Byggboomen i Västsverige: Borås satsar tre miljarder på vatten och avlopp - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
27 januari 2016

Byggboomen i Västsverige: Borås satsar tre miljarder på vatten och avlopp

Borås_energi

Så här ska Sobacken se ut i framtiden, förhoppningsvis redan 2019

De stora infrastruktursatsningarna i Västsverige handlar inte bara om Göteborg och Västsvenska paketet. Borås gör sin största satsning någonsin. Drygt tre miljarder kronor investerar staden i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken utanför Borås.
– Det är en fortsatt satsning för att ligga i framkant som kretsloppsstaden, säger kommunikationschef Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö.

Totalt handlar det om sju entreprenader men hittills har bara den första kommit igång. Det är Veidekke som är i färd med de förberedande markarbetena.

Borås Energi, markarbeten

500 000 kubikmeter sten håller på att flyttas för den nya anläggningen

500 000 kubikmeter berg, sten och tall har sprängts och schaktats bort från den 30 hektar stora ytan.
– Så gott som all sten har kunnat användas eller kommer att kunna användas som fyllnadsmaterial i projektet.

För ytterligare en entreprenad, rötningsanläggningen, är också entreprenaden klar och avtalet underskrivet.
– Avtalet gick till Purac AB, berättar Jonas Holmberg.
Återstår fem entreprenader:
• Ångpanna
• Turbin
• Yttre Bränslehantering
• Ledning från centrala Borås ut till anläggningen
• Avlopppsreningsverk
– Vi har ett beslut i kommunfullmäktige och Mark- och Miljödomstolen har gett sitt godkännande. Men ett par av de återstående entreprenader har överklagats och befinner sig på olika stadium i processen.
– Vi räknar med att anläggningen ska vara i drift 2019, säger Jonas Holmberg.

Sobacken-anläggningen ska förse 40 000 boråsare med fjärrvärme och ta hand om deras avlopp. Den ska också helt eller delvis ersätta det gamla fjärrvärmeverket Ryaverken och det gamla avloppsreningsverket Gässlösa. Båda är till åren komna, Gässlösa ända sedan 1932.
Genom att lägga avloppsreningen och kraftvärmeverket intill varandra kan Borås Energi och Miljö bättre ta tillvara kretsloppsfördelarna.
– Vi kommer att bygga ut för både biogas och rötslam, berättar Jonas Holmberg.
Biogas är redan i dag en del av ”Kretsloppsstaden Borås”. Samtliga stadsbussar i Borås körs på biogas men nu ökar staden kapaciteten.

Jonas Holmberg

Jonas Holmberg

En av de stora utmaningarna i projektet är att sammanbinda den nya anläggningen i Sobacken med de gamla anläggningarna Ryaverket och Gässlösa.
– Vi kommer att gräva ner rör, el och signalkablar längs en 1,2 mil lång sträcka och bredden på ledningsschaktet kommer att variera mellan 7 och 20 meter.
– Vi hoppas komma igång med det arbetet i år, trots överklagandena, säger Jonas Holmberg.

27 januari 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Gloria synliggör vägarbetare 2. Tänt var det här! 3. Rena balett-bytet 4. Kan Volvo bli först på månen? 5. El i betong smälter snö på vägar 6. Etthundratio mil laddad vägbana 7. [...]

Läs mer ›
16 december 2015

Uno Hallgren, ME Region Väst: Kul med Entreprenad Live när så mycket branschfolk är på plats

– Det är fantastiskt kul att få ha Entreprenad Live i Göteborg när det är en sådan uppgång i branschen och så mycket maskinfolk finns på plats. Det säger Uno Hallgren, regionchef [...]

Läs mer ›
16 december 2015

Maskinentreprenörer i väst har mycket jobb i femton år framöver

– Vi har en unik situation i Västsverige. Alla våra medlemmar har jobb och det kommer de att ha 15 år framöver. Det säger en påtagligt nöjd Uno Hallgren, regionchef för [...]

Läs mer ›
16 december 2015

Mölnlyckeföretaget som säljer minikranar på tjugo språk

– Idag används minikranar på de flesta av världens större byggen, säger Richard Beiron på AB Kranlyft i Mölnlycke. – Bara på Mall of Scandinavia-bygget i Solna användes ett [...]

Läs mer ›
16 december 2015

7 saker du inte visste förra veckan

1. Hakrem och Visir krav från NCC 2. Skanskas tunnelbanedepå årets projekt 3. Volvo L120 E på skumt uppdrag 4. Entreprenad-Expo ställer in båda sina mässor 5. Djupaste tunneln för 15 [...]

Läs mer ›
7 december 2015

Det knakar i Västsverige. Det byggs för många miljarder.

Aldrig förr har så många stora projekt varit på gång samtidigt och aldrig förr har det funnits så många möjligheter för entreprenadföretagen i Västsverige att få vara med när [...]

Läs mer ›
18 november 2015

Doldis intressantaste byggprojektet i Väst

Partille Port är det för branschen mest intressanta byggprojektet i Västsverige just nu. Detta trots att Västsvenska paketet och Västlänken dominerat rapporteringen om byggboomen i [...]

Läs mer ›
Utställare Göteborg 2021