Allt för utställaren – Gods & Godshantering - Entreprenad Live

Allt för utställaren – Gods & Godshantering

Göteborg 2021

På denna sida har vi samlat all information som har med gods- och godshantering att göra.


Leveranstider:

Till mässan:
Gods tas tidigast emot måndagen den 11 oktober 2021.

Från mässan:
Kom ihåg att beställa hämtning av gods i god tid.
Allt gods skall vara avhämtat allra senast tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 13:00
Önskas senare avhämtning, kontakta Hans-Erik. Tjänsten debiteras extra.


Leveransadress för gods:

Entreprenad Live 2021 (Säve Depå)
Att: Utställande företag, monternummer
Holmvägen 100
417 46 Göteborg


Godsmärkning:

Allt gods som kommer till och som skall från mässan måste vara tydligt märkt enl. ovan.
Speditören/transportören måste veta i vilken monter godset skall till eller finns i.
Adresslappar och fraktsedlar skall sitta på godset (i plastficka med tanke på att det kan regna)


Emballering av gods:

Entreprenad Live är en utomhusmässa och att det kan vara regn.
Så tänk på detta när ni emballerar gods som skall till och från mässan.
Det fungerar alltså inte att sända pappkartonger med broschyrer.


Emballage och avfall:

Det är utställares och monterbyggares ansvar att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbyggnation och rivning. På Entreprenad Live tillämpas källsortering och miljöstationer finns centralt placerade under in- och utflyttning samt under mässdagarna. Monterytan ska lämnas avstädad efter mässan, inget avfall får lämnas kvar. Om städning ej utförts debiteras utställaren extra städkostnad.


Lossning / Lastning:

Under in- och utflyttning finns hjullastare för lossning /lastning av gods upp till 4 ton.
Lossnings/lastningshjälp debiteras efter mässan, kostnad 1.550 sek/timme, (minsta debitering 1/2-timme)
Lossning/lastning av gods som väger mer än 4 ton måste anmälas innan. Anmälan görs per mail till hans-erik@livebusiness.se senast 20 september 2021
Lastramp (maskinsläp) finns för avlastning av hjulburna maskiner.


Leveranser under pågående mässa:

Detta kan göras under en timme innan mässan öppnar för dagen.


Tomemballage:

Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjs av MMS mot en avgift,
tel: 040-30 67 20.


Utställare 2022 på Ring Knutstorp