mellan Glumslöv och Ålabodarna. Det ökar trafiksäkerheten.

8. Väg 1370, Råå–Mörarp, gång- och cykelväg mellan Rosenlund-Mörarp
I dag saknas en säker gång- och cykelförbindelse mellan Påarp och Mörarp. Det finns två vägar mellan orterna, antingen via Rosenlundsvägen (väg 1370) och Ekebergavägen (väg 1377) eller via Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen (väg 1376).

9. Väg 1444, Nyhamnsläge–Arild, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Arild. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

10. Väg 1710, Pomona – Östra Kvarn, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1710, mellan Pomona och Östra Kvarn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

11. Väg 1723 Margretetorp–Fogdarp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Margretetorp och Fogdarp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

12. Väg 2062, Fjälkinge–Bäckaskog, gång- och cykelväg
Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg från Fjälkinge mot Bäckaskog.

13. Väg 511, Höllviken–Stavstensudde, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar för att bygga en cirka 8,5 km lång gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde.

14. Väg 740 Veberöd–Hemmestorp, gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg på väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

15. Väg 852, Åkarp–Lund, gång- och cykelväg
För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och helt ny väg på vissa delar.

16. Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg
Vägen mellan Kivik och Brösarp är smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

17. Väg 936, Stångby–Håstad, gång -och cykelväg
Trafikverket planerar att bygga en cykelväg mellan Stångby och Håstad. Det gör Trafikverket för att öka trafiksäkerheten och göra det möjligt för fler att pendla med cykel.

Blekinge

18. Väg 557, Vekerum–Stilleryd, ny gång- och cykelväg
I augusti 2019 börjar Trafikverket bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 557 mellan Vekerum och Stilleryd. Det gör Trafikverket för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

19. Väg 670, Listerby–Johannishus, ny gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 670 Listerby och Johannishus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Kronoberg

20. Väg 555 Hovdinge–Mjälen, gång- och cykelväg
Trafikverket och Ljungby kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Trafikverket samordnar det med kommunens arbete med att lägga vatten- och avloppsledningar.

Halland

21. Gång- och cykelvägar i väst
Västra Götalandsregionen och Hallandsregionen planerar tillsammans med flertalet kommuner i Västra Götaland och Halland en särskild satsning på gång- och cykelvägar.

22. Inlagsleden, Kungsbacka, gång- och cykelbro
Trafikverket planerar en ny fristående gång- och cykelbro i södra Kungsbacka. Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

23. Kattegattleden
Trafikverket arbetar ihop med bland andra Region Halland och Region Skåne med att utveckla Kattegattleden till en havsnära cykelled längs större delen av västkusten.

24. Väg 613, Harplinge–Haverdalsbro, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Halmstads kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 613. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

25. Väg 703/154, Vinberg–Bergagård, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Falkenbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 703 och 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

26. Väg 728, Prästgårdsvägen, Torup, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Hylte kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 728. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

27. Väg 850, Bua–Limabacka, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Varbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 850. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

28. Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 934. Det gör Trafikverket för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må.

29. Väg 939, Torkeltorpsvägen–Hanhals kyrkväg, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

30. Väg 956 Kyrkoby Dalavägen–Säröleden, gång- och cykelväg
Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

31. Väg 975, Lerbergsvägen, ny gång- och cykelväg
Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs Lerbergsvägen, delen Höglanda–Anneberg.

Beck Maskin kommer med nyheter från Bauma

Publicerad: 7 augusti, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

– Vi kommer att på Entreprenad Live visa upp vår nyhet från Bauma. En åtta tons Kobelco larvbunden grävare.
Det säger Björn Elander, platschef och säljare vid Beck Maskins anläggning i Kungälv.

– Den är både snabbare och starkare än föregångarna. Det har fått beteckningen SK 75/7, en moderniserad hytt och många nya elektroniska finesser. Ett klart steg framåt, berättar Björn Elander. (mer…)

Stiga tar grönytan in på Entreprenad Live

Publicerad: 7 augusti, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

Stiga är ett välkänt svenskt varumärke som när företaget köptes upp av italienska GGP-Group var på vippen att försvinna. Men i stället valde hela den internationella koncernen med tusentals anställda att byta namn.
– Hela företaget har döpt om sig till Stiga Group och det tycker vi är roligt, inte minst eftersom vi kan behålla vårt varumärke, säger Fredrik Arnesson, säljare med inriktning på Commercial.

Fredrik Arnesson

Stiga startades i Tranås för ett 80-tal år sedan och det är få svenskar som inte någon gång hållit i en Stiga-produkt, antingen det nu är bordtennisracket, ett ishockeyspel eller gräsklippare. Den svenska delen av företaget har fortfarande huvudkontor i Tranås.
– På gräsklipparsidan har vi de senaste åren främst varit inriktade på konsumentmaskiner. Men för ett år sedan beslöt vi att satsa på Commercial-sidan, berättar, Fredrik Arnesson.

Stiga valde noggrant ut ett antal mässor och andra sammanhang där de ville synas och det är i det sammanhanget företaget beslöt satsa på Entreprenad Live i höst.
– Vi tycker vi har väldig bra produkter och vi är övertygade om att vi ska kunna ta lite marknadsandelar om vi bara satsar förnuftigt.

Stigas storsäljare och volymprodukt är Stiga Park Pro. Det är en redskapsbärare som kan fungera både på vintern och på sommaren.
– Man kan använda den som gräsklippare på sommaren, snöplog eller snöslunga på vintern och sopa sand på vårkanten, säger Fredrik Arnesson.

Stiga Park Pro väger bara 350 kilo, den är en meter bred och två meter lång och kan lätt köras ombord på en trailer eller i en skåpbil. Den är midjestyrd med väl utvecklad hydraulik.
– Det säljer bra och är en väldigt omtyckt maskin, säger Fredrik Arnesson.

Men Stiga kommer också att ställa ut andra produkter, bland annat sina batteridrivna gräsklippare.
– Bland annat kommer vi att visa upp vår nya batteridrivna e-Park , säger Fredrik Arnesson.

Grönytemaskiner har hittills varit ett ovanligt inslag på Entreprenad Live-mässorna. Förvånande nog eftersom kunderna som bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar och mindre entreprenörer brukar besöka mässan.
– Vi vet om att vi kommer att vara ganska ensamma och det tycker vi är bra. Sen får vi se hur det går, säger Fredrik Arnesson.

31 nya vägprojekt i Skåne

Publicerad: 7 augusti, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

Trafikverket har en rad projekt i gång för att förbättra vägarna i Skåne. Här är 31 nya projekt som finns listade på verkets hemsida.

1. Brounderhåll Skåne
Trafikverket vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger Trafikverket om broarna kontinuerligt i Skåne län.

2. Bulleråtgärder längs väg och järnväg
Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där Trafikverket minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och Trafikverket gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.

3. E22 genom Skåne
E22 byggs om på flera olika delsträckor.

4. E6 genom Skåne
Trafikverket bygger om och underhåller delar av E6 genom Skåne. Trafikverket vill förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.

5. E6, Brandsvig, Ängelholm, vattenskydd
E6 ska inte vara en potentiell risk för att grundvattnet, Ängelholms dricksvattenförsörjning eller kringliggande vattendrag ska förorenas. Därför planerar Trafikverket för vattenskyddande åtgärder.

6. E65, Lemmeströtorp, ekodukt
Trafikverket har byggt en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp.

7. E65, Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad
Trafikverket planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. En del av sträckan ska Trafikverket bygga om till motorväg och en del till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och minskar trafikköer längs sträckan.

8. Kattegattleden
Trafikverket arbetar ihop med bland andra Region Halland och Region Skåne med att utveckla Kattegattleden till en havsnära cykelled längs större delen av västkusten.

9. Kollektivtrafikåtgärder i Skåne och Blekinge
Trafikverket ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten vid busshållplatser runt om i Skåne och Blekinge.

10. Malmö – Falsterbonäset, kollektivtrafikåtgärder
Trafikverket planerar att genomföra åtgärder mellan Malmö – Falsterbonäset för att stärka bussens tillgänglighet, punktlighet och pålitlighet.

11. Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg
Trafikverket planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från trafikplatsen Lund Södra till cirkulationsplatsen i Gullåkra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

12. Väg 108, Svedala–Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg
Trafikverket har satt upp faunastängsel längs väg 108 genom Bökeberg i Svedala

13. Väg 108/13, Röstånga, tätortsåtgärder
Trafikverket har fått synpunkter på trafiksituationen genom Röstånga och planerar nu för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

14. Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg
Trafikverket planerar att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att Trafikverket bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

15. Väg 110, Bjuv–Billesholm, korsningsåtgärder
Trafikverket planerar att bygga cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt göra enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör Trafikverket för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

16. Väg 115, Båstad tätort
Tillsammans med Båstads kommun planerar Trafikverket att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikanter.

17. Väg 13, 17, 23, E22 Ringsjön Höör och Hörby, vattenskydd
Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Därför ska Trafikverket genomföra vattenskyddsåtgärder för att minska risken för utsläpp i Ringsjön.

18. Väg 13, Assmåsa, ombyggnation
Trafikverket kommer bygga om väg 13 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 13 förbi Assmåsa söder om Sjöbo.

19. Gång- och cykelväg väg 13, Hedeskoga–Sövestad
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs väg 13 från Hedeskoga till Sövestad i Ystad kommun. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

20. Väg 13, ny cirkulationsplats i Höör
Då det nya bostadsområdet Kvarnbäck byggs ut med fler hus kommer korsningen mellan väg 13, väg 1323 (Jularpsvägen) och Kvarnbäcksvägen att byggas om till en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen bidrar till en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

21. Väg 17, Österleden Landskrona, ny plankorsning
Trafikverket ska bygga en ny plankorsning vid Österleden i Landskrona, och slopa den befintliga. Den nya plankorsningen kommer att ha bommar för bil-, gång- och cykeltrafik. Detta kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

22. Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder
Väg 23 och väg 19 är drabbade av viltolyckor. Därför kommer Trafikverket nu att se över möjligheterna att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten. Trafikverket kommer att närmare utreda faunastängsel och olika typer av passager för vilt.

23. Väg 19, Ystad–Broby, ombyggnation
Trafikverket vill bygga om väg 19 mellan Ystad och Broby som ligger norr om Kristianstad till mötesfri landsväg.

24. Väg 21, Vankiva–Önnestad, viltåtgärder
På väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad rör sig mycket vilt. För att minska vägens negativa påverkan på djurlivet och risken för viltolyckor planerar Trafikverket en viltpassage samt viltsäkringsåtgärder i form av viltstängsel och färister.

25. Väg 23 och 119, Stoby, kollektivtrafikåtgärd
Trafikverket bygger en ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby. Det ökar framkomligheten i trafiken.

26. Väg 23, Höör, tätortsåtgärder
Väg 23 går rakt igenom Höör. Vägen är bred och många trafikanter kör för fort. För att dämpa hastigheten och göra miljön trivsammare planerar Trafikverket ett antal förbättringar, så kallade tätortsåtgärder.

27. Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg
Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Trafikverket planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

28. Väg 852, Åkarp–Lund, gång- och cykelväg
För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och helt ny väg på vissa delar.

29. Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder
Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar Trafikverket att förbättra tillgängligheten och framkomligheten för trafikanter, samt förbättra för resenärerna som använder kollektivtrafiken.

30. Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg
Vägen mellan Kivik och Brösarp är smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

31. Väg 941/945 Hardeberga, ombyggnad av korsning
Trafikverket tar ett helhetsgrepp för att skapa en bättre och tryggare trafiklösning för alla trafikanter på väg 941 och väg 945.

Söderberg & Haak visar upp Bomag

Publicerad: 31 juli, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

Söderberg & Haak kommer på Entreprenad Live att för första gången visa upp maskiner från Bomag – en agentur företaget tog över så sent som i somras.
– Det är vanligt i världen att just Bomag- och Komatsuagenturerna följs åt och ligger hos samma generalagent, säger Thord Wreter, försäljningschef för Komatsu på Söderberg & Haak.

Bomag är ett tyskt företag som tillverkar vägbyggnadsmaskiner som vägvältar, asfaltläggare, asfaltfräsar och vibratorplattor.
– Det är så nytt att vi ännu inte hunnit få hit någon maskin till huvudkontoret i Staffanstorp men på Entreprenad Live i september ska vi kunna visa upp både vältar och vibratorplattor.

Söderberg & Haak satsar stort på Entreprenad Live och visar ett tiotal olika Komatsu- och Bomagmaskiner. Några av maskinerna kommer att stå i prova-på-området för alla som vill testa.
– Vår största nyhet från Bauma, en 25-tons 475-10 Komatsu hjullastare med ny transmission och ny hytt hinner vi tyvärr inte att få hit men vi kan visa många andra fina Komatsumaskiner, bl.a. hybrid-bandgrävaren HB365 som blivit en stor framgång på marknaden.

Söderberg & Haak tog över Komatsuagenturen för tre år sedan. Trots att Komatsu globalt konkurrerar med Caterpillar om vem som är världens största maskintillverkare så har bolaget haft en relativt liten marknadsandel i Sverige.
– Vi har lyckats mer än fördubbla marknadsandelen på den korta tid vi haft agenturen, säger Thord Wreter.
– Och det är ingen hemlighet att vi siktar på en två siffrig marknadsandel. Det är en strategi som har starkt stöd av våra ägare Mellby Gård och av Komatsu.

När Söderberg & Haak för tre år sedan miste JCB-agenturen så fick företaget tänka om. Tidigare hade Söderberg & Haak varit en ren importör som sålt vidare till svenska återförsäljare.
– Söderberg & Haak är i dag generalagent och distributör. Vi säljer i egen regi och via återförsäljare. Det känns som vi nu hittat en modell som fungerar.

I dag har företaget fullskalig verksamhet på fyra platser i landet – Staffanstorp, Stockholm, Göteborg och Karlstad.
– Mycket av service och underhåll sker i dag genom mobila tekniker som servar och reparerar ute hos kund.

Fyrtio år gamla modeller av Komatsu som Thord Wreter fått av sin pappa. Han arbetade på den tiden på Svenska Traktor som just sålde Komatsu och Bomag.

Lite av kuriosa är att Thord Wreters pappa för snart 40 år sedan jobbade på Svenska Traktor i Malmö och på den tiden hade företaget agenturerna för just Komatsu och Bomag.
– Det är lite kul att sälja samma maskiner och det visar att de här två märkena ofta ansetts passat ihop.

Holms gör en nysatsning på egenutvecklad fjärilsplog

Publicerad: 31 juli, 2019 av Hans-Erik Kristensson |

Holms industrier var en gång i tiden störst i Sverige på snöplogar men efterhand som verksamheten utvecklades så blev sopvalsar i stället företagets viktigaste produkt.
Men Holms producerar fortfarande bra vinterredskap och det vill man visa upp å Entreprenad Live.
– Vi har arbetat två år med att utveckla vår nya fjärilsplog och den kommer vi att premiärvisa på mässan, berättar Manne Sjöberg.

Manne Sjöberg, marknadschef på Holms Industrier

Holms är ett anrikt industriföretag från Motala med 90 år på nacken. Men det var på 60-talet när företaget började utveckla frontmonterade sopvalsar och snöredskap som det tog riktig fart.
– Vi har blivit störst på frontmonterade sopvalsar i Sverige och de går att montera på traktorer, hjullastare eller liknande.

Sopvalsarna framställs i många olika storlekar och Holms producerar också sopmaskiner som inte bara sopar utan också samlar upp grus och smuts.

Företagets målsättning är att göra våra vägar renare och säkrare och det fick Holms visa prov på under årets Vätternrunda (som startar och slutar i just Motala).
– Vätternrundan har haft problem med grus som sprider sig in från småvägar och till och med nubb som slängts ut på asfalten, berättar Manne Sjöberg.
– Så vi erbjöd oss att sopa de 30 milen inför årets Vätternrunda och det gick bra och arrangörerna var nöjda.

Holms sop- och snöredskap framställs alla i egen verkstad i Motala.
– Vi gör allt, från ingenjörens ritningar till själva monteringen, berättar Manne Sjöberg.
– Vi framställer en premiumprodukt. Det blir lite dyrare men vi vet att våra redskap har ett mycket bra rykte och ett högt andrahandsvärde så i längden blir det bra ekonomi i våra redskap.

Nu gör Holms en nysatsning på snögplogar

Den nya snöplogen som Holms nu ska visa upp på Entreprenad Live är en fjärilsplog. Det innebär att ytterkanten på vingarna är lite högre och därmed läggs snön inte bara i vägkanten utan kastas ut längre bort från vägen.
– Det finns andra fjärilsplogar på marknaden men vi har tagit fram en unik plog som vi hoppas mycket på.

Företagets viktigaste marknad är i Sverige. Men man säljer också i bra i Norge och USA. Holms har också så smått börjat expandera ut i Europa.
– Vi är runt 50 anställda i Motala, en av ortens större industrier och vi har haft en god tillväxt senaste åren, säger Manne Sjöberg..

Kommer ni att dela ut sopkvastar på Entreprenad Live som ni gjort på andra mässor?
– Självklart, vi har reserverat mellan 1500-2000 sopkvastar så det är bara att komma förbi.

Utställare Göteborg 2021