Alla maskinleverantörer medverkar i Göteborg - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
20 januari 2014

Alla maskinleverantörer medverkar i Göteborg

20 av de 20 största maskinleverantörerna på svenska marknaden planerar redan sin medverkan på mässan

Det finns mycket som talar för att _PXL8024_litenEntreprenad Live i Göteborg kommer att bli en mycket omtyckt och bra mässa för alla de som förväntas att besöka mässan. Redan nu har de flesta stora och mest välkända företagen bokat in sitt deltagande på mässan och det betyder att mässan kommer att bli riktigt bra. De stora företagen lockar både rätt besökare och andra utställare till mässan.   [button size=”mini” type=”success” value=”Se vilka som bokat” href=”https://www.entreprenadlive.se/utstallare/”]

– Det känns riktigt roligt att _PXL8004_litenutställarmarknaden redan tagit till sig mässan i Göteborg säger projektledaren Hans-Erik Kristensson. Det handlar om att bygga upp en komplett mässa med ett värdefullt innehåll för besökarna. Maskinleverantörerna är jätteviktiga att ha med sig. Många av våra besökare vill få ett komplett utbud av maskiner för att kunna se, prova och diskutera med leverantörerna för att köpa rätt maskiner. Att vi redan har bokat in alla ledande leverantörer är oerhört viktigt för mässan. Det var längesedan alla maskinleverantörer ställde ut tillsammans på en mässa i Sverige.

Stora leverantörer lockar fler utställare, rätt besökare och tillsammans skapas en grund för nya relationer och nya affärer.

Maskinleverantörerna är en viktig grund _PXL7986_litenför att bygga upp en bra mässa, där leverantörer av kringutrustning och andra produkter och tjänster väljer att medverka där de viktiga maskinerna finns. Det betyder att besökarna får en mötesplats med ett mycket stort värde i utställningen, seminarier och andra aktiviteter. Ett besöka på mässan inspirerar, visar på nyheter skapar relationer och leder till affärer.
[button size=”mini” type=”success” value=”Boka monter i Göteborg” href=”https://docs.google.com/a/livebusiness.se/forms/d/12zIf_H-Ui7BcYB5jMLgYJ-voWoNCyLYsPnvKd5KfiHo/viewform”]

 Tillsammans med kunder och kunders kunder skapar vi en effektiv, spännande och inspirerande mötesplatser

­– Det är helt klart ett samarbete och lagarbete att bygga upp Entreprenad Live. Några saker har varit helt avgörande i arbetet. En stor marknad finns i Göteborg och många projekt kommer att startas upp under 2014. Många av dessa jobb kommer att drivas och genomföras av regionala entreprenörer på västkusten, det betyder att de kommer att se över sina verksamheter och investera. En annan sak som varit viktig är att branschen varit tydlig med att man önskar regionala mässor vartannat år.

Vi gillar att vara ute i god och är därförbilder_gbg_skane.indd redan i gång med Entreprenad Live 2015 på Ring Knutstorp. I Skåne kommer vi utveckla vårt mässkoncept ytterligare för att öka värdet för våra besökare. Vi kommer att utnyttja hela Ring Knutstorp och bla öka möjligheterna till provkörningar av både entreprenadmaskiner och alla de andra fordon som entreprenörerna använder. [button size=”mini” type=”success” value=”Boka monter i Skåne” href=”https://docs.google.com/a/livebusiness.se/forms/d/1aAROvDCLZxzWh9XFzL3LUaAbSX-dPwokzIt06tAVe5s/viewform”]

20 januari 2014

Lansering av kompetenscenters på Entreprenad Live

– fördjupning av innehållet i mässorna och mer kunskap och kunskapsutveckling. En av de viktigaste aspekterna av en mässa är att höja kunskapsnivåerna både hos leverantörer och [...]

Läs mer ›
13 januari 2014

Fler utställare har bokat

Nu är utställarlistan och monterskisserna uppdaterade efter helgerna med alla de senaste utställarna.

Läs mer ›
18 december 2013

HELGÖPPET i Jul och Nyår

För dig som arbetar under helgen har vi öppet som vanligt under jul och nyår. Du kanske vill prata entreprenadidéer eller boka monter på någon av våra mässor. Ring eller maila, vi är [...]

Läs mer ›
18 december 2013

Entreprenad Live 2015, ­Skåne, Ring Knutstorp 7-9 maj

Möte våren 2015 i Skåne – På en av Sveriges bästa arenor för entreprenadbranschen. Mässområdet är kompakt, lättöverskådligt och ligger centralt i eventarenan. Utöver [...]

Läs mer ›
29 november 2013

ME-golfen blir ME Open i samband med Entreprenad Live i Göteborg

ME Golfen lanserades på Gotland för cirka 25 år sedan. Det har varit ett omtyckt återkommande arrangemang i ME:s historia. En möjlighet att träffa kollegor i slutet av veckan samtidigt [...]

Läs mer ›
15 november 2013

Bäst i Väst Entreprenörerna växer med byggboomen i Göteborg

Efter år med låg sysselsättning börjar bygg- och anläggningsföretagen se en vändning. Med start nästa år så skall det byggas infrastruktur för 40 miljarder kronor de närmaste 20 [...]

Läs mer ›
10 oktober 2013

Entreprenad Live som arrangeras på Stora Holm i Göteborg den 4–6 september 2014 får en fortsättning i Skåne 2015

Skåne och västkusten är väldigt intressanta områden och därför väljer vi att arrangera Entreprenad Live växelvis mellan Skåne ochGöteborg. [button size=”normal” [...]

Läs mer ›
Utställare Göteborg 2021