Akvedukt kan bli nya bron i Malmö - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
Kan det komma att se ut så här i Malmö ? Förebild från Holland
Kan det komma att se ut så här i Malmö ? Förebild från Holland
20 april 2022

Akvedukt kan bli nya bron i Malmö

Malmö planerar en ny broförbindelse mellan Mellersta Hamnen och Västra hamnen.
Om det nu ens blir en traditionell bro. Ett av förslagen är en akvedukt där båtarna seglar ovanpå trafiken.

– Planer på en ny förbindelse har funnits i översiktsplanen för Malmö i över 20 år. Ännu återstår mycket utredningsarbete men vi rör oss närmare ett förverkligande, säger trafikplanerare Kenneth Fryklander på Stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Den nya förbindelsen ska gå norr om Slagthuset och restaurang Saltimporten men söder om färjeläget för bilbåtarna och ska i Mellersta Hamnen ansluta till Terminalgatan och i Västra Hamnen till Riggaregatan.

Nu har arkitektfirman Norconsult på uppdrag av Malmö stad tagit fram fyra förslag på förbindelse. Förutsättningen för förslagen är bland annat att stora båtar, till exempel kustbevakningen, ska kunna passera ut och in samtidigt som förbindelsen ska kunna hantera intensiv trafik.

De fyra förslagen skiljer sig alla åt och akveduktsförslaget sticker ut lite extra. En av förebilderna till idéen finns i Holland,  Veluwemeer Aqueduct.

– Det är ju ingen bro i vanlig mening, men inte heller en tunnel, säger Kenneth Fryklander.

Många trafik- och markfrågor i Malmös hamnområde pockar på en lösning. Även om någon tidsplan ännu inte är fastställd så behöver förbindelsen förflyttas ett steg närmare ett förverkligande

– Markägaren i Västra Hamnen och i Mellersta Hamnen behöver få besked om hur marken ska disponeras i framtiden och vi måste se till så att vi inte förhindrar möjligheten att åstadkomma förbindelsen, säger Kenneth Fryklander.

– I de fortsatta utredningarna kommer brons möjlighet att utgöra en del av ett framtida kustskydd att studeras. Det byggs fortfarande mycket i Västra Hamnen och det kommer att byggas mycket i Mellersta Hamnen/Nyhamnen så vi måste planera för hur vägnätet belastas och vilken roll en ny bro kan spela, säger Kenneth Fryklander.

Akveduktförslaget från Norconsult

Högbro från Norconsult.

Klaffbro från Norconsult

Lyftbro från Norconsult

Den holländska förebilden Veluwemeer

Här ska i grova drag den nya bron gå.

20 april 2022

Anrikt hydraulföretag satsar nytt och mobilt

AMAB Hydraul är ett av marknadens ledande företag inom slangar, kopplingar och hydraulik. På senare år har företaget tagit nya steg i sin utveckling och bland annat satsar AMAB på Mobil [...]

Läs mer ›
20 april 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. Entreprenörer måste hålla hastigheten2. Annonserade ut sin loge till förmån för Ukraina3. Enorma mängder sten ska bort i Forsmark4. Bra tänkt kring lärlingar, svårt att genomföra5. [...]

Läs mer ›
6 april 2022

ME satsar på framtidskoncept för bättre möten

Maskinentreprenörerna ME har tagit fram ett nytt koncept för sitt deltagande på mässor och hur deras monter ska se ut.– Mässor är viktiga. Det är ett fantastiskt tillfälle för oss att [...]

Läs mer ›
6 april 2022

Hur är läget Hans-Erik?

Hur är läget Hans-Erik Kristensson inför mässan på Ring Knutstorp i september?– Det ser mycket bra ut inför mässan. Det är tre år sedan det senast arrangerades en [...]

Läs mer ›
6 april 2022

Personliga möten viktiga när entreprenörerna investerar inför framtiden

– Det är en bransch som har väldigt mycket att göra. Den står inför stora utmaningar och då spelar mässor och framför allt regionala mässor en viktig roll.Så sammanfattar Mikael [...]

Läs mer ›
6 april 2022

7 saker du inte visste förra veckan

1. Maskinia köper Serbo2. Så påverkar Ukraina entreprenadbranschen3. Grävmaskin voltade nedför slänt4. Rysskranen döptes om till U-crane5. Anläggare skriver krönika6. Elever skrev [...]

Läs mer ›
17 mars 2022

Entreprenadbranschen går urstarkt, men utmaningarna är stora

Mässan Entreprenad Live har genomfört sin årliga temperaturmätare och undersökningen bland mässans besökare visar på en positiv men svårnavigerad framtid. – Det viktigaste för oss [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp