Byggföretagen tror på anläggningsbyggandet 2024 - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
1 november 2023

Byggföretagen tror på anläggningsbyggandet 2024

När bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kom med sin konjunkturprognos var förhoppningarna lågt ställda. Men så illa är det inte – för maskinentreprenörer.
Det skriver tidningen Maskinentreprenören.

Det är en orolig värld och svenskt bostadsbyggande går kräftgång nu och även nästa år. Bostadsinvesteringarna är så långt ner i källaren att denna sektor drar ner hela byggbranschen som helhet till samma nivå som under finanskrisen 2008-2009. Men är det kris i byggbranschen?

– Nej, det kan man nog inte säga. Det är bostadsbyggandet som är det stora problemet. De företag som arbetar med anläggning kanske knappt kommer märka något av den här nedgången som är på gång till nästa år, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen, och som varit aktiv med att ta fram den senaste konjunkturrapporten.

Anläggningsbyggandet ökar
– Bilden som nu målas ut av Byggföretagen i konjunkturrapporten känns igen från Konjunkturinstitutet och databasen Byggfakta. Vid sidan om sorgebarnet bostadsbyggandet, ökar faktiskt anläggningsbyggandet och även byggandet av olika lokaler för näringslivet.

– Det är roligare att titta på anläggningsbyggen där många maskinentreprenörer redan är verksamma och kan flytta över till från bostadsbyggandet. På detta sätt skiljer sig maskinentreprenörer från byggföretag med inriktning på bostäder. Maskinentreprenörer är rörligare. När det gäller anläggningsbyggandet ökade investeringarna med 10 procent redan första halvåret 2023. Energi, VA och renhållning drev på. Under 2024 räknar Byggföretagens ekonomer med att satsningar på ny energiproduktion, upprustning och modernisering av VA, avfallsanläggningar och fiber fortsätter att driva på positivt.

I sektorn som har att göra med energirelaterade investeringar är det i princip framtidsoptimism som gäller. Byggföretagen refererar i sin byggprognos konsultföretaget Sweco som i år lämnade en rapport som visar att det i denna bransch kommer cirka 1000 miljarder de kommande 25 åren enbart i elnät. Och lika mycket till i elproduktion. I så fall talar vi om investeringar på motsvarande 80 miljarder om året i 25 år framåt.

Magnus Persson vd på Bellman Group har enheter i alla delar av Sverige och med fokus på anläggningsjobb.
– Någon kris är det inte. Det är kanske normalläge. Det man märker mot tidigare är att det tar längre tid för vissa projekt, det skjuts på framtiden på sina håll, men det är ingen som säger att det inte ska byggas. Det är inte det som är problemet, säger Magnus Persson, som också tycker att det är färre förfrågningar nu, men ändå rullar det på.

Enligt Byggföretagen stiger de privata anläggningsinvesteringarna med nio procent i år och sju procent nästa år. Det är med andra ord en ökning i investeringar på privatsidan både 2023 och 2024. De offentliga anläggningsinvesteringarna sjunker dock med 7 procent 2024.

Framtidsutsikterna för husbyggarna är rekordsvaga – samtidigt har anläggningsföretagen positiva anställningsplaner. Ungefär så kan läget sammanfattas.

Källa: Maskinentreprenören

1 november 2023

Därför är mässdeltagandet en oumbärlig del av mediamixen

Här har vi sammanställt sju punkter om varför mässor är en viktig och självklar del av din marknadsföringsstrategi. Mässdeltagandet är en oumbärlig del av din mediamix. Det ger dig [...]

Läs mer ›
18 september 2023

Vår bästa mässa hittills

– Mässan blev fantastisk. Detta var vår bästa mässa hittills. När utställarna springer efter dig i montergångarna och vill boka monterplats till nästa mässa, då vet vi att [...]

Läs mer ›
5 september 2023

Nu öppnar portarna till Entreprenad Live

Nu är det dags. Efter ett drygt års förberedelser öppnar portarna till årets Entreprenad Live 7-9 september. På det nya mässområdet nära Landvetter flygplats väntar årets stora [...]

Läs mer ›
5 september 2023

Massiv satsning av Zeppelin

I Zeppelins monter på Entreprenad Live kommer tyngdpunkten att ligga på digitalisering och elektrifiering. Det lär dock inte visas någon av Caterpillars elektrifierade maskiner, men [...]

Läs mer ›
5 september 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Upp till bevis för batterilastaren2.Tunnelbyggare utsattes för rök3.Hyresbostäder förmedlas som aldrig förr4.Cyberbrott – ohyggligt dyra för samhället5.Tekniskt genombrott i [...]

Läs mer ›
30 augusti 2023

Swecon tar emot med digitalisering och elektricitet

Två stora utmaningar för entreprenadmaskinsbranschen är att minska behovet av fossila drivmedel och att öka effektiviteten. Det har inte minst Volvo tagit fasta på och Swecon kommer på [...]

Läs mer ›
30 augusti 2023

Full fart med mobilt sorteringsverk

Det Jönköpingsbaserade familjeföretaget Maskin Mekano tar med sig ett nyutvecklat sorteringsverk till Entreprenad Live. I och med att maskinen får köras som släp kan den köras på alla [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp