Bra läge för anläggarna - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
19 november 2014

Bra läge för anläggarna

per_ek-MEsodra

Per Ek, Maskinentreprenörerna

– Det ser hyggligt ut.  Så sammanfattar Per Ek, regionchef för Maskinentreprenörerna Södra, dagsläget.

Så gott som alla av Maskinentreprenörernas 640 medlemsföretag i region Södra, är i dag igång och har jobb.
– Konkurserna och betalningsanmärkningarna är få, säger Per Ek, som ett annat mått på att anläggningsbranschen klarar sig bra (och är seriös) i rådande konjunkturläge. Och de elever som lämnar gymnasiet som maskinförare kan så gott som alla räkna med jobb.
– Men framförhållningen har blivit kortare och det är klart att vi hade önskat mer av regeringens infrastruktursatsningar. Och det måste komma sådana satsningar. Det finns många infrastrukturproblem som inte kan vänta.

Bland de stora anläggningsprojekt som kommer att betyda mycket för regionen nämner Per Ek följande:
• Max-lab, nästan klart.
• ESS-laboratoriet i Lund.
• Tunnelbygge genom Varberg.
• Ombyggnad E22.
• Flackarp, gräva ner järnvägsspåren.

Men det finns också många projekt som ännu inte är i gång men där den samhälleliga utvecklingen kommer att driva på. Den dansk-tyska förbindelsen Fehmarn-bält tvingar fram anpassningar också i Sverige liksom det nya svaveldirektivet för sjöfarten som sannolikt kommer att hindra många båtar att gå genom Öresund och mer gods kommer som en följd av detta att flyttas till lastbil eller järnväg.

Per Ek nämner några exempel på eftersatt infrastruktur där samhällsutvecklingen skyndar på satsningar – och som också innebär att framtiden ser ljus ut för anläggningsföretagen:
• Dubbelspår söder om Hallandsåsen. När Hallandsåstunneln står klar så kommer enkelspåret söderut att fungera som en propp.
• E6, den är redan i dag hårt belastad och det kommer att förvärras när Fehmarn-bält står klar.
• Järnvägen. Liksom vägnätet så är järnvägsnätet alldeles underdimensionerat för framtidens trafik. Det finns beräkningar som pekar på att godstrafiken kommer att öka med 100 tåg om dagen när Fehmarn-bält förbindelsen står klar. Det gäller inte bara att bygga för det redan beslutade Höghastighetståget utan hela järnvägsnätet måste rustas upp.
• Som en följd av utbyggnaden av järnvägsnätet kommer fler sträckor att behöva grävas ner där rälsen går genom tätbebyggt område, t.ex. mellan Malmö och Lund.
• VA-nätet. Är i dag alldeles för gammalt och underdimensionerat och det kommer att finnas mängder av jobb för framtidens anläggningsarbetare för att modernisera till ett modernt vatten- och avloppsnät.

19 november 2014

Kurvorna vänder uppåt

– Kurvorna vänder långsamt uppåt i Danmark. Anläggningsmarknaden klarar sig bäst. Många megaprojekt driver på utvecklingen. – Den danska byggsektorn hänger tätt samman med [...]

Läs mer ›
19 november 2014

Nu behövs samordning

– Det råder stiltje i den skånska byggkonjunkturen och någon tydlig ljusning syns inte bakom hörnet. Men samtidigt ökar trycket på ett mer samordnat agerande från regionens [...]

Läs mer ›
19 november 2014

7 saker du inte visste förra veckan

1. Tusen får gå från Volvo 2. Femtio år med John Deere 3. Läraren som började med entreprenad 4. Jättetransport av gångbro 5. Komatsu levererar halvautomatisk grävare 6. Skanska bygger [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Ring Knutstorp 7-9 maj

Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Entreprenad Live arrangeras varje år fast på olika platser. Att år efter år arrangera mässan på samma plats tror vi inte på. Kompletta regionala [...]

Läs mer ›
12 november 2014

Entreprenad Live är i gott sällskap

Volvo och Koenigsegg förstår också att Ring Knustorp är bästa platsen att testa sina fordon på. Se uppföljningsfilmen på succén, ”The epic split”

Läs mer ›
15 oktober 2014

På Knutstorp röjs för mässan, med blicken redan i framtiden

– Här ska 5000 kvadratmeter skog tas ner, säger Hans-Erik Kristensson, och pekar mot ett skogsområde på Ring Knutstorp. Avverkningen ska ge plats för ett demoområde . Det ska vara [...]

Läs mer ›
15 oktober 2014

Besökarna gillade Entreprenad Live i Göteborg

Nöja besökare med hög kvalitet. Nu har det gått drygt en månad sedan Entreprenad Live i Göteborg och projektledaren Hans-Erik Kristensson kan summera besökarnas intryck av mässdagarna [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp