Byggboom och förtätning ger jobb åt mindre entreprenörer - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
30 november 2016

Byggboom och förtätning ger jobb åt mindre entreprenörer

fo%cc%88rta%cc%88tning-mariedalsva%cc%88gen

Förtätning vid Mariedalsvägen i Malmö. Ett nytt hus har uppförts på en tidigare parkeringsplats mitt bland den äldre bebyggelsen. Foto: Tyke Tykesson

Bostadsbyggandet går för högvarv i Sverige, ofta genom att stadskärnorna förtätas. En utveckling som kan gynna de mindre entreprenadföretagen.

– Förtätning inom bostadsbyggandet är en trend inte bara för Malmö, eller ens Sverige. Man ser samma tendens över hela Västvärlden.
Det berättar översiktsplanerare Tyke Tykesson vid Malmö kommun.

Det är inte heller någon ny trend, den har funnits med i plandiskussionerna under de senaste femton åren även om det är först på senare år som media och allmänheten ordentligt fått upp ögonen för utvecklingen.

Nybyggnationen och framförallt bostadsbyggande har ökat kraftigt i Sverige under 2016 och prognoserna pekar på en fortsatt ökning de kommande åren.
Sett till volym var ökningen av byggsektorn kraftigast i Sydsverige under 2016 första hälft. Även i framtiden är det i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö som den kraftigaste nybyggnationen förväntas äga rum.

tyke-tykesson

Tyke Tykesson

Förtätningen kan ses som en reaktion på mångmiljonprogrammet under 60-talet som ledde till bostadsområden som Rosengård, Hammarkullen och Tensta.
– Vi har byggt så en gång och vi vet att det inte alltid fungerar så bra, säger Tyke Tykesson.

För Malmös del innebär förtätningen staden försöker hålla sig inom Yttre Ringvägen.
Befintlig ledig mark har identifierats och många mindre bostadsprojekt har dragits ingång på tidigare outnyttjad tomtmark.
– Det är ofta vid sådana tillfällen som det kan bli diskussion. Människor får plötsligt ett hus framför sig där det tidigare kanske låg ett grönområde eller en parkeringsplats, berättar Tyke Tykesson.

Men förtätningen ger också utrymme för större satsningar.
– För Malmös del finns det stora tidigare industriområde eller hamnområde som kommer att bebyggas även om detta också har sina problem, som t.ex. risken med förorenad mark.
Förtätningen har annars många fördelar, inte minst miljömässiga. Man kan bättre utnyttja redan befintlig infrastruktur, skolor och annan offentlig verksamhet. Den kan också bidra till en mindre segregerad stad.
– Staden kan läka samman, både socialt och fysiskt, säger Tyke Tykesson.

För Skånes del innebär det också att man kan undvika att bygga på den så värdefulla jordbruksmarken som omger bl.a. Lund och Malmö.
Räcker då den befintliga marken till för alla nybyggnation? Förr eller senare tar väl de tillgängliga ”övergivna” tomterna slut och man måste åter satsa i utkanterna.
– Så långt vi kan överblicka för Malmös del så räcker marken till, säger Tyke Tykesson.
– Vi räknar med att i ett 20-årsperspektiv så behövs det 50 000 nya bostäder i Malmö. Och för det finns det tillräckligt med mark innanför Yttre Ringvägen.

Malmö har noterat att det ibland är mindre bygg- och entreprenörföretag som vågar satsa nu när projekten inte är så stora. Bland annat var det en lokal byggherre som var först med att sätta igång i den nya stadsdelen Hyllie där bland annat Malmö Arena ligger.
– Och det är en utveckling vi välkomnar, säger Tyke Tykesson.

30 november 2016

ME satsar stort på Entreprenad Live på Ring Knutstorp

Framtid, utbildning, medlemsnytta och aktiviteter står i fokus när ME, Maskinentreprenörerna medverkar på Entreprenad Live. – Vi tar tillvara chansen till personliga möten med medlemmar [...]

Läs mer ›
30 november 2016

Röster från några utställare

Agro Maskiner AB Varför ställer Ni ut på Entreprenad Live i Skåne? Vi ställer ut för att vi anser att våra kunder som bor i Skåne, västra Blekinge och södra Halland kommer att [...]

Läs mer ›
18 oktober 2016

Pressinformation:

Entreprenad Live 2017 flyttar till Skåne Bostadsbyggandet går bäst i södra Sverige och ger bra fart åt entreprenadkonjunkturen. – Det är glädjande att marknaden nu tagit fart. Detta [...]

Läs mer ›
12 oktober 2016

”Vad gör du när det inte är mässa?”

Det är nog den vanligaste frågan du får när du arbetar med mässor, ”Vad gör du när det inte är mässa?” Jobbar du med mässor, och har gjort det i 25 år, så börjar du förstå att [...]

Läs mer ›
12 oktober 2016

7 saker du inte visste förra veckan

1. Sverige toppar nordisk byggmarknad 2. Entreprenörer kan hjälpa Göteborg att bygga mer 3. Stämmer Trafikverket på 65 miljoner kronor 4. Fynda billiga engelska maskiner 5. Norge mer [...]

Läs mer ›
5 oktober 2016

Röster om Entreprenad Live 2016 i Göteborg

Besökare:  Conny Möller Schakt & Entreprenad – Jag reser till Bauma och mässorna i Stockholm. Det här var bättre. Jättebra blandning av maskiner och massor av tillbehör på ett [...]

Läs mer ›
5 oktober 2016

Schakt i Väst mötte nya och gamla kunder

– Mässan gick jättebra, det säger Martin Steen, VD för Schakt i Väst, när han nu några dagar senare hunnit samla sina intryck. – Vår monter var välbesökt och vi hade rätt [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp