Maskinmässa i logistiskt toppläge - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
9 augusti 2023

Maskinmässa i logistiskt toppläge

Entreprenad Live har vuxit ur mässområdet på Säve depå. När portarna öppnas igen 7–9 september blir det i stället strax utanför Landvetter flygplats på ett markområde i Fäxhult som ägs av Samgräv och Bellman Group.

Entreprenadmaskinbranschen gillar att träffas, bygga relationer, utbyta idéer och inspireras. Behovet minskade inte under pandemin, tvärtom. För att möta det ökade trycket från utställarna startade jakten på ett nytt, större mässområde för Entreprenad Lives nästa entreprenadmaskinmässa i Göteborg. Valet föll på ett tilltalande markområde i Fäxhult, nära Göteborg Landvetter Airport och med väg 40 mellan Borås och Göteborg i direkt anslutning och som ägs av Samgräv, ett bolag i Bellman Group.

– Vi köpte området 2015 för att stärka vår konkurrenskraft i den snabba utveckling och tillväxt som präglar Göteborgsregionen. Tanken var bland annat att skapa ett centrum för återvinning, säger Erik Bergqvist, affärsområdeschef på Samgräv.

– För oss är det bland annat viktigt att hantera överskottsmassor på ett sätt som är både ekonomiskt och hållbart. Vi driver egna deponier, markförädling, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt förmedlar transport- och maskintjänster. I Västra Götaland erbjuder vi en helhetslösning som omfattar såväl mottagning av schakt och material som möjlighet till returtransporter med bergkross eller återvunnet material. I den verksamheten passar Fäxhult perfekt.

Området ligger cirka 20 minuters bilfärd från Göteborgs centrum längs riksväg 40. På Fäxhult finns ca 300 000 kvadratmeter till stora delar hårdgjord yta där Samgräv bland annat bedriver återvinning och uthyrning av mark. Då återstår ändå stora ytor för maskiner, provkörning, demo och parkering – närmast perfekta förhållanden för en entreprenadmaskinmässa, avskild från befintlig verksamhet på området. Totalt omfattar mässområdet cirka 60 000 kvadratmeter, varav drygt 30 000 kvadratmeter monteryta och cirka 10 000 kvadratmeter för demo och provkörningar.

Tanken är att området i framtiden huvudsakligen ska fyllas med verksamheter anpassade till logistik, lager och lätt industri, något som Göteborgsregionen är i mycket stort behov av.

– Göteborgsregionen har enligt tidningen Intelligent Logistik återigen blivit utnämnt till Sveriges bästa logistikläge, nära flygplats, hamn och vägar. Redan nu är det stort intresse för nyetableringar av olika slag. Ännu bättre blir det om det byggs en ny stambana för järnvägen mellan Göteborg och Borås, säger Mathias Cederblad, vd på Samgräv.

– Det som återstår att göra inför mässan är bland annat att hårdgöra några ytor och att ordna till banor för provkörning. Det finns dessutom bland annat återvinningsmaterial som kan bearbetas av utställarnas maskiner, säger Erik Bergqvist.

Samgräv, som ingår i Bellman Group sedan 2019, är ett företag med stark lokal förankring och var en naturlig partner när Bellman Group ville bredda den ursprungligen Stockholmsbaserade verksamheten. Mathias Cederblad har varit delaktig i stora delar av koncernens expansion. Han tillträdde som vd för Samgräv 2019, samma år som företaget förvärvades av Bellman Group.
– Nu finns Bellman Group i hela Sverige, med fokus på tillväxtregioner. Därutöver har det gjorts vissa förvärv av mindre verksamheter för att förstärka spetskompetensen, säger Mathias Cederblad.

– Vid förvärven sätter vi stor vikt vid att företagen är väletablerade, välskötta och har stark ekonomi. I och med Bellman Groups förvärvsstrategi som bland annat innebär återinvestering av köpeskilling i koncernen så har tidigare ägare av förvärvade bolag en given plats i det fortsatta operativa arbetet. Som resultat av samarbetet kan vi som koncern leverera avancerade helhetsåtaganden med kvalitet i rätt tid åt kunderna som i allmänhet är stora entreprenadföretag eller konsortier. Med vår stora bredd som omfattar både maskiner och transporter har vi kapacitet att medverka i de största svenska utvecklings- och infrastrukturprojekten. Parallellt pågår ett internt arbete där vi tillsammans i de olika bolagen försöker hitta synergier och möjligheter att samarbeta.

– I och med att vi har helheten kan vi ge även stora beställare konkurrenskraftiga lösningar. Det är skillnad mellan att upphandla transport, maskin, losshållning, krossning och schakt var för sig och att få tillgång till alla delar, men ändå bara ha en kontaktperson. Det är verkligen en styrka, fortsätter Mathias Cederblad.

Tillväxten i koncernen kan även beskrivas i ekonomiska termer. 2017 omsatte Bellman Group cirka 800 miljoner kronor. 2022 hade siffran ökat till nästan 3,9 miljarder kronor. Detta trots att en pandemi kom i vägen.

–Vi finns förstås med bland utställarna. Dialogen med branschen är viktig för att tillsammans kunna möta den starka tillväxten som regionen står inför. Majoriteten av Bellman Groups uppdrag är inom infrastruktur och betydelsefulla för oss. Vi ser positivt på den infrastruktursatsning som görs i regionen kommande år och finns här för att fortsätta hjälpa våra kunder, avslutar Mathias Cederblad.

Samgräv och Bellman Group hittar ni i monter 103

9 augusti 2023

Lastbil eller dumper – välj själv

Efter några års frånvaro från mässor har Cordestam Maskin valt att förlägga sin comeback till Entreprenad Live 7-9 september. I Göteborg avser det Bjästabaserade företaget primärt att [...]

Läs mer ›
9 augusti 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Klartecken för batterifabrik i Göteborg2. Lägsta antalet nystartade företag på tio år3. Krav på skärpta regler för sprängämneshantering4. Regnskadad banvall fick persontåg att [...]

Läs mer ›
28 juni 2023

Många vägar leder till ökad hållbarhet

Dagens miljöbelastning måste minska avsevärt. För maskinentreprenörer är fossilfria maskiner ett naturligt vägval. Svenska tillverkare har kommit långt i utvecklingen, inte minst Volvo [...]

Läs mer ›
28 juni 2023

EU-premiär för eldrivet bygge i Östersund

När spaden sattes i jorden för byggandet av förskolan Ottfjället i Östersund för ett par veckor sedan höjdes ribban för klimatsmart byggande. Projektet beskrivs som EU:s första [...]

Läs mer ›
28 juni 2023

Maskinentreprenörerna visar stor framtidstro

Trots en viss oro för en något vikande marknad tyder Maskinentreprenörernas färska konfidensindikator inte på att medlemsföretagen förbereder sig för en nedgång. Tvärtom tycks de göra [...]

Läs mer ›
28 juni 2023

7 saker du inte visste förra veckan

1. Göteborg upphandlar eldrivna arbetsmaskiner2. Extremväder en utmaning för svenska städer3. Risk för chockhöjning av vattenpriser4. Många struntar i byggets säkerhetsregler5. Liebherr [...]

Läs mer ›
14 juni 2023

Glasklar lösning för säkra hyttrutor

Cab Secur kommer i nära samarbete med norska tillverkaren Xplo Safe att visa besökarna på höstens Entreprenad Live det som beskrivs som okrossbara, glasklara, svensktillverkade [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp